Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Strojevodja

Kratek opis

Storitev strojevodje je varna in pravočasna vožnja vlaka od začetne do končne železniške postaje.
Kaj delavec običajno dela

Strojevodja upravlja parno, dizelsko ali električno lokomotivo. Sodeluje pri pripravi vlaka za vožnjo in opravljanju preizkusa delovanja zavor. Pri odhodu vlaka s postaje mora upoštevati signalne znake prometnega odpravnika in tudi signalne znake, ki jih kažejo signali. Pri vožnji vlaka na odprti progi upošteva predpisane hitrosti in na progi opazuje signale, naprave ter objekte in v primeru nevarnosti primerno ukrepa. Poleg tega opazuje in nadzira delovanje naprav na lokomotivi. Pri prihodu vlaka na postajo hitrost uravna tako, da vlak ustavi na predpisanem mestu.
Delovna področja

Delovno področje strojevodje je kabina na lokomotivi, železniška postaja in odprta proga.
Delovni pripomočki

Strojevodja uporablja različne pripomočke, kot so voznoredne knjižice, tablični računalnik, signalna sredstva ter železniške pravilnike in navodila. Na delovnem mestu mora imeti predpisano opremljeno lokomotivo, kjer se nahaja oprema in naprave za vožnjo vlaka pa tudi aparati za gašenje požarov, izolirne rokavice in ročne cokle.
Izdelek in storitev

Storitev strojevodje je varna in pravočasna vožnja vlaka od začetne do končne postaje. Sodeluje tudi pri sestavi vlakov, opravljanju zavornega preizkusa, dostavi vagonov za nakladanje in razkladanje tovora in pri odpravi napak na vlečnih vozilih.
Znanja in spretnosti

Predpisana izobrazba za pristop k teoretičnemu usposabljanju za delovno mesto strojevodja je predpisana v 7.členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcih.
Psihofizične sposobnosti

Strojevodja mora izpolnjevati zdravstvene in psihofizične sposobnosti v skladu s Pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih. Pri tem se zlasti ugotavlja ustreznost vida, sluha, hitrost reakcij ter splošno psihično stanje.
Interesi

Za varno vožnjo vlaka je potrebna zbranost, natančnost in sposobnost hitrega odločanja ter ukrepanja.
Razmere za delo

Strojevodja dela v zaprtem prostoru in na prostem. Dela sede in stoje, v sodelovanju z drugimi železniškimi delavci. Pri delu je veliko hrupa. Delo je izmensko v turnusu.
Nevarnosti

Pri delu strojevodje so prisotne nevarnosti nesreče ali izrednega dogodka. Posebej nevarna je bližina vodov visoke napetosti na elektrificiranih progah. Da se jim strojevodja izogne, mora upoštevati navodila za varno vožnjo in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje za strojevodjo določata 15. in 39. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev.
Druge informacije

Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Strojevodja

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube