Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Testeninar

Kratek opis

Delo testeninarja zajema prevzem surovin, skrb za pravilno skladiščenje in pripravo surovin ter izdelavo testa za testenine po navodilih in po izbrani metodologiji in receptih.
Kaj delavec običajno dela

Testeninar opravlja različna dela od prevzema, skladiščenja in priprave surovin za izdelavo testenin. Pri tem izdeluje in polni testenine ter pakira in skladišč izdelke. Dela po vnaprej določeni metodologiji ter v skladu z navodili nadrejenih uporablja preprosta orodja, strojno in računalniško vodeno procesno opremo. Za izdelavo testenin najprej pripravi surovine. Nato seje moko, meša in oblikuje testo, odmerja dodatke, uravnava temperaturo in dotok pare. Nadzoruje kakovost testa, testenine oblikuje in polni z različnimi dodatki in nadevi, ki jih je prej pripravil. Nadzira tudi sušenje testenin, pri čemer uravnava vlago v sušilnih napravah, jih pakira in poskrbi za pravilno skladiščenje. Odgovoren je za kakovost in higiensko neoporečnost surovin in izdelkov. Vzdržuje stroje in naprave ter po potrebi opravi manjša popravila. Čisti in razkužuje orodje, stroje, naprave ter delovne pripomočke in delovno okolje. Vodi evidenco prevzetih in porabljenih surovin in evidenco proizvodnje.
Delovna področja

Testeninar pripravlja tudi dodatke in polnila, zagotavlja kakovost osnovnih surovin in postopkov za izdelavo. Opravlja notranji transport surovin in izdelkov, izdelke pakira in skladišči. Pomembna naloga je vzdrževanje higiene delovnega okolja, osebne higiene in higiene izdelkov, saj so le-ti namenjeni prehrani ljudi. Higiensko oporečni izdelki lahko povzroče zastrupitve ali obolenja.
Delovni pripomočki

Testeninar uporablja veliko sredstev za delo, od enostavnih orodij, opreme in strojev do računalniško vodene procesne opreme. Pri delu uporablja izbrano metodologijo, tehnološko tehnično dokumentacijo, normative, standarde in vodi evidence o proizvodnji. Za pripravo in obdelavo testenin uporablja sisteme za krmiljenje naprav, proizvodne linije in stroje, naprave za izdelavo testenin, klimatske naprave, naprave za čiščenje in razkuževanje, silose in celice za shranjevanje surovin, izdelkov in polizdelkov ter dodatkov. Uporablja različna sita in drugo ročno orodje, sredstva za pakiranje, različno embalažo ter transportna sredstva. Materiali, ki jih potrebuje, so različne vrste mok, jajca in jajčni izvlečki, voda in nadevi za polnjenje testenin, kot so siri, mesni pripravki, gobe ijn rastlinski dodatki. Uporablja tudi arome, sol in zelenjavo. Stroje, naprave in orodja vzdržuje s sredstvi za čiščenje in razkuževanje ter raznimi mazivi. Pri delu v proizvodnji uporablja osebna zaščitna sredstva, ki so določena s pravilnikom iz varstva pri delu in v skladu s sanitarnimi predpisi.
Izdelek in storitev

Testeninarjev izdelek so različne testenine, osnovne surovine in dodatki, ki so primerno obdelani, pakirani in skladiščeni. Skrbi za kakovost surovin, dodatkov in izdelkov in njihovo higiensko neoporečnost. Čisti in vzdržuje stroje in naprave, sredstva za delo in delovno okolje. Zaveda se pomembnosti osebne higiene in odgovornosti, da delo poteka po sanitarnih predpisih.
Znanja in spretnosti

Na srednji živilski šoli se dijak seznani z osnovami prehrane in mikrobiologijo živil. Spozna stroje in naprave v tehnoloških postopkih predelave živil, seznani se s prehranskimi potrebami in zahtevami človeka. Spozna pomen in vrednost posameznih živil v prehrani ter vlogo in pomen mikroorganizmov v živilski industriji. V času izobraževanja se seznani tudi s higieno živil in sanitarnimi predpisi, s higiensko tehničnimi predpisi in zahtevami ter z načinom priprave testenin, shranjevanjem, embaliranjem in pakiranjem. Pomembno znanje, ki ga pridobi, je vzdrževanje kakovosti in higienske neoporečnosti živil, saj bi bili nekvalitetni izdelki lahko vzrok različnih obolenj ali celo zastrupitev. V času šolanja pridobi tudi osnove računalništva in informatike, pasivno znanje tujega jezika in znanja iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja.
Psihofizične sposobnosti

Testeninar opravlja svoje delo večinoma v zaprtem prostoru. Izpostavljen je obremenitvam, kot so hrup, umetna razsvetljava in neugodna temperatura, vročina, para in vlaga, zato mora biti telesno dobro razvit, ne preveč občutljiv za temperaturne spremembe, hrup in umetno svetlobo. Ne sme biti alergičen na različne prašne delce, moke, aromate in druge kemične sestavine. Sposoben je prenašati obremenitve, ker pogosto prenaša, potiska in dviguje bremena. Delo opravlja stoje in med hojo, se pripogiba, obrača in sega po različnih predmetih. Dobro mora imeti razvito koordinacijo gibov in zaznav, spretnost rok in prstov in imeti mora dober vid. Razlikovati mora barve in vizualno prepoznavati predmete, razlikovati vonje in imeti dober sluh. Ker je delo v proizvodnji zahtevno in nevarno zaradi vrtečih se delov strojev in drugih naprav, mora biti uravnovešena osebnost, sposoben dela v skupini.
Interesi

Pomembna lastnost testeninarja je, kot velja to za vse, ki delajo v živilski industriji, poudarjen smisel za osebno higieno, higieno delovnega okolja in delovnih pripomočkov. Imeti mora čut odgovornosti, da svoje delo opravi kar najbolje in po sanitarno higienskih predpisih.
Razmere za delo

Testeninar opravlja delo v zaprtih, pogosto hrupnih proizvodnih prostorih, kjer so večje vibracije zaradi strojev, prisotna je tudi mokrota, vlaga, para, smrad, umazanija in umetna svetloba. Izpostavljen je različnim toplotnim spremembam, ki jih povzročajo hladilniki in naprave za termično obdelavo testenin. Pri prevzemu surovin dela zunaj ali v skladiščih, na prepihu, mrazu ali vročini. Delo testeninarja je fizično naporno, saj dela stoje, se obrača, pripogiba in dosega različne predmete. Pri popravilu strojev kleči ali čepi ter prenaša, vleče in dviguje različna bremena. Dela samostojno ali v skupini, pogosto v več izmenah.
Nevarnosti

Delo v proizvodnji je zahtevno in nevarno, saj zaradi vrtečih se strojev lahko pride do različnih poškodb, kot so opekline, odrgnine in vrezi. Hrup lahko okvari sluh, umetna svetloba pa je lahko razlog za oslabelost vida. Hrup in vibracije lahko povzročijo različne strese ali druge okvare živčevja. Ekološke obremenitve, mraz, vročina in prepih lahko povzročijo prehladna ali revmatična obolenja. Na mokrih tleh pri transportu lahko pride do padcev, zdrsov ali udarcev. Različne kemikalije in druga sredstva v zraku lahko povzročijo obolenja dihal, alergije ali celo zastrupitve. Da testeninar prepreči možnost poškodb in nesreč, strogo upošteva predpise iz varstva pri delu in uporablja predpisana zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji, predpasniki, rokavice, očala in maska.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se zahteva srednja poklicna izobrazba živilske usmeritve.
Druge informacije

Dodatne informacije o izobraževanju za poklic dobite na biotehniških izobraževalnih centrih.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube