Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za predilstvo

Kratek opis

Izdelek tehnika za predilstvo je preja spredena iz različnih vrst tekstilnih surovin, kot je bombaž, volna ali umetne tekstilije, enojna, dvojna ali večnitna preja, sukana preja in sukanec.
Kaj delavec običajno dela

Predilski tehnik dela v predilnici kot planer proizvodnje, normirec, tehnolog, kontrolor, laboratorijski tehnik v fizikalnem laboratoriju, kot vodja skupine, vodja oddelka ali izmene, referent v nabavi ali v prodaji ter kot vzdrževalec strojev in naprav.
Delovna področja

Tehnološka priprava proizvodnje: operativno planiranje materiala, priprava tehnološke dokumentacije. Kontrola: vhodna kontrola surovin in materiala pred pričetkom proizvodnje, laboratorijsko preizkušanje, medfazna kontrola ter izhodna kontrola količine in kakovosti proizvedenih izdelkov. Priprava vzorcev, receptur in drugih, za delo potrebnih pripomočkov.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki v predilstvu so stroji za pripravo vlaken za predenje: trgalni, mešalni, čistilni, rahljalni stroji in naprave, predilni stroji in stroji za teksturiranje preje.
Izdelek in storitev

Izdelek tehnika za predilstvo je preja spredena iz različnih vrst tekstilnih surovin, kot je bombaž, volna ali umetne tekstilije, enojna, dvojna ali večnitna preja, sukana preja in sukanec. Izdela tudi posebno prejo, kot je vozličasta, zankasta kosmatena preja, prejo za ročno pletenje, prejice za vezenje in kvačkanje in teksturirano filamentno prejo.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica so potrebna splošna in strokovna znanja: poznavanje vrst in lastnosti tekstilnih surovin- vlaken, tekstilnih materialov, tkalskih in pletilskih vezav, metod tekstilnih preiskav, posameznih tehnologij in tehnoloških postopkov. Spozna tehnike predenja, tkanja, pletenja, oplemenitenja, konfekcije in praktična znanja: zna pognati in ustaviti posamezne stroje in naprave ter delati z njimi, pripravlja vzorce, recepture za barvanje in tiskanje. Potrebna je ročna spretnost in gibčnost. Obvladati mora delo na procesnih in osebnih računalnikih, na laboratorijskih aparatih in delo s kemikalijami. Glede na to, da so praktično vsi stroji, surovine in barvila iz uvoza, mora poznati strokovno terminologijo v tujem jeziku.
Psihofizične sposobnosti

Za uspešno opravljanje dela se zahteva sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja, hitro dojemanje, razvit estetski čut, razlikovanje barv in barvnih nians, oster vid in sluh, dober otip in splošna gibčnost telesa. Tega poklica praviloma ne morejo opravljati osebe, ki ne razlikujejo barv. Osebe, ki so alergične na prah, ne morejo delati v predilnici, tkalnici, pletilnici, konfekciji in v fizikalnem laboratoriju.
Razmere za delo

Delo opravlja v zaprtih, prezračevanih in ogrevanih prostorih. Razmere za delo so odvisne od tehnološkega procesa in od vrste tekstilnih surovin, ki se predelujejo. Dela sede in/ali stoje, občasno v prisiljenem položaju. Nekatera dela se delno opravljajo v pisarni, vzorčni delavnici, barvni kuhinji ali laboratoriju, druga večinoma v samem obratu. Delo ni normirano, vendar sam tehnološki proces narekuje hitro in sprotno odzivanje. Razmere za delo so odvisne tudi od konkretnega tehnološkega procesa. Tako je npr. v predilnici prisoten prah oziroma lebdeča vlakna, v tkalnicah sta prisotna tako prah kot ropot, v opleminitilnicah pa vlaga in smrad po kemikalijah. Vendar so vsi ti moteči faktorji bistveno manjši, če so obrati opremljeni s sodobnimi stroji in prezračevalnimi napravami.
Nevarnosti

Nevarnost poškodb je relativno majhna, seveda pod pogojem, da tehnik ravna po pravilih za varno delo. Takonpr. ne sme nositi takih oblačil, katerih dele, kot so trakovi ali vrvice bi stroj lahko zagrabil. Lasje naj bodo speti, čevlji ne smejo drseti. Možne okvare zdravja: lahko se pojavi alergija na prah, na lebdeča vlakna, na kemikalije in barvila, lahko trpi sluh. Zaščitna sredstva so delovne obleke, obutev in po potrebi naušniki, zaščitna očala in rokavice. V sodobno opremljenih obratih je nevarnost poškodb bistveno manjša, ker so praviloma vrteči se deli strojev pokriti, klimatizacijske in prezračevalne naprave so bolj izpopolnjene, prah se odsesava neposredno s stroja, kjer nastaja.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna končana srednja strokovna izobrazba tekstilne smeri.
Druge informacije

TMS Bistra pri Vrhniki, Predilstvo
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube