Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Knjigovez

Kratek opis

Naloga knjigoveza je, da tiskane izdelke razvrsti v smiselno celoto in jih opremi za tržno prodajo, trajnost in večkratno uporabnost.
Kaj delavec običajno dela

Knjigovez se ukvarja z vezavo knjig. Tiskane informacije veže v smiselnem zaporedju in jih opremi z različnimi materiali, kar omogoči večkratno uporabo izdelkov in njihovo trajnejšo vrednost (arhivi, knjižnice, zbirke). Knjiga v tiskarnah - knjigoveznicah nastane po naslednjih zaporednih tehnoloških postopkih:
 1. oblikovanje
 2. stavljenje
 3. reprofotografija
 4. tisk, dodelava
 5. in vezava.
Dodelava in vezava tiskovin je končni izdelek v grafični industriji. Knjigovez da izdelku končni izgled, kar v precejšnji meri določa tržno zanimivost izdelka. Knjigo izdela ročno ali popolnoma avtomatizirano.
Delovna področja

Knjigovez uporablja različne materiale in različne vrste izdelkov: pri ročni vezavi so to albumi, zapisniki in bloki, pri strojni pa trdo vezane knjige, mehko vezane knjige - brošure, periodika in drugo. Pri svojem delu uporablja različne naprave in stroje od zelo enostavnega ročnega zgibalnika do avtomatiziranih linij. Postopek vezanja knjig je razdeljen na več operacij:
 1. priprava za vezavo knjige
 2. pregled tehnološke dokumentacije
 3. izdelava maket
 4. izračun porabe in vrste materiala
 5. priprava strojev - linij
 6. proizvodnja in zaščita izdelka.
Knjigovez skrbi, da je izdelek tehnološko in kakovostno izdelan po predvidenih standardih. Obvladati mora stroje in naprave ter različne vrste vezav. Posebno skrbi za čistost izdelka in racionalno rabo materialov, ki so pri določenih izdelkih lahko zelo dragi (npr. usnje).

Pred začetkom vezave preuči delovno dokumentacijo, pregleda tiskovine in jih uredi po vrstnem redu. Nato izdela maketo iz knjigoveških pol, določi prireze knjigoveških materialov in knjigo zveže. Pri industrijski (strojni) vezavi knjig je osnova za izdelavo delovni nalog, maketa, odtisi na fotokemično občutljivem papirju in izbor posebnih vrst materialov. Pri tem knjigovez upravlja z različnimi stroji, ki omogočajo proizvodnjo polizdelkov in končnih izdelkov. Različni stroji zahtevajo različne nastavitve in različne parametre:
 1. rezalni stroji - natančnost
 2. zgibalni stroji - natančnost, vrste zgibov, poznavanje materialov, čistost
 3. znašalni stroji - vrstni red, poznavanje materiala, čistost in
 4. šivalni stroji - čistost, vrstni red.
Za izdelavo platnic mora poznati osnove ročne vezave knjig, za tisk platnic ugotovi ustrezno ujemanje folije in platna. Pri vezavi knjig mora obvladati strojne dele in delo z računalniki, čistost izdelka (knjige) in lastnosti materialov (lepila). Knjigovez nadzira vse faze pri izdelavi knjige. Po končanem delu stroj pripravi za naslednje delovne operacije. Zelo pomembno je tudi vzdrževanje strojev. Knjigovez dela v knjigoveznicah, ki so običajno v sklopu tiskarne. Knjigoveznice so različnih velikosti, kar je odvisno predvsem od tega ali vežejo knjige ročno ali strojno.
Delovni pripomočki

Osnovni pripomoček za delo knjigoveza je enostavno orodje (nož, stiskalnica, šivanka) ali stroj, ki omogoča izdelavo polizdelka (zgibalni stroj, stroj za izdelavo platnic) ali popolnoma avtomatizirane linije za izdelavo trdo in mehko vezanih knjig s končnim izdelkom - knjigo ali brošuro. Dodatni pripomočki so poleg različnih orodij tudi naprave za merjenje viskoznosti lepil, tehtnice papirja, transportna sredstva in dvižna pomagala. Papir, lepilo, platno, folije, sukanec in številni trakovi so materiali, s katerimi se knjigovez najpogosteje srečuje in jih mora dobro poznati. Standardi kakovosti (ISO) in tehnološka izdelava dokumentacije pomeni osnovo za sodobno delo knjigoveza.
Izdelek in storitev

Naloga knjigoveza je, da tiskane izdelke razvrsti v smiselno celoto in jih opremi za tržno prodajo, trajnost in večkratno uporabnost.
Znanja in spretnosti

Za obvladovanje poklica mora knjigovez pridobiti znanja s področij:
 1. tehnologije procesov in knjigoveštva
 2. tehnologije in vrst materialov in izdelkov
 3. standardizacije
 4. varstva pri delu
 5. standardov ISO
 6. strojnih delov in vzdrževanja
 7. naprav za krmiljenje strojev in
 8. psihologije vodenja na raznih avtomatiziranih linijah pri večjem številu sodelavcev.
Psihofizične sposobnosti

Za nemoteno delo se od knjigoveza zahteva ročna spretnost, hitro zaznavanje in reagiranje ter umirjenost in razsodnost. Delo ovira ali celo onemogoča alergija na prah in topila kot tudi ploska stopala.
Interesi

Za delo knjigoveza je značilen smisel za samostojno in odgovorno delo, smisel za delo v skupini, zanesljivost, vestnost, odgovornost, gospodarnost, samoiniciativnost, občutek za varno delo, natančnost, prilagodljivost, spretnost in redoljubnost.
Razmere za delo

Knjigovez dela v zaprtih in umetno osvetljenih, naravno ali klimatsko zračenih prostorih. Dela v okolju, kjer je prisoten prah (tiskarski, papirni) in razne vonjave (lepila, topila). Delo je pretežno stoječe.
Nevarnosti

Pri nepazljivem delu lahko pride do telesnih poškodb, kot so urezi, odrgnine, zmečkanine, zlomi, opekline in poškodbe hrbtenice zaradi nepravilnega dvigovanja bremen. Delo je eno ali dvoizmensko, ob povečani proizvodnji poteka tudi v tretji izmeni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo knjigoveza se zahteva končana srednja šola tiska in papirja.
Druge informacije

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube