Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Usnjar

Kratek opis

Naloga usnjarja je, da iz konzerviranih ali svežih surovih kož izdela tržno zanimive usnjene polizdelke in končno izdelano usnje.
Kaj delavec običajno dela

Delo usnjarja je raznoliko in vključuje številna opravila in delovne naloge. Usnjar pozna lastnosti in uporabnost različnih vrst surovih živalskih kož, usnjenih polizdelkov in končno izdelanega usnja. Zato jih lahko samostojno prevzema, konzervira in ocenjuje njihovo kakovost pred proizvodnim procesom, med njim in po njem, pa tudi pri njihovi prodaji. V industrijskih razmerah samostojno opravlja posamezna dela in faze tehnološkega postopka, kot so spiranje, luženje, strojenje, operacije mehanske obdelave, maščenje, barvanje, nanašanje kritnih nanosov in druga opravila. V obrtniških razmerah lahko samostojno organizira, izvaja in vodi celotni tehnološki postopek izdelave usnja.

Usnjar nadzira posamezne proizvodne operacije ter pri vhodni, medfazni in končni kontroli razvršča polizdelke ali končno izdelano usnje po kakovostnih razredih. Sodeluje pri postopkih čiščenja odpadnih vod, zraka in trdnih odpadkov ter uporablja sekundarne odpadke, nastale pri proizvodnji usnja za nove izdelke. V postopku kemičnega čiščenja povrne usnjenim oblačilom prvotno kakovost, predvsem mehkobo, videz in odpornost pri nošnji. Zaradi dobrega poznavanja usnja kot osnovnega materiala se ob dopolnilnem izobraževanju razmeroma hitro usposobi za sorodne poklice oziroma opravila.
Delovna področja

Usnjar dela v obrtnih ali industrijskih usnjarskih obratih, lahko tudi v predelavi krzna. Ukvarja se s prodajo in servisiranjem usnja in usnjenih izdelkov, ki zahteva specialna usnjarska znanja, in pri izdelavi usnjenih izdelkov. Sodeluje pri:
  • ekoloških projektih in v razvojno raziskovalni dejavnosti usnjarske stroke
  • v kemičnih čistilnicah, ki so specializirane za usnjene izdelke
  • predelavi usnjarskih odpadkov
  • v delavnicah in v podjetjih, ki se ukvarjajo z grosistično nabavo ali prodajo surovih živalskih kož, usnjenih polizdelkov in usnja domačega ali tujega izvora.
Delovni pripomočki

Usnjar pozna in zna uporabljati specialne usnjarske stroje, naprave in delovne pripomočke:
  • stroje, usnjarske sode, motovila, polavtomatsko ali avtomatsko vodene stroje v fazah luženja, čimžanja, strojenja, postrojenja, nevtralizacije, maščenja in barvanja
  • stroje za mehansko obdelavo surovih kož., polizdelkov in usnja v fazah razmastitve, ožemanja, cepljenja, struženja, mehčanja, brušenja in napenjanja
  • stroje za sušenje usnja
  • stroje za izdelavo končne kakovosti in videza usnja v fazah brizganja, likanja, vtiskovanja vzorcev, tiskanja, poliranja in krtačenja.
Pozna osnovne materiale oziroma kemikalije v usnjarski tehnologiji, predvsem njihove lastnosti, principe delovanja ter načine uporabe. Razume tehnološka navodila in varnostne liste proizvajalca kemikalij ter interne standarde kakovosti materialov. Pri delu uporablja tehnično tehnološko dokumentacijo, recepture, delovna navodila in navodila za varno delo. Izpolnjuje dokumente v sistemu zagotavljanja kakovosti: evidenčne kontrolne liste, spremne proizvodne liste in kontrolne kartoteke. Pozna standarde kakovosti za posamezne vrste usnja glede vrste surovine, načina izdelave in namena uporabe. Usnjar zna upravljati z enostavno merilno in regulacijsko opremo ter izvaja osnovne usnjarsko kemijske analize v skladu s standardnimi metodami.
Izdelek in storitev

Naloga usnjarja je, da iz konzerviranih ali svežih surovih kož izdela tržno zanimive usnjene polizdelke in končno izdelano usnje v skladu z zahtevami trga. Poznati mora bistvene funkcionalne in kakovostne lastnosti oblačilnega, obutvenega, galanterijskega, tapetniškega ali drugega specialnega usnja ter zahteve predelovalcev usnja za končno izdelavo usnjenih izdelkov.
Znanja in spretnosti

Za poklic usnjar se v obrti in industriji zahteva poklicna strokovna kvalifikacija. Potrebuje praktična znanja, ki jih je pridobi med šolanjem v okviru praktičnega pouka v proizvodnih obratih in v tehnoloških laboratorijih s specializirano opremo ter z delovnimi izkušnjami. Pri strokovno teoretičnih predmetih pridobi teoretične in praktične osnove usnjarske tehnologije. Spozna različne načine in postopke izdelave usnja, osnovne kontrolne postopke in usnjarsko kemijske analize, ki mu omogočajo ugotavljanje kakovosti surovih kož, polizdelkov, usnja in delovnih procesov.

Za razumevanje in pravilno izvajanje tehnoloških postopkov pozna osnove usnjarske kemijske tehnologije ter glavne skupine kemikalij. Spozna namen njihove uporabe, njihove lastnosti in pravilno ravnanje z njimi v skladu z delovnimi navodili in varnostnimi predpisi. Usnjar ima temeljna znanja o možnih vzrokih in posledicah onesnaženja delovnega in bivalnega okolja v usnjarski stroki in zna izvajati ekološko tehnološke postopke, vključno s postopki čiščenja usnjarskih odpadnih vod, zraka in trdnih odpadkov v obrtnih in industrijskih razmerah.
Psihofizične sposobnosti

Usnjar izvaja zahtevne tehnološke procese, zato mora imeti ustrezne telesne sposobnosti za ročno in pretežno stoječe delo pa tudi sposobnost daljše zbranosti. V primeru napake mora hitro in pravilno ukrepati. Imeti mora normalno razvita čutila, predvsem vid, vonj in otip, ter ne sme biti alergičen na strojila, barvila, organska topila in kožni prah. Usnjar predvsem ne sme imeti kroničnih okvar na sklepih in hrbtenici ter pljučnih obolenj. Potrebni so periodični zdravniški pregledi.
Interesi

Usnjar mora imeti skrben odnos do dela ter sposobnost za skupinsko delo. Biti mora vztrajen in sposoben samostojnega dela. Zaželene lastnosti so: samoiniciativnost, občutek za materialno odgovornost in organizacijske sposobnosti. Zaradi hitrega razvoja in posodabljanja tehnoloških procesov se mora strokovno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Usnjar dela v zaprtem prostoru, kjer je, odvisno od tehnološke operacije oziroma faze, izpostavljen manjšemu ali večjemu prepihu, vlagi, kožnemu prahu, hrupu, neprijetnemu vonju in hlapom. Delo opravlja pretežno stoje. Pogosto se mora pripogibati in dvigati bremena.
Nevarnosti

V tehnološkem procesu uporablja nevarne kemikalije, kot so kisline, lugi, natrijev sulfid, strojila, barvila in topila. Pri neupoštevanju varnostnih predpisov oziroma nepravilnem delu obstaja možnost kožnih vnetij ali opeklin, slabosti, zastrupitve, vnetij dihal, poškodb oči in požara. Pri delu na strojih in dviganju bremen so možne poškodbe okončin, sklepov in hrbtenice. Usnjar upošteva vsa delovna navodila in varstvene predpise. Uporablja predpisana zaščitna sredstva, v primeru nevarnosti ali nezgode mora hitro in pravilno ukrepati.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Trenutno izobraževanja za ta poklic ni. Včasih je usnjar pridobil izobrazbo na srednji šoli v Domžalah, kjer so izvajali triletni in štiriletni izobraževalni program smeri usnjarsko-galanterijski, krznarski in konfekcijski tehnik.
Druge informacije

GZS, Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, Dimičeva 13, Ljubljana

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube