Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Elektromonter

Kratek opis

Elektromonter skrbi, da omrežje z električno energijo deluje pravilno povsod, kjer je napeljano. Na električnem omrežju po potrebi odpravlja napake, obnavlja infrastrukturo ali na novo gradi elektroenergetsko omrežje.
Kaj delavec običajno dela

Elektromonter skrbi, da omrežje z električno energijo deluje pravilno povsod, kjer je napeljano. Na električnem omrežju po potrebi odpravlja napake, obnavlja infrastrukturo ali na novo gradi elektroenergetsko omrežje. Elektromonterji postavljajo daljnovode in kablovode, po drogovih napeljujejo žice za električno energijo. Ob popravilih izklapljajo in priključujejo elektriko in nove objekte priključujejo na električno omrežje. Ob prekinitvah električnega toka posredujejo na terenu in skušajo v čim krajšem času vzpostaviti neprekinjen pretok elektrike. Elektromonterji so zadolženi tudi za to, da v stavbe vgrajujejo števce, ki merijo porabo električne energije in te števce tudi redno popisujejo. Napake na omrežju se pojavljajo tudi pozno popoldne in ponoči, zato je organizirana popoldanska dežurna služba. Dežurni elektromonter ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu elektromonterja. Sposoben je samostojno preveriti ali urediti manjše popravilo napake na elektroenergetskem omrežju. Njegova naloga je, da naslednje jutro vodji nadzorništva poroča, kaj se je v času njegovega dežurstva dogajalo.
Delovna področja

Elektromonter je zaposljiv na vseh področjih, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami. Zaposli se lahko na različnih elektroservisih in v zasebnih podjetjih, kjer dela na področjih elektrike in elektroenergetike.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki elektromonterja so različne merilne naprave: voltmeter, ampermeter, naprava, s katero se preverja napetostno stanje, ročno orodje: kotna rezalka, varilni aparat, motorna žaga, kladiva, izvijači in orodni ključi različnih velikosti in posebna orodja, kot so priprava za plezanje po drogovih oziroma "plezalke" ter ročice za izklapljanje električnega toka in varnostni pasovi. Uporablja tudi posebna vozila z dvigalnimi drogovi in delovne košare za delo na višini. Pogosto uporablja lestev. Pri delu je obvezna uporaba čelade, delovnih rokavic, čevljev z debelejšim gumijastim podplatom in včasih tudi varnostna očala. Osnovno delovno sredstvo je avtomobil, saj ta zagotavlja mobilnost, ki je pri tem poklicu nujna. Med delovnimi pripomočki so računalnik in pisarniška oprema, ki jo uporablja za pisanje poročil o opravljenem delu in o morebitnih težavah. Nekateri uporabljajo dlančnike in si tako s pomočjo novejše tehnologije organizirajo delo in pišejo poročila in zaznamke že na terenu.
Izdelek in storitev

Elektromonter odpravlja napake, obnavlja infrastrukturo, na novo gradi elektroenergetsko omrežje in skrbi, da pretok električne energije od distributerja do porabnika poteka nemoteno.
Znanja in spretnosti

Elektromonter ima zaključeno 3-letno srednjo šolo, najpogosteje smer elektrikar-energetik, in vozniški izpit, saj je mobilnost pri njegovem delu nujna. Pozna osnove elektrotehnike in energetike ter v manjši meri tudi elektronike. Poleg strokovnih znanj, ki jih pridobi z izobrazbo, obvlada tudi praktične spretnosti, npr. sečnjo dreves, vrtanje, varjenje, manjša zidarska dela, delo na višini in uporabo avtomatskih dvigal. Te spretnosti pridobi večinoma s prakso, ko je že zaposlen. Dodatno lahko obiskuje tečaj varnosti pri delu, tečaj uporabe motorne žage in tečaj upravljanja avtomatskih dvigal z delovnimi košarami, kar prispeva k večji varnosti in k širjenju že obstoječih znanj. Elektromonter upravlja visokonapetostno električno energijo, kar poleg strokovne usposobljenosti, varstva pri delu in dela na višini zahteva tudi sposobnost dela pod stresom.
Psihofizične sposobnosti

Elektromonter mora biti fizično dobro pripravljen in zdrav. Dela tudi v neugodnih vremenskih razmerah. Ne sme imeti barvne slepote, saj bi to lahko ogrozilo njegovo življenje in življenje drugih ljudi. Razlog je naprava, s katero se preverja breznapetostno stanje, ki ima rdeč barvni indikator. Ne sme imeti vrtoglavice, saj mora opravljati fizična dela tudi na višini. Kdor ima epilepsijo, ne more opravljati tega poklica, saj je možnost epileptičnega napada dejavnik velikega tveganja pri delu na višini kot tudi pri drugih delih.
Interesi

Elektromonter je komunikativen in sposoben dela v skupini, individualno delo je prisotno v manjšem obsegu. Razlog je v varnostnih predpisih, kjer navajajo, da individualno delo na področju elektroenergetike in delo z visoko električno napetostjo predstavlja večje tveganje za zdravje in varnost posameznika. V primeru delovne nesreče poškodovancu sodelavci lahko takoj pomagajo. Druge želene lastnosti elektromonterja so: zbranost, vestnost pri upoštevanju varnostnih predpisov ter sposobnost odgovornega opravljanja delovnih nalog.
Razmere za delo

Elektromonter dela večinoma na terenu. To pomeni, da na določenem ozemeljskem območju skrbi, da električno omrežje nemoteno deluje oziroma da se omrežje nadgrajuje in posodablja. Elektromonterji so ločeni na skupine rednega vzdrževanja, kjer izvajajo preglede transformatorskih postaj, daljnovodov in kablovodov. Skupine investicijskega vzdrževanja izvajajo večje rekonstrukcije in novogradnje električnega omrežja. Skupine konzuma so zadolžene za to, da električna energija pride do končnega potrošnika in imajo stik z uporabniki električne energije. Pregledujejo, popisujejo in menjajo električne števce. To je fizično manj naporno delo in ga lahko izvajajo elektromonterji, ki imajo fizične omejitve in ne morejo sodelovati pri težjih fizičnih delih.
V primeru izrednih razmer, na primer ob večjih izpadih električne energije, ko je potrebno delati tudi 16 ur na dan, imajo elektromonterji med enim in drugim delovnim dnem vsaj 8 ur počitka. Obstaja tudi praksa, da se glede na obseg dela delavci lahko premestijo z enega območja Slovenije na drugega.
Nevarnosti

Elektromonter se običajno ne poškoduje zaradi udara električne energije, ampak zaradi drugih poškodb, npr. padca ali zdrsa. Predvsem pozimi pogosto prihaja do zvinov in zlomov okončin. Tedaj je tudi veliko prehladov in viroznih obolenj, poleti pa ga ogroža vročina, sevanje sonca in nenadne nevihte. Elektromonter je zaradi dela v naravi ves čas izpostavljen vremenskim razmeram, ki krojijo tudi potek njegovega dela. Poškodbe z elektriko zaradi nepazljivosti elektromonterjev so relativno redke, saj delu z elektriko namenjajo posebno pozornost in upoštevajo številne varnostne predpise in ukrepe. Nevarnost predstavljajo tudi različna elektromagnetna sevanja, npr. v razdelilnih transformatorskih postajah, ki nastanejo zaradi vpliva električne energije, vendar so škodljiva predvsem ob daljšem zadrževanju v območju sevanja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Elektromonter ima zaključeno 3-letno srednjo šolo, najpogosteje smer elektrikar-energetik, in vozniški izpit (vsaj) B kategorije, saj je mobilnost pri njegovem delu nujna.
Druge informacije

Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube