Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Direktor kazinoja

Kratek opis

Direktor kazinoja zagotavlja brezhibno poslovanje in delovanje igralnice. Pri tem razporeja sodelavce, določa nadomeščanja, skrbi za pravočasne priprave, začetek in nemoten poteka dela.
Kaj delavec običajno dela

Direktor kazinoja zagotavlja brezhibno poslovanje in delovanje igralnice. Za to poskrbi z ustreznim organiziranjem in vodenjem dela. Pri tem po delovnih načrtih razporeja sodelavce, določa nadomeščanja, skrbi za pravočasne priprave, začetek in nemoten poteka dela. Delo v igralnici tudi nadzoruje. Spremlja sodelavce, kako izvajajo predpisana dela in postopke. Pozoren je na delovanje igralnih avtomatov in na urejenost igralniških prostorov. Opazuje tudi goste in igralce: njihovo vedenje in upoštevanje hišnega reda. Na opažene napake ali pomanjkljivosti sproti opozarja, jih korigira ali kako drugače ukrepa. Pripravlja tudi načrte, poročila in predloge o delovanju in poslovanju igralnice in o delu zaposlenih. Pri delu sodeluje s svojim pomočnikom in z upravo igralnice oziroma družbe pri vrednotenju rezultatov, sprejemanju odločitev in kadrovanju.
Delovna področja

Direktor kazinoja dela v zabavni dejavnosti, v igralništvu. Zaposli se lahko v igralnici ali kazinu, kjer prirejajo posebne igre na srečo na podlagi podeljene koncesije, v igralniško-zabaviščnem središču, kjer potekajo tudi druge prireditve, npr. tombole in plesni showi, ali v manjšem igralnem salonu. Na vseh delovnih področjih so v ospredju njegove vodstvene, organizacijske in nadzorne naloge.
Delovni pripomočki

Direktor kazinoja dela z osebnim računalnikom. Pogosto uporablja pisarniške pripomočke, mobilni telefon in pisala. Pri delu uporablja delovne načrte in pravilnik o igralnici. Opravka ima z različnimi dokumenti, ki jih pripravljajo drugi sodelavci, s poročili o poslovanju in delovanju igralnice ter zapisniki o delu. Pomaga si s priročniki in predpisi o igrah na srečo. Spremlja tudi Uradni list Republike Slovenije, predvsem področje igralniške zakonodaje. V igralnici ima oblečeno delovno oblačilo v skladu s predpisanimi igralniškimi standardi oblačenja.
Izdelek in storitev

Zagotavlja takšno poslovanje in delovanje igralnice, da se lahko igralci in gostje mirno prepustijo zabavi in igram na srečo.
Znanja in spretnosti

Direktor kazinoja mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri, saj potrebuje široka strokovna znanja iz pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja. Poznati mora gospodarsko pravo, uporabo pravnih načel, zakonskih določil, monetarno ekonomijo, trženje, poslovne finance in računovodstvo. Ima organizacijske in komunikacijske spretnosti za vodenje delovnih procesov in informacijskega sistema. Dobro mora obvladati več tujih jezikov, predvsem angleščino, italijanščino in nemščino. Potrebuje še dodatna znanja, opravljen izpit iz varstva pri delu in uspešno končano usposabljanje, kjer se seznani z osnovami iger na srečo. Za samostojno opravljanje dela mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj.
Psihofizične sposobnosti

Od direktorja kazinoja se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja, hitrega razumevanja in presojanja, zlasti za analizo in vrednotenje dela. Potrebuje tudi jasno ustno in pisno izražanje, ko posreduje navodila in sestavlja poročila.
Interesi

Direktor kazinoja opravlja dinamično delo. Ima stalne stike z zaposlenimi in gosti. Zato mora biti komunikativen, uglajen in odprt za timsko delovanje. Potrebuje tudi sposobnost organiziranja in vodenja dela. Pomembna je sposobnost za prevzem odgovornosti in samoiniciativnost. Delo mora opravljati natančno in pošteno. Pomembno je stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti. Pomembna je tudi skrb za prijeten videz in osebni izgled.
Razmere za delo

Direktor kazinoja opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Pri tem pretežno stoji ali hodi. Dela tudi v pisarni, kjer navadno sedi za pisarniško mizo in dela z računalnikom. Dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte ves dan, tudi ob praznikih in vikendih. Pogosto ima tudi podaljšan delovni čas. V igralniških prostorih se nahaja skupaj z drugimi sodelavci, pisarno pa si deli s svojim pomočnikom.
Nevarnosti

Zaradi dela v izmenah in občasno nočnega dela je lahko prisotna nevarnost preobremenitve.
Možnosti zaposlovanja

Direktor kazinoja dela v zabavni dejavnosti, v igralništvu. Zaposli se lahko v igralnici ali kazinu, kjer prirejajo posebne igre na srečo na podlagi podeljene koncesije, in v igralniško-zabaviščnem središču, kjer potekajo tudi druge prireditve, npr. tombole in plesni showi, ali v manjšem igralnem salonu. Na vseh delovnih področjih so v ospredju njegove vodstvene, organizacijske in nadzorne naloge.
Izobraževanje

Direktor kazinoja mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri.
Druge informacije

Več o poklicu in druge dodatne informacije posredujejo posamezne igralnice in kazinoji v Sloveniji .
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube