Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mizar

Kratek opis

Mizar sprejema naročila za lesne izdelke, po potrebi nariše načrt ali skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Pripravi les in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo hlodovine, plohov, desk, letev ali plošč.
Kaj delavec običajno dela

Mizar ima smisel za oblikovanje, lepoto in ustvarjanje. Obdelava lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov mu omogoča osebno izražanje in izdelavo različnih izdelkov. Pri delu sprejema naročila ter se seznanja z dokumentacijo. Po potrebi nariše načrt, skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Izdela okvirno kalkulacijo stroškov in določi rok izdelave. Pripravi les, lesna tvoriva in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo, hlodovino, plohe, deske, letve, plošče, furnir, polnila, lepila, barve in drugo. Izvrši osnovno mazanje strojev, preveri njihovo delovanje, pripravi orodje: kladiva, dleta, skobljiče, izvijače ali žage ter naprave, vpenjala, spenjače, pištole, stojala in modele.

Stroje nastavlja na določene velikosti, nastavlja rezila, temperaturo, pritisk, čas obdelave, hitrost, velikost sekancev, stopnjo mletja, režime stiskanja, sušenja in obdelave. Nato preverja mere in kakovost obdelave elementa in izdelka. Pripravi okovje, vijačno blago, vložke in nasadila ter označuje in zarisuje izmerjene velikosti, kroge, krivulje, like in modele na obdelovancu, izdelku ali mestu vgradnje. Strojno žaga in razrezuje krivulje. Stiska plošče, seka iverje in sekance, reže prizme in deske ter melje vlakna. Nadzira merilne instrumente, nastavlja tlak in temperaturo, velikost iverja in sekancev, debelino plohov, desk, letev, plošč, elementov in polizdelkov.

Pri delu uporablja furnir, folije, plošče, modele, razne vrste papirja, zaščitne in izolacijske tepihe, dekorativne izdelke, slike in vzorce. Pri tem luži, kita, brusi, strga, lepi, furnira, nanaša lepilo, barva, lakira, polira in čisti. Sestavlja elemente v izdelke, popravlja, obnavlja elemente in izdelke ter servisira opremo. Izdelke embalira, pakira, opremlja z dokumentacijo, okovjem in drugim blagom. Izdelke prenaša, naklada, transportira in skladišči. Pospravlja in čisti stroje in naprave, orodje, les, lesna tvoriva in pomožne materiale. Zamenja in čisti filtre, sita, vreče in druge vložke na strojih in napravah. Evidentira porabo surovin, materialov, pomožnih materialov, okovja in blaga.
Delovna področja

Mizar dela kot samostojni obrtnik, ki izdeluje, popravlja in obnavlja sobno, kuhinjsko, stavbno in drugo pohištvo oziroma izdeluje različne predmete iz lesa, kot so igrače, rezbarije, glasbila v podjetju. Zaposli se lahko v podjetju, kjer izdeluje stavbno ali drugo pohištvo, v gradbeništvu pri izdelavi konstrukcij, mostov in ostrešij in v ladjedelnici pri opremi ladij in izdelavi čolnov. Dela kot vzdrževalec stanovanjskih blokov, v prodajalni ali salonu kot serviser, kot skladiščnik v nakupovalnih centrih, v veleblagovnicah in drugih specializiranih prodajalnah.
Delovni pripomočki

Mizar uporablja naslednje orodje, pripomočke in materiale:
  1. skobeljne, rezkalne in brusilne stroje, stiskalnice, vrtalne stroje, stroje za spajanje furnirja, nanaša lepila, krpa luknje, sestavlja pohištvo oziroma izdelkov
  2. stroje za brizganje, polivanje, potapljanje, sušenje in poliranje, stroje za krivljenje lesa in struženje ali spajanje furnirja, stroje za sušenje lesa ali furnirja, naprave za termično obdelavo lesa, valjčnice, transportne trakove, verižne transporterje, ročne vozičke, baterijske in motorne viličarje, delovno mizo z vpenjali (bank), ročne žage, dleta, kladiva in klešče
  3. izvijače, pile, naravni in umetni ter gladilni kamen,brusne papirje, svedre, vrtala, poglobila, strgala, mizarski meter, kljunasto merilo, navadno in votlinsko šestilo, vodno tehtnico, kalibre, kotnike, ravnila, instrumente za merjenje viskoznosti in vlage, termometre, tehtnice, merilne posode, čopiče, nože, svinčnike, krede, škarje, šilo, pištole, lestve, stojke, palete, stojala, podpore, spenjače, žeblje, sintetična in druga lepila, lake, lužila, kite, trdilce, razredčila, polirne paste, impregnacijska sredstva, papir, folije, polnila, trakove, tekstil, usnje, kože in poliuretanske pene
  4. okovje, vijake, spojne elemente, steklo, ogledala; strojna olja in masti, emulzije, razna pršila, krpe, vate, vrvice in zamaške, priročno blagajno, žige
  5. pribor za pisanje in risanje, tehnične in druge priročnike, stroj za tipkanje, računalnik in tiskalnik, naročilnice, delovni in izdelavni nalog, dobavnice, račune in tovorne liste; kalkulacije, dopise, poročila, računalniške izpise, odločbe in uredbe
  6. tehnično in tehnološko dokumentacijo strojev in naprav ter orodja, propagandni material, ovojni papir, vrečke, embalažo, etikete, navodila za sestavo, garancijske liste in ateste.
Izdelek in storitev

Mizar izdela: stavbno, kuhinjsko, sobno, pisarniško ter drugo pohištvo iz lesa, lesena ostrešja, konstrukcije, mostove, vikende, lesene kritine, kolesa in lesene dele vozov, odrsko opremo, čolne in druga plovila, športno orodje in opremo, lesena glasbila, parket ter stenske in stropne obloge, skodle, modele in kalupe, lesene igrače, vzorce in unikate, prijemala in druge delovne pripomočke. Storitve mizarja: s pohištvom in izdelki iz lesa opremlja stanovanjske hiše, šole, hotele, motele, športne dvorane in objekte, gostinske lokale, kinodvorane in druge javne objekte. Obnavlja in popravlja lesene izdelke ter servisira opremo. Kontrolira lesene izdelke in elemente, sestavlja pohištvo in druge izdelke iz lesa.
Znanja in spretnosti

Mizar ima znanje risanja načrtov za tipične lesarske izdelke v skladu z veljavnimi normativi. Izdelke zna po načrtu razstaviti na elemente in narisati kosovnice. Pozna merske enote ter tehnične in kakovostne standarde in lastnosti lesa in lesnih tvoriv ter pomožnih materialov. Ima znanje tehnoloških postopkov obdelave in predelave lesa, znanje osnov tehničnih predpisov, predpisov varstva pri delu, požarnega varstva ter varovanja okolja in znanje povezovanja tehnoloških postopkov v tehnološke procese za individualno proizvodnjo. Pozna različne zgradbe, delovanje in način uporabe strojev, naprav in orodja za obdelavo in predelavo lesa.

Pozna uporabo hidravličnih, pnevmatskih, ventilacijskih in transportnih naprav in sredstev. Obvlada postopke računanja, izdelave tehnološke dokumentacije osnov materialnega knjigovodstva in dela z računalnikom. Ima znanje za samostojno, gospodarno, kvalitetno in varno izdelavo tipičnih mizarskih izdelkov ter znanje pakiranja izdelkov in njihovega skladiščenja izdelkov. Ima tudi izpit za vožnjo osebnih cestnih vozil.
Psihofizične sposobnosti

Mizar ima normalne psihofizične sposobnosti s poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za pritisk noge, roke in prstov. Dela ob usklajeni koordinaciji rok in prstov, razlikuje barve ter dela ob hitrem razumevanju in reagiranju na signale in zvoke, globinskem gledanju, s prisebnostjo in zbranostjo v nevarnih situacijah. Občasno dela na višini in v prisilni drži. Pogosto se sklanja, dela čepe in lovi ravnotežje. Zaradi škodljivosti, kot so ropot, prah, hlapi, lepila, barve, razredčila in trdilci so potrebni periodični zdravniški pregledi.
Interesi

Pri delu je samoiniciativen in ima smisel za lepoto in oblikovanje izdelkov, ustrezen odnos do dela, strojev, naprav, orodja in materiala. Ima sposobnost opazovanja ter ustvarjalnega razmišljanja, zmožnost presoje in sposobnost za delo v skupini.
Razmere za delo

Delo opravlja pretežno v zaprtih in ogrevanih prostorih, v delno zaprtih in delno ogrevanih ali celo v odprtih in neogrevanih prostorih. Lahko dela tudi na prostem, na višini, po potrebi v podaljšanem in nočnem času, v izmenah in turnusih. Delo poteka ob prisotnosti ropota, prahu, hlapov, prepiha in temperaturnih sprememb. Dela pretežno stoje, s pogostim sklanjanjem, občasno z uporabo večje sile ob dviganju težjih predmetov. Potrebna je splošna telesna spretnost, spretnost rok in prstov. Pri delu se obrača, v prisilni drži telesa z rokami in prsti drži, premika, potiska, obrača, odlaga ali dviga različne predmete.
Nevarnosti

Pri delu mizarja obstaja možnost okvare hrbtenice, okvare sluha, padca z višine, sevanja pri razvlaknjevanju, udarnin, odrgnin in vrezov. Obvezna je uporaba osebnih varovalnih sredstev: delovne obleke, predpasnika, pokrivala, čevljev z jekleno kapo pri delu s težjimi predmeti, usnjenih ali gumijastih rokavic, dežnega plašča, brezrokavnika. Za zunanja dela in na mrazu uporablja zaščitna očala, obrazni ščitnik, respirator, zaščitno masko, ušesne čepe in ščitnike, ušesne vate in po potrebi gumijaste škornje. Nekatera osebna varovalna sredstva hrani pri nadrejenem za skupno uporabo.
Možnosti zaposlovanja

Mizar dela kot samostojni obrtnik, ki izdeluje, popravlja in obnavlja sobno, kuhinjsko, stavbno in drugo pohištvo oziroma izdeluje različne predmete iz lesa, kot so igrače, rezbarije ali glasbila v podjetju. Zaposli se v podjetju, kjer izdelujejo stavbno ali drugo pohištvo ter v gradbeništvu pri izdelavi konstrukcij, mostov in ostrešij. V ladjedelnici dela pri opremi ladij in izdelavi čolnov, dela kot vzdrževalec stanovanjskih blokov, v prodajalni ali salonu kot serviser ali kot skladiščnik v nakupovalnem centru.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica mizar se zahteva srednja poklicna šola lesarske smeri.

Možno je šolanje tudi v vajeniški obliki. Program izvajajo na:
Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja Loka.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube