Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Elektroinštalater

Kratek opis

Elektroinštalater uredi električno napeljavo v notranjih prostorih tako za potrebe razsvetljave kot za potrebe računalniškega omrežja, internetne povezave, telefonske napeljave, klimatske naprave ali za napeljavo alarmnega sistema in postavitev strelovoda.
Kaj delavec običajno dela

Nobena novo postavljena ali prenovljena stavba oziroma gospodarski objekt ne more brez posega inštalaterja, ki opravi vse potrebno za napeljavo električnega toka po celotni stavbi. Ko pride v še neopremljeno stavbo z električnim tokom, najprej preuči predpisano dokumentacijo, če gre za gospodarski objekt (podjetja, skladišča, poslovni in gospodarski objekti) oziroma se posvetuje z lastnikom, ko gre za zasebne prostore. Pri tem lastniku svetuje in upošteva njegove želje, medtem ko je v predpisani dokumentaciji natančen načrt električne in druge napeljave, ki ga mora upoštevati pri svojem delu. V prvi fazi gre za grobo montažo, kjer pripravi vse potrebno, da lahko položi žice, po katerih bo tekel električni tok. Izdolbe kanale, v katere vstavi cevi in doze, da lahko elektrika pozneje poteka nemoteno. Žice pričvrsti s spojkami v kanale, da so bolj stabilne in jih lažje zakrije z malto, da ostane njegov poseg v stavbo čim manj viden, rezultat pa čim bolj kakovosten.

Nato se osredotoči na fino montažo. V prvi vrsti je to montaža razdelilne omarice, v kateri so števci za električni tok in je prvi stik stavbe z zunanjo elektriko. Ko uredi vse varovalke in števce v omarici, poveže še vtičnice, stikala in luči, ki jih naredi prijazne uporabniku z namestitvijo plastičnih varoval. Zaključna faza njegovega posega v objekt je meritev opravljenega dela, da ugotovi, kje so morebitne napake, ki bi lahko motile potek električnega toka. V kolikor napake zazna, jih seveda odpravi. Če pa vse poteka brezhibno, le še pospravi svoje orodje in tako je njegovo delo na objektu zaključeno.
Delovna področja

Storitve elektroinštalaterja so nujne povsod, kjer je nov ali prenovljen objekt potrebno oskrbeti z napeljavo električnega toka. Delovna področja so zelo raznolika, kar pomeni nenehno menjavanje okolja. Vsak objekt ima določene posebnosti, ki jih elektroinštalater spozna z izkušnjami in jih vnaprej lahko predvidi. Dela tudi na mestu vzdrževalca v podjetju, kjer skrbi za varnost pri delu s stroji, ki uporabljajo električni tok, in poskrbi za nujne posege pri morebitnih težavah z električno napeljavo.
Za samostojno opravljanje poklica je treba pridobiti obrtno dovoljenje, ki ga izda lokalna izpostava Obrtne zbornice Slovenije.
Delovni pripomočki

Delo grobe montaže zahteva uporabo udarnih aparatov, s pomočjo katerih lažje pripravi teren za polaganje kablov za električno napeljavo - v stene oziroma tla izdolbi kanale. Pri fini montaži, ko so kanali že izdolbeni, potrebuje klešče, da odmeri potrebno dolžino kablov, in orodje za vgradnjo kablov v kanale in njihovo pritrditev- spojke. Pri zaključku fine montaže uporablja zlasti lestev za delo na višini in izvijač, s pomočjo katerega pritrdi vtičnice, stikala in osnovo za luči, na katero pritrdi žarnico in lestenec. Pri opremi večjih stavb se drži predvidenega načrta, ki je potrjen od uradne osebe. Ta mu je v veliko pomoč pri napeljavi električnega toka, medtem ko je pri zasebnih hišah odvisen od želja plačnika del oziroma od lastne presoje. Ko konča z delom, izmeri električno napeljavo s pomočjo merilnih naprav, kot sta ampermeter in voltmeter.
Izdelek in storitev

Storitev elektroinštalaterja je nepogrešljiva pri opremi vsakega objekta, tako zasebnega kot javnega. Končni izdelek je uporaben za vsakogar, saj se v vsaki zgradbi srečujemo s stikali za prižiganje in ugašanje luči, z električnimi vtičnicami in vtikači.
Znanja in spretnosti

Izobraževalni program za elektroinštalaterja se ne izvaja več na nobeni izmed elektrotehniških srednjih šol v Sloveniji. Se pa izvajajo smeri, ki dajejo znanja za opravljanje poklica elektroinštalater. Za samostojno opravljanje poklica je treba pridobiti obrtno dovoljenje, ki ga izda lokalna izpostava Obrtne zbornice Slovenije. Za pridobitev obrtnega dovoljenja je poleg izobrazbe potrebnih več let delovnih izkušenj na področju, za katerega se dovoljenje izda. Elektroinštalater ima možnost nenehnega dopolnjevanja znanja v obliki tečajev, kjer se seznani z novimi orodji in merilnimi napravami. Dobrodošlo je tudi poznavanje osnov gradbeništva, zlasti gradbenih materialov in njihovih lastnosti. To mu olajša odločanje o poteku napeljave električnega toka v objektu. Nujno potrebne so dobro razvite ročne spretnosti, saj narava dela pogosto zahteva zelo natančno delo, zlasti ko gre za fino montažo.
Psihofizične sposobnosti

Električne vezave zahtevajo barvno usklajevanje različnih napeljav, zato delavec, ki opravlja poklic elektroinštalaterja, ne sme biti barvno slep. Ovira pri delu je tudi okvara sluha in morebitna invalidnost. Ker dela pogosto tudi na višini, na primer pri montaži strelovoda, mora biti psihično in fizično trdnega zdravja, kar dokazuje z rednimi zdravniškimi pregledi in s skrbjo za svoje zdravje.
Interesi

Elektroinštalater mora biti predvsem vesten delavec. Napaka pri napeljavi električnega toka v objektu se pogosto pokaže šele čez določeno obdobje. Zlasti pri delavcih, ki so zaposleni v zasebnem podjetju oziroma so samozaposleni, gre reklama o dobri storitvi od ust do ust in zanesljivim delavcem dela ne zmanjka. Podobno velja tudi za javna podjetja. Le z vestnim delom, ki je opravljeno v časovno dogovorjenem roku, se pridobi nove stranke. Za kakovostno delo potrebuje veliko natančnosti in ročnih spretnosti, saj se z nepremišljeno kretnjo oziroma premočnim udarcem lahko poškoduje notranjost stavbe, ki jo opremlja z električnim tokom. Obveznosti obsegajo tudi delo s tanjšimi žicami, ki jih je potrebno čim bolj neopazno vgraditi, na primer za alarmne naprave.
Razmere za delo

Delovno okolje se razlikuje glede na objekt, ki ga elektroinštalater opremlja. Faze dela na posameznem objektu so med seboj zelo različne. Od grobe montaže, ki pomeni le pripravo terena za vgradnjo električne napeljave, do fine montaže, ki zahteva več ročnih spretnosti. Kadar elektroinštalater dela v neopremljenem objektu, je pogosto izpostavljen mrazu in prepihu, ki se mu izogne s toplimi oblačili in pokrivalom. Pri delu potrebuje vozniški izpit B kategorije, saj delo opravlja na terenu. Glede na količino delovnih pripomočkov, ki jih vsakodnevno uporablja, je pogosta uporaba kombija ali večjih vozil.
Nevarnosti

Elektroinštalater ima neposreden stik z električnim tokom, zato mora vedeti, da je lahko vsaka neprevidnost oziroma malomarnost tudi smrtno nevarna. Preden pride do morebitnega stika s tokom, se mora zavarovati vsak elektroinštalater sam in oceniti tveganje, ki mu preti pri delu. Prav tako nevarnost preti pri delu na višini. Pri delu je obvezna uporaba zaščitne delovne obleke in rokavic. Na večjih deloviščih je obvezna uporaba zaščitne čelade, ki zavaruje glavo pred morebitnimi poškodbami.
Možnosti zaposlovanja

Zaposli se lahko v gradbenih in elektro podjetjih doma in v tujini.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna srednja poklicna izobrazba.

Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube