Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Čevljar

Kratek opis

Čevljar izdeluje obutev vseh vrst. Dela v organizirani proizvodnji izdelkov, kot so čevlji, škornji, copati in druga obutev. Po dogovoru z naročnikom obutev tudi popravlja.
Kaj delavec običajno dela

Čevljar je celostno zasnovan poklic za samostojno izdelavo delov obutve in njihovo sestavljanje v končne izdelke - copate, natikače, čevlje, gležnarje in škornje, za poklicne, vsakdanje, modne in športne namene. Čevljar izvaja klasični postopek dela od delitve materiala, prek obdelave in do sestave izdelka. Tako posamične dele sproti pripravlja in sestavlja celoto. Izdela posamezne sestavne dele obutve za trg ali pa te dele kupuje in jih sestavlja v končni izdelek. Njegova opravila so:
  • sodeluje pri oblikovanju modelov in izdelavi vzorcev in pripravi tehničnih pripomočkov za delo,
  • pripravlja materiale po namenu izdelka,
  • izdeluje gornike, jih kroji, sestavlja dele z lepljenjem, šivanjem, kovičenjem, vstavlja podlogo in opravi zaključna dela na gorniku,
  • izdeluje druge sestavne dele, kot so notranjik, opetnik, okvir, podplat in peta, tudi pri tem kroji materiale, obdeluje in sestavlja dele večinoma z lepljenjem,
  • sestavlja dele na kopitu z lepljenjem ali šivanjem, pritrjuje podplate in pete,
  • sestavljeno obutev očisti, popravi napake, lika gube, lošči in pritrjuje okraske,
  • končne izdelke pregleda, priloži potrebno dokumentacijo, določi kakovostni razred in jih zapakira ter odda v skladišče.
Delovna področja

Čevljar se zaposli na različnih področjih organiziranega izdelovanja obutve. Dela kot samostojni podjetnik in izdelovalec obutve po meri, tudi ortopedske obutve, ali kot popravljavec nošene obutve. Zaposli se lahko kot samostojni delavec v manjšem podjetju. V večjih podjetjih dela kot izdelovalec vzorcev, pripravljavec tehničnih pripomočkov ali prevzemalec usnja. Dela tudi kot pripravljavec materialov po krojnih nalogih, pripravljavec programiranih strojev in nastavljalec orodja, kot vodja manjših strokovnih skupin ter kot kontrolor fazne proizvodnje ali končne kontrole.
Delovni pripomočki

Delo čevljarja v manjšem podjetju poteka na maloštevilnih in bolj univerzalnih strojih. V srednjih in večjih podjetjih so v rabi zelo izpopolnjeni stroji vse do programirane procesne linije. Poleg strojev so zelo pomembna značilna čevljarska orodja, kot so kopita, sekala, noži, igle, votlice in vodila. Poleg mehansko- enostavnih strojev in orodij je vedno več manjših ali večjih računalnikov, ki usmerjajo delovni proces.

Materiali za izdelavo obutve so številni: od usnja, gume, lesa, tekstila in umetnih materialov do lepil, kovinskih okraskov, okovja, sukancev, barv, lakov in čistil. Dokumentacija je odvisna od organiziranosti podjetja, povsod pa so pomembni dokumenti, kot so mere stopal, tehnična dokumentacija, krojne šablone, tržna dokumentacija izdelka in navodila za delo in varnost.
Izdelek in storitev

Čevljarjeva naloga je, da posamezne sestavne dele ali obutev vseh vrst kot končni izdelek izdela po dogovoru z naročnikom. Strokovne storitve opravlja kot samostojni popravljavec nošene obutve ali v serijski proizvodnji kot pripravljavec dela, kontrole materialov ali izdelkov.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna kvalifikacija in ustrezne delovne izkušnje. Splošno izobraževalne vsebine so potrebne za dvig osebnostnega razvoja in za lažje ter boljše razumevanje strokovnih vsebin. Strokovno teoretični del obsega širše strokovno področje, tj. delovne odnose, podjetništvo in gospodarjenje, tehnično mehaniko, varnost in ekologijo ter oblikovanje dela in delovnih procesov. V ožje strokovno področje pa sodijo estetika in modelarstvo, materiali, tehnologija izdelovanja obutve in uporabe delovnih naprav ter orodij. Posebno je pomembno praktično usposabljanje v šolski delavnici ali v podjetju, kjer si utrdi teorijo ob praktičnih vajah, pridobi potrebne prijeme ter spozna nevarnosti, ki se lahko pripetijo.
Psihofizične sposobnosti

Čevljar mora dobro razlikovati barve in like. Potrebna je splošna telesna spretnost, posebej pa spretnost rok in prstov. Pri delu mora biti natančen, vesten, urejen, ustvarjalen, gospodaren in prilagodljiv. Imeti mora sposobnost urejanja lastnega dela ali dela v skupini. Delo lahko opravljajo tudi osebe, ki imajo manjše poškodbe nog.
Interesi

Čevljar mora biti samostojen, samoiniciativen in inovativen. Potrebno je stalno osebno in strokovno izpopolnjevanje ter spremljanje modnih gibanj, razvoja novih materialov, delovnih naprav in postopkov izdelovanja obutve.
Razmere za delo

Delo čevljarja poteka v zaprtem, klimatsko urejenem prostoru. Zelo pomembna je splošna in ožja osvetljenost delovnega mesta. Delo opravlja sede in stoje. Uporaba lepil, barvil in drugih kemikalij lahko povzroči alergije kože ali dihal, ki ni nevarna, je pa moteča. Večjih bremen čevljar ne dviga ročno, ker uporablja vozičke in dvigala. Pri delu sede je drža telesa upognjena, utrujajoča je tudi velika intenzivnost dela.
Nevarnosti

Vpliv kemikalij, vibracij in ropota ni problematičen, ker so za taka dela na voljo osebna zaščitna sredstva. Možni so vrezi, useki ali vbodi igel in drugih orodij ali materialov (žebljički), zato mora biti čevljar pri delu zbran in upoštevati navodila za varno delo. Za dela, ki so na posebnem seznamu varstva pri delu, so potrebni redni zdravniški pregledi.
Možnosti zaposlovanja

Čevljar se lahko zaposli v industriji, pri zasebniku ali pa odpre lastno obratovalnico.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba in delovne izkušnje.
Druge informacije

Čevljarstvo spletni portal Rabim info

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube