Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Elektromehanik

Kratek opis

Elektromehanik poskrbi, da se pripomočki bele tehnike, zlasti gospodinjski aparati, električni stroji, generatorji, pogonski motorji in industrijski stroji kljub okvari ali motnjam spet lahko uporabljajo.
Kaj delavec običajno dela

V primeru, da preneha delovati elektromotor v proizvodnji, v pralnem stroju, črpalki ali kje drugje, sta naši edini rešitvi nakup novega stroja ali obisk elektromehanika, ki poskrbi za popravilo starega. Delo elektromehanika sestoji iz vrste del, ki so si lahko po svoji naravi precej različna. Tako delo zajema previjanje vodnih črpalk, transformatorjev in visokonapetostnih transformatorjev, elektromotorjev različnih velikosti in vrst, kot so motogeneratorji, pretvorniki, enofazni, enosmerni, sinhronski in asinhronski elektromotorji. Poleg tega izvaja tudi remont visokonapetostnih generatorjev, visokonapetostnih kratkostičnih kletk, opravi popravilo črpalk (visokotlačnih, potopnih ali obtočnih) in vibrirnih igel za beton.

Za pomoč pokličemo elektromehanika, ko se stroj preveč segreva oziroma pregori bakrena žička ali varovalka v elektromotorju. Torej vsakokrat, ko pride do defekta ali blokade v delovanju elektromotorja. Do okvare pride, ko je obremenitev elektromotorja prevelika ali pa delovanje stroja oslabi zaradi vdora vlage, ki je največji sovražnik elektromotorjev. Prav tako elektromehanik poskrbi za menjavo ležajev na elektromotorju ter popravlja navtija in vezave v elektromotorjih za robote. Delo ponuja uvajanje novosti v delovni proces ter samostojno reševanje strokovne problematike s področja elektromehanike. To vedno ponuja izziv pri opravljanju poklica in ga dela zanimivega.
Delovna področja

Storitve elektromehanika so potrebne predvsem v podjetjih, ki uporabljajo večje elektromotorje. Ker je takih strojev vedno manj, pogosto nimajo zaposlenih svojih elektromehanikov, pač pa pokličejo zasebnike, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Elektromehanik se poleg zaposlitve v zasebni delavnici zaposli tudi kot vzdrževalec strojev v industrijskem obratu. V tem primeru skrbi za vzdrževanje strojev, da se okvare dogajajo čim manj pogosto. Prav tako poskrbi za manjše napake na elektromotorjih ali za prevoz k specializiranemu elektromehaniku.
Delovni pripomočki

Ker popravilo posameznega aparata obsega več faz, so tudi delovni stroji, s katerimi si elektromehanik pomaga pri popravilu, različni oziroma ima vsak svojo funkcijo. V primeru, ko je potrebno previti elektromotor, pride v poštev navijalni stroj, ki vsebuje tuljave različnih velikosti. Uporaba posamezne tuljave je odvisna od velikosti elektromotorja, ki je v okvari. Za oblikovanje izolacijskega materiala uporablja posebne škarje, ki režejo kovino oziroma uporabi brusilne nože, da pobrusi posamezen del. Ko je potrebno združiti posamezne elemente ali pričvrstiti spajkalo, uporabi varilni aparat. Pri ponovnem sestavljanju elektromotorja v prvotno stanje pridejo do izraza zlasti ročne spretnosti.

Po sestavljanju elektromotor zavaruje z lakom, da se fiksira bakrena žička in močno sušenje v stroju z visoko temperaturo. Sušenje prelakiranega elektromotorja prepreči vdor vlage, ki je najpogostejši vzrok okvar. Po sestavljanju mora opraviti preizkus ali elektromotor deluje kot je potrebno. Preizkusi se ga s pomočjo merilnih naprav, ki merijo moč elektromotorja in njegovo upornost (ampermeter, ohm meter). Pri novih strojih si pomaga z elektro priročnikom, ki vsebuje načrte in skice posameznih strojev oziroma je v njem več napisanega o vezavah električnega toka, ki jih vsebuje elektromotor. Prav tako si pomaga z elektro priročnikom, ko dobi v popravilo stroj, ki ga ne popravlja pogosto.
Izdelek in storitev

Elektromehanik poskrbi, da se pripomočki bele tehnike, zlasti gospodinjski aparati, električni stroji, generatorji, pogonski motorji in industrijski stroji kljub okvari ali motnjam spet lahko uporabljajo. Tako olajša delo serviserjem in monterjem, ki jim v popravilo pripeljejo zahtevnejše napake in večje stroje, saj ima elektromehanik znanje in opremo za popravilo tovrstnih napak in strojev. Uporabnikom omogoči, da lahko zopet uporabljajo stare stroje in naprave, da jim ni potrebno kupovati novih.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica elektromehanika se zahteva izobrazbo za elektrotehnika. Smeri elektromehanik danes ne izvaja več nobeden šola v Sloveniji. Znanja zajemajo predvsem poznavanje osnov strojništva in elektrotehnike, vendar v večji meri na teoretični ravni. Praktične izkušnje dijak dobi z obvezno strokovno prakso, zlasti pa z večletnim delom v stroki. Bistvena je zmožnost hitrega logičnega povezovanja in razmišljanja, ker je potrebno domisliti, kaj bi lahko botrovalo k temu, da je elektromotor prenehal delovati. Pri delu so nepogrešljive ročne spretnosti, saj je zlasti v fazi montaže elektromotorja ali stroja potrebno veliko natančnosti in preciznosti.
Psihofizične sposobnosti

Velika ovira pri opravljanju dela je barvna slepota, saj so električne napeljave barvno usklajene. Napačna vezava povzroči nedelovanje stroja, v najslabšem primeru stroj lahko tudi pregori. Zaradi napačne vezave so stroji lahko tudi smrtno nevarni, ker lahko pride električna napetost na ohišje stroja. Dober sluh je zelo pomemben, saj lahko delavec že s poslušanjem stroja, ki je v okvari, ugotovi kaj bi bil možen vzrok napaki in tako skrajša postopek popravila.

Delavec opravlja redne zdravstvene preglede, da ne pride do neželenih poškodb zaradi zdravstvenih težav. Redno je tudi izpopolnjevanje iz varstva pri delu, ki ga seznanja z ukrepi v primeru nezgod oziroma kako pravilno ravnati, da do nezgod ne prihaja. Delavec, ki opravlja poklic elektromehanika, naj ne bi bil psihični bolnik, saj natančno delo zahteva mirne živce in zlasti mirne roke.
Interesi

Ker delo obsega popravilo najrazličnejših strojev, ki imajo manjše ali večje napake, je potrebno imeti veliko volje in veselja do poklica, da se okvaro do konca odpravi. Želeni osebnostni lastnosti za opravljanje poklica sta natančnost in preciznost, saj najpomembnejša faza popravila obsega zelo dosledno fiksacijo bakrene žice v tuljavo. Delo elektromehanika zahteva vztrajnega človeka in izkušnje, le-te pa dobi s prakso.

Poleg tega mora imeti delavec tudi željo po nenehnem izpopolnjevanju in dopolnjevanju znanja, saj se pojavljajo nove vrste elektromotorjev z novimi lastnostmi in napakami, ki potrebujejo drugačno popravilo od prejšnjih. Tako se elektromehanik vseskozi uči in izpopolnjuje, na primer s tečajem iz varstva pri delu ali s tečajem za upravljanje frekvenčnih regulatorjev.
Razmere za delo

Delo običajno poteka v mehanični delavnici, ker so na voljo vsi potrebni delovni stroji. V izjemnih primerih, ko je potrebno elektromotor previti oziroma popraviti v najkrajšem možnem času, saj bi izpad stroja lahko povzročil preveliko škodo, je potrebno delavnik podaljšati. V delavnicah je poskrbljeno za dobro ogrevanje, vendar naj bi bili prostori, kjer popravilo elektromotorjev poteka, tudi dobro prezračeni. Prostor ne sme biti vlažen, saj je prav vlaga tista, ki povzroči največ škode na elektromotorju. Manj okvar na elektromotorjih je predvsem poleti, ko je v zraku manj vlage. Delo vsekakor ni enolično, ker se venomer pojavljajo novosti, ki popestrijo samo delo, ga pa tudi otežijo in ravno to velikokrat predstavlja še večji izziv, da elektromehanik reši uganko in odkrije vzrok težave oziroma vzrok za nedelovanje elektromotorja.
Nevarnosti

Ker je za delo potrebna dobra prezračenost prostora, je pogost prepih, pred katerim se delavec lahko zaščiti s primernimi oblačili. Nevarnosti, ki so vezane na delo z elektromotorji in njihovim vzdrževanjem so najnevarnejši del opravljanja poklica. Že pri manjši neprevidnosti se lahko delavec poškoduje z noži, ki jih uporablja za brušenje elektromotorja ali se opeče pri uporabi navijalnega stroja, saj delo pogosto poteka pri visoki temperaturi. Pred poškodbami, ki so povezane z električnim tokom, se zaščiti z uporabo zaščitne oziroma delovne obleke, rokavic in gumijastih čevljev, ki ne prevajajo električnega toka. Pri brusilnem stroju je nujna uporaba zaščitnih očal, s katerimi si zavaruje oči.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Formalno izobrazbo za elektromehanika izvajajo srednje šole elektro smeri.
Druge informacije

Aktualne informacije o možnostih rednega izobraževanja in za izobraževanje odraslih dobite v zadnjem razpisu na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube