Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za tkalstvo

Kratek opis

Tkalstvo je bilo poleg lončarstva nekoč najpomembnejša domača obrt v Sloveniji. Osnovno orodje tklaca so bile statve, surovini pa lan in konoplja. Poklic danes izvira iz izobraževalnega profila tehnik za konfekcijo.
Kaj delavec običajno dela

Tehnik za tklastvo dela običajno v pripravi tkanja, v snovalnici ali v tkalnici kot planer, normirec, tehnolog, oblikovalec, kontrolor, laboratorijski tehnik v fizikalnem laboratoriju, kot vodja skupine oddelka ali izmene ter kot referent v nabavi ali v prodaji.
Delovna področja

Tehnik za tklastvo skrbi za tehnološko pripravo proizvodnje, za operativno načrtovanje materialov in pripravo tehnološke dokumentacije. Kontrola: vhodna kontrola surovin in materiala pred pričetkom proizvodnje, laboratorijsko preizkušanje, medfazna in izhodna kontrola količine in kakovosti proizvedenih izdelkov.
Delovni pripomočki

Tehnik v tkalnici uporablja stroje za paralelno ali križno previjanje preje, snovalne stroje za pripravo osnove za tkanje, tkalske stroje, statve različnih dimenzij (ozke ali široke), izvedb in vrst. Dela s stroji in napravami za pregledovanje tkanin in za označevanje napak.
Izdelek in storitev

Tehnik za tklastvo uporablja tekstilne surovine, vlakna različnih vrst in izvora, preje, tkanine, pletenine, vlaknovine, barvila in tekstilna pomožna sredstva, kot so kroji in šablone. Tkanine, ki jih stke, so osnova za pripravo različnih tekstilnih izdelkov. Med njegovimi dokumenti so: načrt dela, vzorci, barvne karte, tehnološki listi, delovni nalogi, laboratorijska poročila, sprejemnice in oddajnice, naročilnice, obračunski listi in recepture.
Znanja in spretnosti

Za poklic so potrebna splošna znanja jezikov, matematike, fizike in kemije ter strokovna znanja, kot so poznavanje vrst in lastnosti tekstilnih surovin- vlaken, tekstilnih materialov, tkalskih in pletilskih vezav, metod tekstilnih preiskav, posameznih tehnologij in tehnoloških postopkov- predenja, tkanja, pletenja, oplemenitenja, konfekcije in praktična znanja. Potrebna je ročna spretnost in gibčnost. Obvladati mora delo na procesnih in osebnih računalnikih, na laboratorijskih aparatih in delo s kemikalijami. Glede na to, da so praktično vsi stroji, surovine in barvila iz uvoza, mora poznati tudi strokovno terminologijo v tujem jeziku.
Psihofizične sposobnosti

V tem poklicu se zahteva sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja, hitro dojemanje, razvit estetski čut, razlikovanje barv in barvnih nians, oster vid in sluh, dober otip in splošna gibčnost telesa. Poklica praviloma ne morejo opravljati osebe, ki ne razlikujejo barv. Osebe, ki so alergične na prah, ne morejo delati v predilnici, tkalnici, pletilnici, konfekciji in fizikalnem laboratoriju.
Interesi

Tkalski tehnik je zainteresiran za novosti v stroki in spremlja razvoj novih materialov, tehnoloških postopkov, strojev in modnih tendenc. Pomembne osebnostne lastnosti so: komunikativnost, sposobnost jasnega pisnega in ustnega izražanja, organizacijske sposobnosti, urejenost, vestnost in natančnost, odločnost, premišljenost in odgovornost, ekonomičnost.
Razmere za delo

Delo opravlja v zaprtih, prezračevanih in ogrevanih prostorih. Razmere za delo so odvisne od tehnološkega procesa in od vrste tekstilnih surovin, ki jih predeluje: bombaž, volna, sintetična in umetna vlakna. Dela sede in/ali stoje, občasno v prisiljenem položaju. Nekatera dela opravlja v pisarni, v vzorčni delavnici, barvni kuhinji ali laboratoriju, druga večinoma v samem obratu. Delo ni normirano, vendar sam tehnološki proces narekuje hitro in sprotno odzivanje. Lahko je enoizmensko, dvoizmensko, včasih tudi troizmensko. Razmere za delo so odvisne tudi od konkretnega tehnološkega procesa. Tako je npr. v predilnici prisoten prah oziroma lebdeča vlakna, v tkalnicah sta prisotna tako prah kot ropot, v opleminitilnicah pa vlaga in smrad po kemikalijah. Vendar so vsi ti moteči faktorji bistveno manjši, če so obrati opremljeni s sodobnimi stroji in prezračevalnimi napravami.
Nevarnosti

Na splošno velja, da je nevarnost poškodb relativno majhna, seveda pod pogojem, da se tehnik strogo ravna po pravilih za varno delo. Lasje morajo biti speti, čevlji ne smejo drseti. Možne okvare zdravja: lahko se pojavi alergija na prah, na lebdeča vlakna, na kemikalije in barvila, lahko trpi sluh. Zaščitna sredstva so delovne obleke, obutev in po potrebi naušniki, zaščitna očala in rokavice. V sodobno opremljenih obratih je nevarnost poškodb bistveno manjša, ker so praviloma vrteči se deli strojev pokriti. Klimatizacijske in prezračevalne naprave so bolj izpopolnjene, prah se odsesava neposredno s stroja, kjer nastaja.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube