Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kemijski laborant

Kratek opis

Kemijski laborant v zdravstvu skrbi za higieno laboratorija. Predvsem zbira, razvršča in prenaša biološki material in laboratorijski pribor. Ročno in strojno čisti steklovino in laboratorijski pribor ter ga pripravlja za sterilizacijo.
Kaj delavec običajno dela

Kemijski laborant skrbi za higieno laboratorija: zbira, razvršča in prenaša biološki material in laboratorijski pribor. Sodeluje pri izbiri čistilnih pripomočkov in pri higienskem vzdrževanju laboratorijskih naprav in opreme. Pripravlja demineralizirano vodo po predpisanem postopku.
Delovna področja

Glede na velikost laboratorija in notranjo organizacijo sprejema, razvršča in razdeljuje čisto laboratorijsko perilo in prenaša biološki material.
Delovni pripomočki

Laborant dela z biološkim materialom zato je nujna zaščitna oprema: delovna obleka, zaščitne rokavice in včasih tudi očala. Za čiščenje uporablja agresivne kemikalije, detergente, razkužila in topila. V manjših laboratorijih je čiščenje še ročno, v večjih ustanovah je centralizirano. Vse več je pribora za enkratno uporabo- torej manj čiščenja in več razvrščanja odpadkov.
Izdelek in storitev

Naloga laboranta je, da je laboratorij čist in primeren za varno delo in da je na delovnih mestih dovolj pribora, demineralizirane vode in drugega materiala glede na tip laboratorija.
Znanja in spretnosti

Ker se za laboranta zahteva srednja poklicna izobrazba, se z delom v laboratoriju seznani že v šoli. Urejenost laboratorija, različni postopki čiščenja, pomen dobrega spiranja, pa tudi ukrepi za varno delo, za zaščito sebe, sodelavcev in okolja pred nevarnimi snovmi so praktična znanja, ki so nujna za uspešno delo. Če je bilo šolanje kemijske usmeritve, se na delovnem mestu seznani še z nevarnostmi dela z biološkim materialom ter ukrepi za varno delo.
Psihofizične sposobnosti

Laborant mora biti ročno spreten, saj ves čas dela s predmeti, ki so lomljivi, in materialom, ki je lahko nevaren zdravju, če se nenadzorovano razlije ali strese. Občutek za red in čistočo je bistvenega pomena.
Interesi

Sposobnost sodelovanja in iznajdljivost olajšata delo, saj se v laboratoriju pogosto dogaja, da mora laborant usklajevati svoje delo z delom tehnikov.
Razmere za delo

Delo laboranta poteka pretežno v zaprtem prostoru. Delo je izrazito stoječe, manj je faz, ko lahko delo opravlja sede. Laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav. Delo poteka v dopoldanskem času ali v izmenah, odvisno od tipa laboratorija in organizacije službe.
Nevarnosti

Bistvena značilnost dela v laboratoriju- delo z biološkim materialom - pomeni tudi veliko potencialno nevarnost. Biološki material kot vzorec ali kot odpadek je lahko nevaren zdravju zaradi možnosti infekcije z boleznimi, kot sta hepatitis in AIDS. Da se to ne zgodi, mora laborant natančno upoštevati navodila za delo in uporabljati zaščitna sredstva - rokavice in zaščitno obleko.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Potrebno izobrazbo laborantu da triletni poklicni program srednje kemijske šole.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube