Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mesar

Kratek opis

Mesar pripravlja meso in mesne izdelke po željah in zahtevah uporabnikov.
Kaj delavec običajno dela

Delovno področje mesarja je klanje živine, priprava mesa in drobovine, skladiščenje ter prodaja mesa in mesnih izdelkov. Mesar opravlja zelo različna dela. Pri klanju omamlja živali, jih kolje in odira. Odstranjuje drobovino, razpolavlja, odstranjuje, seka in čisti glave, odstranjuje repe in mehurje. Razkosava z rezanjem in sekanjem, obrezuje in odstranjuje krvave dele in drobce kosti. Oblikuje kose mesa, sortira meso, izloča kosti ter ločuje slanino od mesa. Njegovo delo je tudi skladiščenje mesa. Pri tem meso razvrsti po kakovosti in namenu, ga razsoli, ohladi ali zamrzne. Nadzirati mora zorenje mesa.

Mesar pripravi meso in drobovino za posamezne izdelke. Pripravlja mesne nadeve, polni in oblikuje izdelke, salame in klobase. Izdeluje zaseko, oblikuje šunke in termično obdeluje izdelke s kuhanjem, pečenjem in dimljenjem. Topi mast in ohlaja izdelke. Mesar meso tudi kupuje, ga pripravi za prodajo in ga prodaja. Meso odreže, seka po želji stranke, razseka, oblikuje, tehta, izračuna ceno in izdelke zavija. Kot prodajalec zna aranžirati izložbe in vitrine, da privabi kupce. Pri delu sta pomembna estetski videz in higiena. Mesar zna izpolniti dokumentacijo o shranjevanju in skladiščenju mesa in izdelkov. Vodi dokumentacijo v proizvodnji in predelavi mesa in mesnih izdelkov, o poraba surovin in pomožnih sredstev ter o zalogah. Piše račune in izračunava ceno pri prodaji mesa in izdelkov.
Delovna področja

Mesar dela na različnih področjih: kot klavec, predelovalec mesa in drobovine, v trgovini kot prodajalec mesa in mesnih izdelkov, pri pripravi suhomesnatih izdelkov, pri toplotni obdelavi mesa in mesnih izdelkov, pri skladiščenju in pripravi mesa za skladiščenje in prodajo ali kot predelovalec v industriji za predelavo mesa in mesnih izdelkov.
Delovni pripomočki

Mesar uporablja različne pripomočke, stroje in naprave za rezanje, sekanje, mletje in za predelavo mesa in drobovine: žage, sekire, nože in druge priprave. Uporablja tudi dvigala, transportne vozičke in nosila, tehtnice, klavno linijo, stroje za polnjenje, mešanje, čiščenje in oblikovanje mesa, naprave za toplotno obdelavo izdelkov, hladilnice, hladilne in prodajne vitrine in pakirne linije. Uporablja različno embalažo, pladnje in posodo za pripravo mesa ter registrske blagajne. Predeluje kožo, kri, kosti, odpadke in čreva. Za delo potrebuje začimbe, sredstva za konzerviranje in dezinfekcijo, vodo, čistilna sredstva in materiale za pakiranje (folije). Uporablja tudi pisarniški material: to so normativi, standardi, pravilniki, tehnično-tehnološka dokumentacija, delovni nalogi, proizvodni načrti, evidenca o porabi surovin, računi, dobavnice in druga dokumentacija v zvezi s prodajo in skladiščenjem izdelkov.
Izdelek in storitev

Naloga mesarja je, da pripravi meso in izdelke kakovostno, higiensko neoporečno in da pripravi izdelke po želji in zahtevah uporabnikov. S svojim delom in izdelki uporabnika seznani in mu zna svetovati. Opozori ga na trajnost izdelkov in mu svetuje, kako naj hrani ali skladišči meso, da se ne bo pokvarilo in da bo njegova uporabnost čim daljša.
Znanja in spretnosti

Mesar med šolanjem dobi strokovna znanja od tehnologije predelave mesa, drobovine in mesnih izdelkov do načinov in dela pri klanju. Pomembna znanja so tudi razkosavanje, skladiščenje in sortiranje mesa, ohlajanje in zamrzovanje mesa ter izdelkov, priprava drobovine in posameznih mesnih izdelkov. Obvlada prodajo mesa in delo s kupci. Med šolanjem se seznani s hranilnimi vrednostmi posameznih vrst mesa, drobovine in mesnih izdelkov ter njihovimi značilnostmi. Spozna vlogo mikroorganizmov v živilski industriji in se seznani s sodobnimi postopki predelave mesa. Pomembno je znanje s področja higienskega minimuma - higiene prehrane in osebne higiene ter mikrobiologije. Poznati mora tudi osnove ekonomike in organizacije dela.
Psihofizične sposobnosti

Mesar ne sme biti občutljiv za kri pri klanju živine. Sposoben je prenašati večje fizične telesne napore. Potrebna je splošna telesna spretnost in spretnost rok, prstov in dlani, imeti mora mišično občutljivost, predvsem rok in prstov na pritisk, kar je pomembno pri delu z noži. Pomembna je dobra usklajenost zaznav in gibov. Razlikovati mora barve in vizualno razlikovati predmete. Sposoben je hitrega reagiranja, samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti. Zmore prenašati tudi vročino, mraz ter pogoste neustrezne mikroklimatske obremenitve, kot so ropot, vibracije, neustrezna razsvetljava, mokrota, para, umazanija in smrad. Delo je tudi fizično naporno, saj ga opravlja pretežno stoje, poleg tega se pripogiba, dviga, nosi in potiska bremena.
Interesi

Mesar mora biti čustveno stabilen, sposoben komuniciranja z ljudmi. Zna se izražati, biti mora takten in zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Ima sposobnost koncentracije, pomnjenja podatkov in samostojnega odločanja. Pomembna lastnost mesarja je skrb za osebno higieno in higieno okolja.
Razmere za delo

Mesar dela zunaj, kjer je izpostavljen vročini in mrazu, ali v zaprtih prostorih, kjer je pogosto neustrezna mikroklima, hrup, vibracije in delo občasno poteka na višini na paletah. Izpostavljen je nevarnostim udarcev podivjane živine, padcu bremen, padcem na spolzkih in mokrih tleh, poškodbam zaradi ostrega orodja, gibljivih delov strojev, nevarnostim opeklin pri termični obdelavi izdelkov in okužbam pri obolelih živalih. Delo opravlja pretežno stoje, z občasnim pripogibanjem in doseganjem ter dviguje in prenaša težja bremena. Lahko dela sam ali v skupini, v eni ali več izmenah ali v deljenem delovnem času.
Nevarnosti

Mesar je izpostavljen različnim poškodbam. Posledica temperaturnih sprememb so lahko obolenja sklepov in prehladna obolenja. Možne poškodbe so: udarnine, vreznine in opekline pri delu s stroji in napravami za predelavo mesa in mesnih izdelkov. Udari in poškoduje ga lahko podivjana žival ali pa se okuži in pride do zastrupitve v stiku z obolelimi živalmi. Pri delu mesar uporablja zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, predpasnik, gumijaste rokavice in pokrivalo.
Možnosti zaposlovanja

Mesar dela na različnih področjih: kot klavec, predelovalec mesa in drobovine, v trgovini kot prodajalec mesa in mesnih izdelkov, pri pripravi suho-mesnatih izdelkov, toplotni obdelavi mesa in mesnih izdelkov, pri skladiščenju in pripravi mesa za skladiščenje in prodajo ali kot predelovalec v industriji za predelavo mesa in mesnih izdelkov.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica mesar je potrebna srednja poklicna šola živilske smeri.
Druge informacije

BIC, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

IC Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo , Park mladih 3, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube