Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Sladoledar

Kratek opis

Sladoledar je specializiran za izdelavo sladoleda. Glede na obseg proizvodnje lahko dela v industrijskem obratu ali v manjši enoti, kot je slaščičarna, prodajalna sladoleda in gostinski obrat.
Kaj delavec običajno dela

Delo sladoledarja je natančno, odgovorno in strokovno zahtevno. Pri svojem delu mora v celoti upoštevati in izvajati sanitarno-higienske predpise, s čemer skrbi za varovanje zdravja potrošnikov. Zato namenja posebno skrb osebni higieni ter higieni in vzdrževanju delovnega mesta, strojev, naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri pripravi sladoleda. Delo v industrijskem obratu se nekoliko razlikuje od tistega v manjših enotah ali obratovalnicah. Tu dela v skupini, vendar svoje delo opravlja samostojno na podlagi proizvodne in tehnološke dokumentacije. Prevzema osnovne surovine: mleko, smetano, surovo maslo, sladila, sadne in aromatične dodatke, emulgatorje in stabilizatorje, ugotavlja njihovo kakovost na podlagi laboratorijskih analiz in jih pravilno skladišči. Sodeluje tudi pri izdelavi novih receptur za različne vrste sladoleda.

Pred pričetkom izdelovanja sladoleda pripravi delovno mesto in izbere recepturo, na osnovi katere pravilno stehta ali na drug način meri sestavine za izbrano vrsto sladoleda. Glede na recepturo v pravilnem vrstnem redu dodaja tekoče in prašnate sestavine za sladoled, jih meša in tako pripravi sladoledno zmes, ki jo nato homogenizira in pasterizira. Sladoledno zmes pretoči v zorilne tanke, kjer zori oziroma se stabilizira na določeni temperaturi. Po končanem zorenju vodi sladoledno zmes v naprave za hlajenje s sočasnim vpihovanjem zraka oziroma plina. Ko doseže podhlajen sladoled ustrezno čvrstost, ga s pomočjo strojev oblikuje oziroma polni v prodajno embalažo. Embaliran sladoled globoko zamrzne v zamrzovalnem tunelu. Pred prevozom v zamrzovalno skladišče poskrbi, da prodajne enote globoko zamrznjenega sladoleda pakirajo v prevozno kartonsko embalažo.

Poleg naštetih opravil poskrbi za notranji transport surovin in končnih izdelkov. Nadzira avtomatsko čiščenje notranjosti strojev in naprav ter očisti in razkuži uporabljene delovne pripomočke. Skrbi za osebno higieno in vzdrževalni službi sporoči vse napake ali odklone pri delovanju strojev in naprav. Sladoledar v manjših obratovalnicah dela samostojno le v manjšem obsegu, vendar mora pri tem poskrbeti še za neposredno prodajo svojega izdelka končnim kupcem. Zato narejen sladoled ponudi kupcem v obliki slaščičarsko okrašenih porcij, z različnimi prelivi, v obliki kasat ali kornetov. Tehnološke faze izdelave sladoleda na obrtniški način se bistveno ne razlikujejo od tistih v industrijskih sladoledarnah. Razlike so predvsem v količini narejenega sladoleda in zmogljivosti uporabljenih strojev in naprav.

Sladoledar v manjših obratih nabavlja in prevzema osnovne surovine. Senzorično oceni njihovo kakovost in jih skladišči. Izdela recepture za različne vrste sladoleda. Na osnovi izbrane recepture pripravi potrebne količine sestavin za izbrano vrsto sladoleda. Pripravi sladoledno zmes, jo pasterizira in zori pri določeni temperaturi. Po končanem zorenju začne med stalnim mešanjem postopno ohlajati in zmrzovati sladoledno zmes. Ko doseže sladoled ustrezno čvrstost, ga prenese v posebne posode- banjice, ki so že pripravljene za neposredno prodajo sladoleda kupcem. Ko zaključi postopek izdelave sladoleda, očisti in razkuži stroje, naprave in delovne pripomočke, ki jih je potreboval pri svojem delu. Odgovoren je za osebno higieno zaposlenih pa tudi za splošno higieno delovnih prostorov in uporabljenih strojev, naprav ter pripomočkov. Skrbi za brezhibno delovanje vseh strojev in naprav ter odpravlja morebitne napake v njihovem delovanju.
Delovna področja

Delo sladoledarja vključuje prevzem osnovnih surovin za izdelovanje sladoleda, kontrolo kakovosti in skladiščenje surovin. Nato pripravi in meša sestavine v sladoledno zmes in jo tehnološko obdela, homogenizira, pasterizira, zori ali stabilizira. Sladoledno zmes postopno ohladi s sočasnim vpihovanjem zraka ter končno embalira in globoko zamrzne sladoled, ki ga skladišči v posebnem zamrzovalnem skladišču. Poskrbeti mora za higiensko neoporečnost strojev, naprav in pripomočkov v vseh fazah izdelave sladoleda: od osnovnih surovin do končnega izdelka. Vzdrževalno službo obvešča o morebitnih napakah pri delovanju strojev in naprav ter skrbi, da se te nepravilnosti čim prej odpravijo.

Njegovo področje dela je nadzor nad notranjim transportom surovin in končnih izdelkov. Pri delu dosledno upošteva sanitarno-higiensko zakonodajo, veljavno zakonodajo s področja varovanja zdravja in varstva pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja. Tudi sladoledar v manjših prodajnih enotah opravlja vse naštete tehnološke postopke izdelovanja sladoleda, le da mora končni izdelek še primerno okrasiti, postreči in prodati kupcu.
Delovni pripomočki

Sladoledar uporablja različne stroje in naprave, kot so homogenizator, pasterizator, zorilnik, mikrofilter za zrak, stroj za podhlajevanje in vpihovanje zraka (freezer), stroj za polnjenje in embaliranje sladoleda ter zamrzovalni tunel. Uporablja tudi pripomočke, kot so računalnik, tehtnica, termometer, lopatka, zajemalke, stepalniki in posode za shranjevanje sladoleda. Materiali, ki jih uporablja pri delu, so: osnovne surovine za sladoled-mleko, smetana, surovo maslo, sladila, sadni in aromatični dodatki, emulgatorji in stabilizatorji - in različne vrste in oblike vafljev. Med materiali, ki jih uporablja, so prodajna embalaža, plastične posodice, žličke in ovojni papir, prevozna embalaža, kartonaste škatle in palete in sredstva za čiščenje in razkuževanje. Dokumentacija pri proizvodnji sladoleda je vezana na: spremljanje kakovosti v vseh fazah izdelave sladoleda z laboratorijskimi analiznimi listi, označevanje izdelkov z deklaracijo, zagotavljanje visoke higiensko-sanitarne ravni proizvodnje z načrtom čiščenja in HACCP protokolom, in na odgovorno porabo surovin in materialov.
Izdelek in storitev

Sladoledarjev končni izdelek je sladoled, ki mora biti za potrošnika varno in okusno živilo. Industrijsko narejen sladoled je zaščiten z neoporečno embalažo in je pravilno označen. Skladiščijo ga v posebnih zamrzovalnih skladiščih, kjer so zagotovljeni higiensko-sanitarni pogoji ter pogoji iz varovanja zdravja in varstva pri delu, varovanja okolja pa tudi požarne varnosti. Sladoled, ki ga sladoledar naredi v manjših obratovalnicah, je shranjen v posebnih posodah s pokrovom v zamrzovalnikih. Pred prodajo sladoleda kupcu je treba te posode prenesti v zamrzovalne omare za sladoled.
Znanja in spretnosti

Sladoledar se po končani osnovni šoli izobražuje v srednjem poklicnem izobraževanju. Izbira med dvema izobraževalnima programoma: Mlekar in Slaščičar. V obeh programih se v zadnjem letniku pri strokovnem modulu Sladoled seznani s tehnologijo izdelave sladoleda, spozna lastnosti sestavin tega živila in praktično izdela osnovne vrste sladoleda. Pred tem se v nižjih letnikih seznani z značilnostmi dela v živilski obratih in z osnovno zakonodajo, ki velja v proizvodnji živil. Spozna osnove mikrobiologije in prehrane, proizvodnjo varnih živil, kjer pridobi predvsem znanje o higiensko-sanitarnih zahtevah v živilski industriji, protokolu HACCP in možnih zastrupitvah z živili. V času šolanja pridobi znanja in spretnosti s področja embaliranja in označevanja živil, sledljivosti živil in njihovega transporta, varstva pri delu, varovanja okolja, racionalne rabe energije in materialov. Seznani se tudi z osnovni analiznimi metodami ugotavljanja kakovosti živil. Poleg poklicnih kompetenc pridobi še osnovne spretnosti prodaje, trajnostnega razvoja, računalništva in sodobnih tehnologij komuniciranja ter sporazumevanja v tujem jeziku.
Psihofizične sposobnosti

Sladoledar mora biti telesno dobro razvit, da občasno lahko prenaša težja bremena. Ne sme biti alergičen na prah in prašnate sestavine sladoleda. Biti mora telesno vzdržljiv, ker opravlja delo pretežno stoje, se pri tem pripogiba, dviguje in prestavlja različna bremena. Imeti mora dobro koordinacijo gibov in ročne spretnosti za tehtanje in merjenje osnovnih surovin, za upravljanje strojev, pripravo sladoledne zmesi in oblikovanje končnega izdelka. Imeti mora čut za estetiko in sposobnost za senzorično ocenjevanje sladoleda, s poudarkom na ločevanju barv in okusa.
Interesi

Pomembne lastnosti sladoledarja so: natančnost, kreativnost, osebna urejenost in poudarjena odgovornost za zagotavljanje nadpovprečnih higienskih razmer v vseh fazah proizvodnje sladoleda. Imeti mora sposobnost ločevanja barvnih odtenkov in okusov, smisel za estetiko in za delo v skupini oziroma za delo s strankami.
Razmere za delo

Sladoledar dela v zaprtih prostorih. V začetnih fazah proizvodnje, predvsem pri toplotni obdelavi, je temperatura delovnega prostora višja, pri finalizaciji izdelka pa nizka. Zaradi delovanja nekaterih strojev in črpalk je izpostavljen hrupu, v manjši meri tudi vibracijam. Pri svojem delu mora biti natančen, zbran, odgovoren ter sposoben samostojnega načrtovanja dela, trenutnega odločanja in ukrepanja v posebnih situacijah.
Nevarnosti

Sladoledar je v svojem poklicu izpostavljen temperaturnim spremembam, zato so možna prehladna obolenja. Delo opravlja pretežno stoje, zato obstaja nevarnost deformacij nog, ploske noge, krčne žile ali zatekanje nog, kar ublaži z ergonomsko oblikovano obutvijo. V delovnih prostorih je vlaga, zato so tla drsna, kar predstavlja nevarnost padcev. Zaradi posebnih higiensko-sanitarnih zahtev pri proizvodnji sladoleda mora imeti vedno čisto delovno obleko, mrežo za lase, ustno masko, rokavice za enkratno uporabo in namensko nedrsno obutev. Pri rokovanju z globoko zamrznjenimi končnimi izdelki nosi podložene zaščitne rokavice. Z uporabo ustrezne delovne obleke in zaščitnih sredstev upošteva veljavno zakonodajo s področja varstva pri delu in varovanja zdravja, saj na ta način prepreči poškodbe in obolenja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za industrijske potrebe je najbolje, da pridobi sladoledar poklicno kvalifikacijo v izobraževalnem programu Mlekar, za potrebe manjših enot pa v izobraževalnem programu Slaščičar.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube