Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin

Kratek opis

Upravljavec strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin ali pomočnik rudarja izvaja manj zahtevna rudarska dela pri rudarski mehanizaciji za prebiranje in ločevanje mineralnih surovin.
Kaj delavec običajno dela

Pomočnik rudarja običajno dviga, nalaga in kontrolira transport rude. Pri tem gre za transport z ročnim dvižnim vozičkom ali potiskanjem vozička po talnem tiru. Izvaja tudi pomoč pri vrtanju in polnjenju vrtin, nakladanju in transportu materiala. Vsa dela opravlja skupaj z odgovornim kopačem.
Delovna področja

Delo zajema opravljanje manj zahtevnih rudarskih del, strežbo pri rudarski mehanizaciji in strežbo mehanizaciji za separacijo mineralnih surovin. Izvaja tudi pomoč pri manj zahtevnih meritvah, transportnih delih in pri popravilu podporja.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja hidravlično podporje, vrtalni stroj, ročno rudarsko orodje, stroje za odvijanje matic, transporterje, vozne enote, ročni dvižni voziček, kladivo, vitel, lokomotive, naprave za preusmerjanje kretnic. Pozna interna navodila in predpise o delu in sprejema ustna navodila nadrejenega.
Izdelek in storitev

Njegovo delo vključuje pomoč pri rudarskih delih, nakladanje, razkladanje in zlaganje različnih materialov, prebiranje premoga in drugih materialov ter čiščenje.
Znanja in spretnosti

Pomočnik rudarja mora poznati rudarske pojme in naloge. Pozna metode izdelave jamskih prostorov, delo z ročnimi orodji in z orodji na mehaniziran pogon ter tehnologijo izdelave prog, nadkopov in jaškov. Pozna osnove odkopa in odkopnih metod v jami in na površini, načine transporta in vrtanje. Pomembno je tudi poznavanje zračenja, materialov pri rudarjenju in uporabe tehničnih normativov in varnostnih ukrepov.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi dela na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in v peskokopih mora imeti vrhunske psihofizične sposobnosti, ki se preverjajo na posebnih zdravniških pregledih pred vpisom v izobraževanje ter redno med opravljanjem dela. Zdravstveno stanje mora biti brezhibno ter brez omejitev.
Interesi

Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo odsvetujejo izobraževanje in delo ženskam. Priporočljiva je samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost.
Razmere za delo

Upravljavec strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin dela v več izmenah, ponoči, v skupini, stoje, v zaprtem prostoru, ob naglih temperaturnih spremembah in nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ropotu in slabi osvetlitvi. Hodi po neravnih površinah, se pripogiba in dela v sključeni drži. Pri delu je potreben velik fizični napor.
Nevarnosti

Prisotna je stalna nevarnost poškodb, zato je obvezna uporaba zaščitnih sredstev ves čas pri delu pod zemljo oziroma na deloviščih odprtih kopov. Nevarnost zrušitve rova, podora in vdora strupenih plinov ali vode, nevarnost požarov in eksplozij ter psihična utesnjenost so spremljevalci tega poklica.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic je ovrednoten po metodologiji za ocenjevanje zahtevnosti poklicev v III. zahtevnostno kategorijo, za kar je potrebno izobraževanje po programu za pomočnika rudarja v dvoletnem šolanju.
Druge informacije

Premogovnik Velenje, Partizanska c. 78, 3320 Velenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube