Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predelovalec zelenjave

Kratek opis

Predelovalec zelenjave samostojno prevzema in pripravlja prehranske surovine, jih mehansko in toplotno obdela, pakira v različne embalaže in skladišči.
Kaj delavec običajno dela

Predelovalec ali izdelovalec zelenjave in živil na osnovi tehnološke dokumentacije samostojno opravlja delovne operacije v proizvodnji hrane in pijač: od prevzema surovin, predelave hrane in pijač do pakiranja in skladiščenja izdelkov. Svoje delo opravlja po tehnoloških postopkih za zagotavljanje kakovosti in je večinoma programirano z delovnimi nalogi. Paziti mora na higieno delovnega okolja, delovnih sredstev in osebno higieno in se ravnati po sanitarnih predpisih. Prevzema in pripravlja osnovne surovine rastlinskega (in živalskega) izvora za izdelavo in predelavo živilskih izdelkov. Izdeluje in nadzira izdelavo polizdelkov in izdelkov ter jih pakira in skladišči. Vzdržuje stroje in naprave, s katerimi dela.
Delovna področja

Predelovalec zelenjave samostojno prevzema in pripravlja prehranske surovine, jih mehansko in toplotno obdela, pakira v različne embalaže in skladišči. Vzdržuje stroje in naprave, opravlja interni transport in skrbi za higieno delovnega okolja, delovnih sredstev in osebno higieno.
Delovni pripomočki

Predelovalec zelenjave in živil dela na različnih področjih predelave hrane in pijač, zato so tudi delovna sredstva, ki jih uporablja, zelo raznolika. Upravlja in kontrolira avtomatsko vodene procese predelave surovin živalskega in rastlinskega izvora. Pri tem uporablja bazene, cisterne in različne vrste strojev in naprav za pripravo surovin in nadaljnjo predelavo: od naprav za mehansko in toplotno obdelavo živil, hladilnih, zamrzovalnih in sušilnih naprav, strojev za embaliranje in pakiranje do naprav za notranji transport in skladiščenje. Oskrbuje naprave za mehčanje in pripravo vode ter naprave za čiščenje in razkuževanje. Nadzoruje in regulira kontrolne in signalne naprave, kot so termometri, termostati, ventili in tlakomeri. Uporablja merilne naprave in tehtnice ter različna ročna orodja.

Za delo potrebuje surovine rastlinskega in živalskega izvora, sladkorje, sladkorne nadomestke, kisline, soli, olja in maščobe, konzervanse in aromatske dodatke, emulgatorje, stabilizatorje, barvila in različne začimbe. Za pakiranje uporablja različno embalažo, materiale za pakiranje in pomožne materiale, kot so voda, para, čistilna in dezinfekcijska sredstva. Nepogrešljive so različne čistilne naprave in kemijska sredstva za nevtralizacijo odpadnih vod, saj upošteva sanitarne predpise in predpise iz varstva okolja. K delu sodijo tudi tehnično-tehnološka dokumentacija, normativi, standardi, pravilniki in dokumentacija za evidenco podatkov.
Izdelek in storitev

Predeluje osnovne surovine v različne polizdelke in izdelke, od sirupov, sokov, kompotov, marmelad, alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter piva do različnih izdelkov iz zelenjave, rib in morskih sadežev, izdelkov iz mleka, pekarskih in slaščičarskih izdelkov. Izvaja in kontrolira potek predelave živil in skrbi za njihovo higiensko neoporečnost. Delo je odgovorno, zato se ravna po predpisih in normativih, saj je neodgovorno delo lahko vzrok za večje nesreče- zastrupitve in obolenja. Skrbeti mora za izvajanje predpisov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja.
Znanja in spretnosti

Predelovalec zelenjave in živil se po končani osnovnošolski izobrazbi na srednji živilski šoli seznani s tehnologijo predelave hrane, od predelave sadja in zelenjave, mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, predelave moke in žit, pekarskih in slaščičarskih izdelkov do predelave sladu, piva, vina in žganih pijač ter brezalkoholnih pijač in izdelkov. Seznani se s prehranjevalnimi potrebami človeka, značilnostmi in vrednostmi posameznih živil in s pomenom mikroorganizmov v živilski industriji, z osnovami higiene živil, higiensko-tehničnimi predpisi in zahtevami po kakovosti in neoporečnosti živil. Spozna načine in tehnike pakiranja, embaliranja in shranjevanja različnih živil in transport le-teh.
Psihofizične sposobnosti

Predelovalec živil mora biti telesno dobro razvit in odporen, da lahko prenaša različne neugodne klimatske razmere, mraz, vročino, mokroto, paro, smrad in umazanij. Dela stoje, med hojo, se pripogiba, sega, občasno dviga, potiska in nosi lažja in težja bremena. Ne sme biti preobčutljiv za snovi, ki so pogosto razpršene v zraku, kot so različne moke, aromati, kemijske in druge organske snovi. Dobro mora razločevati barve in imeti mora dober vid. Pomembno je dobro pomnjenje podatkov in sposobnost ukrepanja in odločanja v izrednih situacijah. Dela z rokami in prsti, potrebna je usklajenosti gibov in zaznav. Dela ob strojih in je izpostavljen hrupu, tresljajem in vibracijam. Dobro mora imeti razvit sluh in razlikovati različne zvoke, okuse in vonje.
Interesi

Za predelovalca živil je pomemben poudarjen smisel za osebno in delovno higieno in sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje delo.
Razmere za delo

V delovnih prostorih je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi vrtečih se delov strojev. Razsvetljava je v teh prostorih umetna. Delo pogosto poteka v neugodnih klimatskih razmerah. Zrak je pogosto onesnažen in ni se mogoče izogniti različnim kemijskim in drugim organskim snovem. Delo poteka v izmenah, kar lahko povzroča motnje v bioritmu.
Nevarnosti

Pogosta so prehladna in revmatična obolenja, lahko pa pride tudi do obolenj kosti in sklepov. Zaradi mokrote in spolzkih tal so mogoči padci, zaradi vrtečih se delov strojev pa različne mehanske poškodbe. Zato uporablja predpisana zaščitna sredstva, primerno obuvalo, rokavice, zaščitne predpasnike in pokrivala. Uporablja tudi zaščitna očala, zaščito sluha zaradi ropota strojev in zaščito dihal, kjer so v zraku snovi, ki dražijo ali poškodujejo dihala. Pri strojih so možne tudi opekline, ozebline in odrgnine. Pomembno je, da delavec dela po predpisih iz varstva pri delu in strogo uporablja vsa predpisana sredstva, kjer je to potrebno za varno delo in zaščito zdravja.
Možnosti zaposlovanja

Predelovalec zelenjave in živil se lahko zaposli na širokem področju priprave in predelave hrane: od predelave sadja in zelenjave in proizvodnje brezalkoholnih pijač do vinarstva, pivovarstva, predelave rib in morskih sadežev, mlekarstva, pekarstva in slaščičarstva.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predelovalec zelenjave ima končano poklicno šolo na področju živilstva.
Druge informacije

Biotehniški Izobraževalni Center- BIC Ljubljana, Ižanska 10, 1000 Ljubljana

Biotehniški Izobraževalni Center- BIC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube