Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vodar v solinah

Kratek opis

Vodar se zaposli v solinskem podjetju, kjer dela na površinsko največjem delu solin na izparilnih področjih oziroma bazenih, ki so namenjeni za proizvodnjo slanic. Spreten je v gradbeno vzdrževalnih delih in opravilih na nasipih, zapornicah in drugih solinskih konstrukcijah.
Kaj delavec običajno dela

Vodar v solinah ima pomembno mesto v procesu pridobivanja soli iz morske vode. S svojim delom zagotavlja potrebne količine sveže morske vode in pripravlja slanice za celotno področje kristalizacije, kjer pozneje nastaja sol. Dela pretežno na tradicionalen način, t.j. predvsem ročno. Ker je odvisen od naravnih sil, sonca in plimovanja, čas in vrstni red opravil prilagaja njihovim ugodnim vplivom. Da so slanice čimbolj optimalne, uporablja tudi sodobna spoznanja in tehnične novosti. Temelje za uspešno delo postavlja v posezonskem obdobju, ko popravlja in obnavlja bazene. Pri tem popravlja nasipe, čisti kanale in zamenjuje dotrajano leseno opremo. Vzdržuje zaloge sveže morske vode in njene pretoke omogoča z odpiranjem in zapiranjem zapornic in s črpalkami. Poleg tega v primeru obilnejših padavin skrbi za odvodnjavanje in prečrpavanje morske vode nazaj v morje.

V sezoni, ki traja od maja do septembra, spušča morsko vodo v bazene in prideluje t.i. nasičeno slanico. Morsko vodo vsakodnevno po vrsti pretaka iz bazena v bazen, da postane vse bolj gosta in pripravljena za solinarja. Obenem izvaja tekoča vzdrževalna dela in preverja opremo. Postopke svojega dela si vestno zapisuje. Med letom beleži vsa črpanja morske vode, v sezoni pa premike in vrednosti koncentracij slanic na izparenjih. Poleg tega spremlja vremensko napoved in opravlja dežurno službo, da pravočasno in primerno ukrepa npr. pri shranjevanju slanic v rezervoarje. Dela v sodelovanju s solinarji, s katerimi usklajeno pretaka slanice v sezoni in morsko vodo pozimi. Vzdrževalcem solnih polj in opreme pomaga pri strojnih vzdrževalnih delih ali večjih poškodbah, kot sta predrtje ali puščanje nasipa. Vodar v solinah prispeva k varovanju in ohranjanju naravne in kulturne dediščine v solinah, kot so mokrišča in solinski objekti.
Delovna področja

Dejavnost vodarja v solinah sodi med dejavnosti pridobivanja rud in kamnin, razen energetskih. Vodar se zaposli v solinskem podjetju, kjer dela na površinsko največjem delu solin na izparilnih področjih oziroma bazenih, ki so namenjeni za proizvodnjo slanic. Njegova delovna področja so raznolika in obsegajo pripravo na delo, operativno izvajanje in vzdrževalna dela.
Delovni pripomočki

Vodar v solinah dela na bazenih z večstopenjskim izparevanjem. Sistem izparilnih bazenov sestavljajo rezervoarji, kanali, nasipi in zapornice oziroma zapornični sistemi. Pri delu uporablja številna ročna orodja, kot so kladivo, nabijalo, kavelj, lopate, valjar in druga. Dela s stroji in napravami, npr. s črpalnimi postajami na solinah ter uporablja instrument za določanje koncentracij slanic, t.i. baumeter. Za ogled stanja na bazenih oziroma solinah uporablja kolo ali moped. Med materiali uporablja lesene deske, podpornike, pilote, kolske pragove, ilovnato blato, kamenje, kovinske tirnice, cementno malto, malto in pogonsko gorivo za stroje. Njegova strokovna dokumentacija ni obsežna, obsega le evidenčne obrazce za zapisovanje črpanj morske vode, premikov slanic in meritev.
Izdelek in storitev

Vodar v solinah prideluje visoko koncentrirane zgoščene slanice in upravlja pretoke morske vode na izparenjih.
Znanja in spretnosti

Vodar v solinah pozna tradicionalni postopek pridobivanja soli in opravila na svojem področju dela, od priprave bazenov za izparevanje in vodenja vodnih režimov do pridelave slanic. Spreten je v gradbeno vzdrževalnih delih in opravilih na nasipih, zapornicah in drugih solinskih konstrukcijah. Po potrebi zamenja staro opremo in vzdržuje izprane ali erodirane nasipe. Pozna fizikalne zakonitosti plimovanja, klimatsko vremenske vplive in biologijo v solinah, npr. gnezdišča ptic. Prav tako ima znanje o naravni in kulturni dediščini solin, o njihovi ekološki in krajinski vrednosti. Vodar v solinah ima opravljen tečaj iz higienskega minimuma. Za učinkovito delo so pomembne delovne izkušnje, ki jih pridobiva z leti.
Psihofizične sposobnosti

Vodar v solinah potrebuje splošno telesno spretnost in gibljivost. Imeti mora spretne roke in prste, kadar ravna z delovnimi orodji in opremo. Zaradi trdega in težkega dela je nujna telesna moč in vzdržljivost. Pomembna je sposobnost obdržati ravnotežje, ko dela na strmini nasipov. Ne sme imeti alergij na sonce in sol, kot tudi ne obolenj rok, nog in hrbtenice. Zdravstvene preglede opravlja periodično na dve leti.
Interesi

Vodar v solinah je vztrajen in prizadeven, natančen in sistematičen. Odlikuje ga hitro ukrepanje in praktičnost, potrebuje tudi utrjenost za delo v naravi.
Razmere za delo

Vodar v solinah dela v bazenih z morsko vodo, s slanico, kjer je izpostavljen mokroti, soli in blatu. Delo opravlja na prostem in v različnem vremenu, po potrebi tudi med nevihto in ob močni burji. Pri delu v glavnem stoji, hodi, se občasno pripogiba in čepi, pri čemer dviga in prenaša težka bremena. Dela sam ali skupaj s sodelavci. Delovni čas je raznolik, v glavni sezoni občasno dela tudi ponoči.
Nevarnosti

Delo vodarja v solinah je fizično naporno in obremenjujoče za hrbtenico, sklepe in roke. Zlasti neugodne so klimatske razmere v poletnem času, ko je velika vročina in visoka vlažnost zraka. Poškodbe so lahko različne, možne so ureznine, udarnine ali bolečine v mišicah. Za varno delo upošteva predpise iz varstva pri delu in uporablja primerno zaščito, delovno obleko, delovne rokavice in pokrivalo- slamnik.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Vodar v solinah ali solinar ne potrebuje poklicne oziroma strokovne izobrazbe in je uvrščen med manj zahtevne poklice.
Druge informacije

Krajinski park Sečoveljske soline, Seča 115, 6320 Portorož

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube