Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Slaščičar

Kratek opis

Slaščičar izdeluje različne vrste testa, peciva, napolitanke, medenjake, krekerje, kekse in oblate. Pripravlja marcipan, čokoladne izdelke in sladolede.
Kaj delavec običajno dela

Slaščičar samostojno opravlja različna dela, od priprave surovin in materialov za različne slaščice, peciva in sladolede do končnega izdelka. Pripravlja različne vrste moke, jajca, sladkor in druge sestavine za različne vrste testa. Pripravlja modele in ročno oblikuje testo, ga vlaga v modele, meša razne kreme in nadeve. Nadzira fermentacijo testa, ureja in pripravlja peči, vlaga pekače in modele v peč, nadzira peko in naravnava temperaturo za peko posameznih izdelkov. Pecivo jemlje iz peči, prazni modele in oblikuje različne slaščice z rezanjem. Polni jih z nadevi, prelije s prelivi, glazira, brizga različne nadeve, krasi pecivo in ga pakira. Kuha in pripravlja sadne želeje, marmelade, džeme in pudinge. Slaščičar pripravlja tudi različne sladolede in marcipan. Iz njega izdeluje izdelke iz čokolade, napolitanke, medenjake, krekerje, kekse, oblate in želeje. Vzdrževati mora tudi stroje in naprave, s katerimi dela. Odstranjuje moko, ostanke testa, čisti in maže stroje in naprave, preverja njihovo delovanje in opravi tudi manjša popravila. Njegovo delo je delno programirano z delovnimi nalogi. Pričakuje se, da opravi delo v skladu z zahtevami za kakovost, varno in z zavestjo, da sodeluje v procesu priprave higiensko neoporečne prehrane. Pomembno pri njegovem delu je vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja, ter poznavanje in izvajanje sanitarnih predpisov.
Delovna področja

Opravila slaščičarja obsegajo veliko ročnega dela, ročnih spretnosti in smisla za oblikovanje ter občutek za estetski videz pri oblikovanju slaščic. Značilnost poklica je delo z živili za prehrano ljudi, kjer se zahteva neoporečnost s higienskega in sanitarnega stališča, t.j. čistočo izdelkov, osebno higieno in higieno delovnega prostora ter naprav, ki jih uporablja za pripravo izdelkov. Slaščičar pripravlja surovine, moke, testo in namaze, ročno in strojno oblikuje izdelke, jih peče in polni z raznimi nadevi. Pripravlja nadeve, kreme, želeje, marcipan, lect in različne vrste sladoledov. Oblikuje konditorske izdelke, kuha marmelade, džeme in pudinge.
Delovni pripomočki

Slaščičar uporablja veliko pripomočkov za delo, od enostavnih orodij, opreme, strojev in linij do računalniško vodenih strojev in procesne opreme. Glavna orodja so: naprave za kuhanje, peko in cvrtje, naprave za rezanje, stroji za mešanje in stepanje, stroji za valjanje, drobljenje in mletje ter hladilne naprave. Uporablja tudi ročna orodja, tehtnice, modele, šablone, merila, sejalne naprave, zamrzovalnike, hladilnike in stroje za oblikovanje. Poleg orodij in naprav za delo uporablja materiale za pripravo slaščic: od moke, vode, mleka, smetane, sladkorja, kakava, čokolade, masla, masti, margarine, sadja in drugih sadežev, kot so orehi, lešniki in mandeljni do bonbonov, sirupov, jajc, medu, sadnih želejev, marmelade, oblatov, barvil, kot tudi kvas, začimbe, pudinge, različne arome, pecilne praške in škrob.

Za pripravo slaščičarskih izdelkov potrebuje tudi pomožna sredstva: premaze za modele, olja, maziva, krpe, čistilna sredstva, embalažo, sredstva za razkuževanje in goriva. Pri delu uporablja tudi različne dokumente, od normativov, standardov, pravilnikov in tehnično-tehnološke dokumentacije do delovnih nalogov. Voditi mora evidenco o proizvodnji in porabi surovin in poznati dokumentacijo vezano na prodajo v trgovinah.
Izdelek in storitev

Izdelki slaščičarja so zelo raznovrstni, njegovo delo pa obsega postopke od priprave moke do peke in izdelave končnih izdelkov. Slaščičar izdeluje različne vrste testa, peciva, napolitanke, medenjake, krekerje, kekse in oblate. Pripravlja marcipan, čokoladne izdelke in sladolede. Pripravlja želeje, marmelade, džeme in pudinge za različne nadeve. Nadeve pripravlja tudi iz različnih vrst sadja in drugih sadežev, dela pa tudi različne konditorske izdelke, torte, rolade in kremne rezine. Izdelke pripravi za transport, jih pakira in pripravlja za skladiščenje. Pomembno je, da so izdelki ne samo estetskega videza, temveč so tudi higiensko neoporečni.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica slaščičar so potrebna znanja in veščine, ki jih po končani osnovni šoli dobi na srednji živilski šoli oziroma na ustanovah, kjer usposabljajo učence za opravljanje del živilske stroke. V srednji šoli pridobi teoretična in praktična znanja, od osnov prehrane in mikrobiologije, osnov slaščičarstva in pekarstva, konditorstva in kuharstva do tehnoloških postopkov pri izdelavi slaščičarskih izdelkov. Spozna delovanje in upravljanje strojev in naprav ter orodij za izdelavo slaščičarskih izdelkov, osnove varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja. Pridobi osnovna znanja delovnih postopkov pri izdelavi slaščičarskih in konditorskih izdelkov. Spozna sanitarno- higienske predpise in postopke in osnove ekonomike poslovanja.
Psihofizične sposobnosti

Slaščičar dela večinoma stoje v zaprtih prostorih z neugodno temperaturo. V prostoru je pogosto para in mokrota, prisotnost moke v zraku, različnih dišav ter hrup strojev in naprav. Zato mora biti primerno telesno razvit, imeti mora dobro usklajenost zaznav in gibov, spretnost rok, dlani in prstov. Ne sme biti alergičen na moke, jajca in dodatke. Sposoben je prenašati ekološke obremenitve, vlago in temperaturne spremembe in umetno svetlobo. Imeti mora dobro razvit vonj, razlikovati barve, sposobnost zaznavanja različnih okusov in vizualnega razlikovanje predmetov.
Interesi

Za delo slaščičarja je pomembno, da ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno okolja. Imeti mora smisel za estetski videz izdelkov. Pri delu se zahteva čustvena stabilnost, sposobnost samostojnega odločanja in prevzemanja odgovornosti za svoje delo. Njegovo delo je delno programirano z delovnimi nalogi. Pričakuje se, da opravi delo v skladu z zahtevami za kakovost, varno in z zavestjo, da sodeluje v procesu priprave higiensko neoporečne prehrane. Dela v skladu z navodili nadrejenih in tehnično-tehnološko dokumentacijo. Pri delu se pričakuje tudi določena mera inovativnosti.
Razmere za delo

Slaščičar dela v zaprtih prostorih, v neugodnih klimatskih razmerah, ob pogosti prisotnosti vlage in različnih vonjav, tudi razkužil. V takem okolju lahko pride do različnih alergij. Svoje delo opravlja večinoma stoje, s hojo, obračanjem in pripogibanjem. Dela z rokami, prsti, dlanmi, z doseganjem, obračanjem in pritiskanjem. Dviga, prenaša, vleče in potiska lažja bremena, zato obstaja nevarnost poškodbe hrbtenice, padcev, udarcev, nevarnost mehanskih poškodb in opeklin pri peki oziroma pri pečeh. Zaradi dela, ki ga opravlja stoje in v različnih položajih telesa, je pomembna primerna obutev, da prepreči poškodbe hrbtenice in ublaži možnosti poškodb. Pri delu s stroji in napravami so možne poškodbe udarci, vreznine in mehanske poškodbe.
Nevarnosti

Zaradi dela stoje in pogostega pripogibanja, daljše sklonjene drže in zaradi prenašanja in dviganja bremen so možne poškodbe hrbtenice. Zaradi rotirajočih delov strojev in vročih predmetov lahko pride do opeklin pri pečeh ali z vročimi pripomočki, kot so vroče posode, modeli in pekači. Pomembno je, da pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, obutev in zaščitne rokavice, da prepreči navedene poškodbe. Delovni čevlji so pomembni tudi za preprečitev padca na mokrih in spolzkih tleh in ublažijo udarce zaradi padcev predmetov. Zaščitna čepica ima poleg zaščitne funkcije tudi funkcijo higienske neoporečnosti.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic slaščičar- konditor se zahteva srednja poklicna izobrazba živilske usmeritve.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube