Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Rudar

Kratek opis

Izdelek rudarja je izkop, priprava in predelava rude za nadaljnjo uporabo, pomembno pa je tudi varovanje oseb, strojev in orodja.
Kaj delavec običajno dela

Rudar pridobiva rudo v kamnolomih, peskokopih, glinokopih, v nahajališčih arhitekturnega kamna ter gradbenih materialov in pod zemljo. Pri tem upravlja mehanizacijo pri vrtanju, razstreljevanju, nakladanju, transportu ter vzdrževanju jamskih prostorov, pri pripravi in predelavi rude za nadaljnjo uporabo ter pri varovanju oseb, strojev in orodja. Nekoč težko ročno delo na deloviščih nadomeščajo sodobne odkopne in transportne naprave, s katerimi se seznanijo učenci med šolanjem ter pri praktičnem delu na šolskih deloviščih. Pred pričetkom dela in redno med delom rudar spremlja varnost na delovišču in prisotnost jamskih plinov. Rudarji pridobivajo premog iz stropnega dela odkopa, čistijo podkope, izkoriščajo podporje, vrtajo raziskovalne vrtine, izdelujejo križišča, transportirajo material in opremo. Nadzirajo transport razstreliva, prenašajo vžigalnike in ostalo strelno opremo.

Odstreljevanje in meritve plinov izvajajo posebej usposobljeni rudarji. V okviru transportnih dejavnosti je organiziran prevoz na delovišče in iz delovišč, prevoz materiala in opreme z visečimi in talnimi lokomotivami. Pri tem je potrebno tudi ročno razvrščanje voznih enot, občasno ročno potiskanje, razlaganje in nakladanje voznih enot v vlakovno kompozicijo in dvigovanje s hidravličnimi stroji. Gradbena dela pri izdelavi rudarskih objektov pod zemljo in na površini izvajajo skupine delavcev, ki so dodatno usposobljene za rudarske gradnje.
Delovna področja

Zaradi raznolike rudarske tehnologije, različnih odkopnih in drugih del rudar opravlja različna dela: vodi skupine na odkopih, na pripravah, pri zračenju, transportu, mehanizaciji in upravlja napredovalne stroje.
Delovni pripomočki

Rudar uporablja mehanizacijo pri vrtanju, razstreljevanju, nakladanju, transportu ter vzdrževanju jamskih prostorov, kot so delovišča, jamske proge ali jaški in pri pripravi in predelavi rude za nadaljnjo uporabo. Nekoč težko ročno delo na deloviščih nadomeščajo sodobne odkopne in transportne naprave, s katerimi se seznanijo učenci med šolanjem ter pri praktičnem delu na šolskih deloviščih.
Izdelek in storitev

Izdelek rudarja je izkop, priprava in predelava rude za nadaljnjo uporabo, pomembno pa je tudi varovanje oseb, strojev in orodja.
Znanja in spretnosti

Za poklic rudarj je treba opraviti triletno izobraževanje v rudarski poklicni šoli, kjer je program izobraževanja dopolnjen s praktičnim delom na šolskih deloviščih pod zemljo. Po končanem šolanju je za delo pod zemljo potrebno šest mesečno poskusno delo, ki ga delavec opravi z uvajanjem in pod nadzorom mentorja. Za kakovostno delo mora spoznati panoge rudarstva, metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin, načinov odpiranja, priprave in metod odkopavanja, kar kandidat za poklic rudarja pridobi v sklopu rudarskih predmetov med izobraževanjem. Prav tako se seznani tudi z osnovami bogatilnih postopkov ter priprave izkopanine za uporabo in predelavo. Rudar mora poznati osnove jamomerstva, zračenja jamskih prostorov, jamske pline in njihove lastnosti in načine ugotavljanja jamskih plinov v jamskem zraku. Pozna tehnične normative in varnostne ukrepe. Zaradi posledic odkopavanj se seznani z vplivi rudarskih del na okolje ter z možnimi metodami sanacije in obnove okolja. Rudar se z dodatnim usposabljanjem seznani s postopki vrtanja in z vrtalno opremo, za izdelovanje jamskih prog pa se usposobi pri praktičnem izobraževanju.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu je potreben nadpovprečni fizični napor z velikimi telesnimi in psihičnimi obremenitvami.
Interesi

Pri delu je priporočljiva samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost.
Razmere za delo

Rudar opravlja delo v več izmenah, ponoči, v skupini, stoje, v zaprtih prostorih, pri povišanih ali nizkih temperaturah, z naglimi temperaturnimi spremembami, pri nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ob povečanem ropotu in slabi osvetlitvi. Hodi po neravnih površinah, se pripogiba in dela v sključenih držah. Pri delu je potreben nadpovprečni fizični napor z velikimi telesnimi in psihičnimi obremenitvami. Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo odsvetujejo izobraževanje in delo ženskam (konvencija Mednarodne organizacije za delo št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemskih delih v rudnikih vseh kategorij iz l.1935).
Nevarnosti

Pred pričetkom dela in redno med delom rudar spremlja varnost na delovišču in prisotnost jamskih plinov. Pri delu uporablja zaščitno opremo (čelado, rokavice, obutev), v primeru povečane nevarnosti pa mora čim prej zapustiti delovišče oz. slediti načrtu za reševanje.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je treba opraviti triletno izobraževanje v rudarski poklicni šoli, kjer je program izobraževanja dopolnjen s praktičnim delom na šolskih deloviščih pod zemljo.
Druge informacije

Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube