Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Monter električnega omrežja

Kratek opis

Monter električnega omrežja izvaja manj zahtevna dela pri gradbeno montažnih in vzdrževalnih delih v elektroenergetiki.
Kaj delavec običajno dela

Delavec opravlja dela in naloge posamič ali po zaokroženih celotah kot manj zahtevna dela na:
 • kabelskem omrežju
 • na priključkih,
 • na prostih vodih
 • pri montaži transformatorjev,
 • pri montaži samonosilnih kabelskih snopov in
 • nameščanju vodnikov prostih vodov.
Delovna področja

Glavna področja dela monterja so:
 1. gradnje nadzemne mreže: izbira ustreznih drogov, transport drogov do mesta postavitve, opremljanje ležečega in postavljenega droga, nameščanje izolatorjev na opornice, sestavljanje nosilnih in drugih specialnih drogov, postavljanje drogov, postavljanje podpor, sidranje drogov, dodatna zaščita ali zamenjava drogov, sestavljanje in postavljanje železnih drogov, montaža konzol in strešnih stojal, nameščanje bobna z vodnikom na vijačnih stojalih, razvlečenje vodnikov preko škripcev, napenjanje vodnikov s škripčevjem, pritrjevanje vodnikov na izolatorje z žično vezjo, spajanje vodnikov, nameščanje prenapetostnih odvodnikov, polaganje ozemljil v zemljo in nameščanje ozemljitvenih vodnikov na drogu, izdelava notranjih hišnih priključkov, iskanje mesta okvare na omrežju in popravljanje okvar, montaža električnih števcev in zaščita pred dotikom visoke napetosti
 2. gradnje kabelske mreže: nakladanje, prevoz, razkladanje in skladiščenje kablov in pripadajočega materiala, priprava gradbenega jarka in priprava poti za polaganje kabla v stavbi, dviganje kabelskih bobnov na vijačna stojala, odvijanje in razvlečenje kabla ter zarisovanje jarka, priprava kabelske kanalizacije in nameščanje vlečnega vitla, vlečenje kabla v kanalizacijo in nameščanje samonosilnih kablov, polaganje kablov na konzole in police v hodnikih, kolektorjih in stavbah, pritrjevanje kablov, zaščitni ukrepi, montaža kabelskih spojk in končnikov
 3. montaža nosilnih kabelskih snopov: razvlečenje in napenjanje, montaža na oporne točke, spajanje vodnikov in izvajanje notranjih hišnih priključkov s samonosilnim kabelskim snopom
 4. gradnja transformatorskih postaj: vzidava konzol in nosilcev, montaža zbiralnic, izvedba ozemljitev, postavljanje transformatorjev, montaža opreme zidanih jamborskih in stolpnih transformatorskih postaj in montaža stikal.
Delovni pripomočki

Naprave, stroji in orodje, ki jih monter uporablja, so: zarisovalni pribor, ločna žaga za kovine, pile za kovine in druge materiale. Kladiva: železna, lesena in kladiva iz plastičnih mas, sekala, točkala, prebijala in luknjala, vijačni in navojni svedri, vrtalo, ročni, navadni in električni vrtalni stroji, ročne škarje za pločevino in mizarska dleta, izvijači različnih izvedb in dimenzij. Klešče: kombinirke za matice, ploščate, koničaste, za snemanje izolacije, čelne in stranske ščipalke, ščipalke za stiskanje kabelskih čevljev in klešče za rezanje kabelskih vodnikov. Uporablja pripomočke, kot so matični ključ, ročni primež, ključ za pritrjevanje velikostnih vložkov, vzvodni luknjalnik, bencinski ali butanski spajalnik, vrvica za zarisovanje, ploščato in koničasto sekalo, zidni svedri, macola, posoda za vodo, lopatica za mavčenje, vlečna žica in indikator napetosti (navadni in z varnostno stičnico).

Uporablja tudi pribor za kovičenje spojnic, kabelski nož, žago za les, tesarsko orodje, metre in merila. Med njegovimi orodji je dinamometer, električni merilni instrumenti, vrtalni in brusilni stroj, strojne škarje za pločevino, kuhalniki, kotli, trasirke, ročna orodja za zemeljska dela, škripci, dvigala, vitli, kompresor, pnevmatično in vrtalno kladivo. Materiali: vodniki in kabli, izolirne in zaščitne snovi, varovalke, stikala, izolatorji, sponke in spojnice, drugi kovinski izdelki in polizdelki, protikorozijska sredstva in gradbeni material.
Izdelek in storitev

Monter električnega omrežja izvaja manj zahtevna dela pri gradbeno montažnih in vzdrževalnih delih v elektroenergetiki.
Znanja in spretnosti

Praktično poklicno znanje monterja zajema:
 1. kovinarske ročne sposobnosti (piljenje, sekanje, žaganje, rezanje, krivljenje, upogibanje, ravnanje, vrtanje, brušenje osnovnega ključavničarskega orodja, merjenje in zarisovanje, klepanje, kovičenje, ročno rezanje navojev, spajkanje, pokositrenje, izdelava vzmeti in prileganje)
 2. električarske ročne spretnosti: obdelava izolacijskega materiala, kovičenje z votlicami, obdelava lesa ravnanje z lestvami, zarisovanje in dolbenje zidu, mavčenje, vzidava vložkov, zaščitno pleskanje, snemanje izolacije z vodnikov in kablov, izdelava zank in ušesc na vodnikih, spajkanje vijačnih zank, ušesc in spojev, montaža vrtično spojnih naprav, razvijanje vodnikov s kolobarjev, montaža elementov
 3. elektromonterske spretnosti: trasiranje nadzemnih kabelskih vodov, kopanje jam za drogove, dodatno impregniranje lesenih drogov, sestavljanje in postavljanje drogov, montiranje opreme na drogovih, razvijanje in nameščanje vodnikov na škripce, napenjanje in pritrjevanje vodnikov na izolatorje, varnostno obešanje in drugi ukrepi pri križanju cest in železnice, določanje povesa v posameznih razpetinah v odvisnosti od ustrezne natezne obremenitve vodnikov, spajanje vodnikov z različnim spojnim materialom, montiranje in vzdrževanje visokonapetostnih odvodnikov, izvedba omrežnih priključkov, pregledovanje in vzdrževanje mreže, kopanje jarkov za polaganje kablov, gradnja kabelske kanalizacije, transporti kablov in drugega materiala, polaganje kablov v zemljo, poteg kablov v kabelsko kanalizacijo in montaža opreme v transformatorskih postajah.
Psihofizične sposobnosti

Za poklic so pomembne naslednje sposobnosti: dela in naloge zahtevajo pretežno ročno delo, strojno delo se opravlja redkeje, le pri pripravi materiala za gradnjo omrežij. Pogosto je preseljevanje z gradbišča na gradbišče. Delo poteka v skupini pod strokovnim nadzorom. Novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje električne mreže so vzrok za precejšnje potrebe po delavcih tega poklica. Ta poklic bo laže in uspešneje opravljal delavec, ki je splošno telesno spreten, spretnih rok, ki hitro opaža in reagira in je zmožen vzdrževati ravnotežje pri delu na višini. Nekatere naloge od delavca zahtevajo tudi razlikovanje barv in prisebnost v nevarnih trenutkih.
Interesi

Monter električnega omrežja opravlja svoje delo vestno in strokovno ter upošteva pravila varstva pri delu, varstva okolja in protipožarnega varstva.
Razmere za delo

Naloge opravlja delavec v tem poklicu na prostem, v odprtih in zaprtih zgradbah in na dvignjenih mestih, kot so drogovi in daljnovodni stebri. Pri tem je izpostavljen različnim atmosferskim vplivom (dež, sneg, veter in temperaturne spremembe).
Nevarnosti

Vzroki poškodb so predvsem ostra orodja, plamen, padajoči predmeti, možnost padca z dvignjenega mesta in udar električnega toka. Tudi neugodne vremenske razmere lahko vplivajo na zdravstveno stanje delavca. Dela in naloge opravlja delavec stoje, redkeje sede, leže, občasno v prisiljenem položaju, na lestvah ali na drogu, pripet z varovalnim pasom. Njegovo delo zahteva tudi hojo in vzpenjanje, delo z rokami in prsti ter hkratno opazovanje. Osebna zaščitna sredstva so: delovna obleka, varovalni pas, varovalni čevlji, gumijasti škornji, varovalne rokavice (usnjene in gumijaste), čelada, varovalna očala, maska, zimski jopič in ozemljitvene vrvi.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic monterja električnega omrežja je zahtevana srednja poklicna izobrazba elektroenergetske smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube