Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov

Kratek opis

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov ali papirničar je sodelavec v proizvodnih procesih, katerih cilj je pridobivanje proizvodov, kot so celuloza in lesovina, reciklirana vlakna, pisalni in tiskovni papirji, kartoni, lepenke, higienski proizvodi iz papirja ter pisarniški in šolski izdelki.
Kaj delavec običajno dela

Papirničar je poklic, ki zagotavlja usposobljenost za delo v procesih proizvodnje celuloze, lesovine, recikliranih vlaknin, v proizvodnji vseh vrst papirjev, kartonov in lepenk, v proizvodnji in predelavi valovitega kartona, v proizvodnji embalažnih izdelkov iz lepenke in kartona ter v izdelavi konfekcijskih izdelkov iz papirniških materialov. Najpogostejša opravila so:
 • nadzor, spremljanje delovanja naprav in strojev za izdelavo vlaknin, papirja in papirnih izdelkov
 • nadzor kakovosti celuloze, papirja in premazanih mešanic izdelkov
 • delo s stroji za proizvodnjo lepenke valovitega kartona ter za izdelavo končnih proizvodov iz papirniških materialov
 • sodelovanje pri zajemanju podatkov za oblikovanje normativov dela, časa, porabe materiala in energije
 • ravnanje z merilnimi, krmilnimi in regulacijskimi instrumenti in napravami ter
 • spremljanje in vodenje porabe repromateriala in produktov v proizvodnih procesih.
Delovna področja

Papirničar se zaposli v proizvodnih enotah ali oddelkih:
 • za pripravo lesene mase v tovarni celuloze ali lesovine
 • pri procesih proizvodnje svežih vlaknin
 • v obratu za predelavo starega papirja v reciklirane vlaknine
 • v oddelku za pripravo papirja, premaznih mešanic in pomožnih sredstev
 • kot sodelavec v proizvodnji embalažnih materialov in izdelkov ter
 • v proizvodnji konfekcijskih papirniških izdelkov in v obratnih kontrolnih laboratorijih.
Delovni pripomočki

Stroji, naprave in tehnološke linije v papirniški proizvodnji so: razkladalniki, prebiralniki, luščilniki, sekalniki in kuhalniki; papirni stroji, stroji za izdelavo kartona in lepenke; aparati za premaze in predelavo papirja; stroji za konfekcioniranje papirnatih izdelkov in za izdelavo valovitega kartona; zavijalni in rezalni stroji; naprave za merjenje, reguliranje in registriranje; preizkuševalni aparati in naprave za ugotavljanje lastnosti papirjev. Materiali, ki jih uporablja, so: les, rastlinska vlakna, odpadni papir, papir, karton, lepenka in valoviti karton raznih vrst; kemijska sredstva, ki se uporabljajo pri izdelavi celuloze, kemijska pomožna sredstva in dodatki, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih proizvodnje papirjev in kartonov ter pomožni materiali, kot so lepila, palete in energenti. Dokumenti, ki jih uporablja papirničar, so: tehnološki predpisi, navodila za varno ter tehnično in organizacijsko pravilno delo na posameznih strojih in napravah; evidenčni, obračunski in tehniški spremni dokumenti materialov, izdelkov, strojev in delovnega procesa.
Izdelek in storitev

Papirničar je sodelavec v proizvodnih procesih, katerih cilj je pridobivanje proizvodov, kot so beljena ali nebeljena celuloza in lesovina, reciklirana vlakna, pridobljena iz starega papirja, pisalni in tiskovni papirji, embalažni in higienski papirji, specialni papirji, kartoni, lepenke, valovit karton, transportna embalaža, komercialna embalaža, higienski proizvodi iz papirja ter pisarniški in šolski izdelki.
Znanja in spretnosti

Poleg poklicne kvalifikacije, programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo pri Gospodarski zbornici Slovenije in trajajo okoli 250 ur, so koristna znanja o delu s transportnimi sredstvi in enostavnimi laboratorijskimi pripomočki. Pričakuje se znanja s področja vodenja evidenc kot tudi osnovna znanja s področja računalništva.
Psihofizične sposobnosti

Opravljanje poklica zahteva od delavca splošno zdravje in telesno spretnost, posebno spretnost rok in prstov, natančno razlikovanje barv in oblik, dobro razločevanje vonjev in zvokov, dobro prostorsko predstavo, sposobnost presoje smeri in gibanja predmetov ali delov strojev, sposobnost hitrega reagiranja in razumevanja signalov, znakov in navodil.
Interesi

Papirničar mora imeti interes za tehnična znanja, tehnološke rešitve in za možnosti izboljšav pri delu. Delo je večinoma skupinsko, zato je sposoben prevzeti ustrezno vlogo v skupini, ki mora kot celota obvladati tehnološki proces. Papirničar mora zato biti natančen, vztrajen, vesten in iznajdljiv.
Razmere za delo

Papirničar večinoma dela v zaprtih prostorih. Pri nekaterih opravilih so težji pogoji, predvsem pri izdelavi lesovine, celuloze, papirja in kartona. Pri teh delih so pogostejša nihanja temperature in vlage in precejšnja obremenitev s hrupom. Nekatera dela, kot so priprava lesa in izbranih kemikalij, opravi tudi na prostem. Delo poteka pogosto v izmenah. Ritem in vrsta dela se lahko menjata.
Nevarnosti

Zaradi obratovanja velikih strojev in naprav obstaja nevarnost poškodb, ki jo povečuje delovanje električnih naprav, parovodov in tlačnih posod. Pogosto so prisotne obremenitve zaradi hrupa, vlage in uporabe kemikalij. Nevarnosti obstajajo tudi ob transportu surovin in izdelkov. Papirničar uporablja pri svojem delu zaščitno obleko, obutev, očala, rokavice kot tudi pripomočke za varovanje sluha.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Možno se je izobraževati kot vajenec.
Druge informacije

GZS- Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo, Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube