Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Keramik

Kratek opis

Izdelki keramika so gospodinjski in okrasni predmeti, krožniki, skodele in drugo posodje ter keramične ploščice kot tudi tehnična keramika. Predvsem v obrti keramik izdeluje unikatne izdelke, ki jih preoblikuje v umetniške stvaritve.
Kaj delavec običajno dela

Keramični izdelki ali izdelki iz žgane gline so nepogrešljiv del kuhinjskega ali okrasnega inventarja. Ti izdelki, posode, vaze ali keramične ploščice nastajajo v podjetjih, kjer se ukvarjajo s pridelavo, predelavo ter s prodajo keramike. Keramični in porcelanasti izdelki nastajajo s predelovanjem keramične in porcelanske mase, ki jo po posebnem postopku žgejo v peči. Ko se masa ohlaja, jo keramik oblikuje z glajenjem in loščenjem ter jo okrasi in označi. Keramik torej dela na področju predelave in oblikovanja keramike, lahko pa tudi pripravlja kemične in druge materiale, ki se pri tem uporabljajo. Poleg serijskih izdelkov, ki se uporabljajo v gradbeništvu, npr. tehnična keramika in grafitni izdelki, izdeluje tudi unikatne keramične izdelke.
Delovna področja

Delovno področje keramika so podjetja, kjer izdelujejo keramične izdelke, pa tudi prodajalne, kjer imajo npr. okrasni in darilni program, in obrtna podjetja.
Delovni pripomočki

Za proizvodnjo keramičnih izdelkov se uporablja peč, v kateri žgejo keramično in porcelansko maso. Za oblikovanje te mase so potrebna številna orodja in pripomočki za obdelavo keramike, barve, glazure, laki in napisi. Med materiali, ki jih keramik obdeluje, je najpomembnejša keramična masa. Svoje izdelke ustrezno dokumentira in zapisuje tudi morebitna odstopanja od predvidenih normativov.
Izdelek in storitev

Med izdelki keramika najdemo gospodinjske in okrasne predmete, krožnike, skodele in drugo posodje ter keramične ploščice kot tudi tehnično keramiko. Predvsem v obrti keramik izdela tudi unikatne izdelke, ki jih preoblikuje v umetniške stvaritve.
Znanja in spretnosti

Znanje je možno pridobiti na različnih tečajih in (poletnih) šolah keramike, na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na naravoslovno-tehniški fakulteti. Za delo v keramični industriji je pomembno strokovno ravnanje z orodji in keramičnimi polizdelki, loščenje grobih izdelkov, predvsem pa mirna in spretna roka, ki izdelke obdeluje s kemikalijami ali s slikovnimi motivi in oznakami.
Psihofizične sposobnosti

Keramik mora imeti predvsem dober vid in spretne roke, čeprav marsikje ročno delo že nadomešča sodobna računalniška tehnologija.
Interesi

Keramik opravlja svoje delo vestno in strokovno ter upošteva pravila o varstvu pri delu, varstvu okolja in požarnem varstvu.
Razmere za delo

Razmere za delo se razlikujejo glede na to, kje keramik dela. Delo ob peči, v kateri žgejo glino, spremlja vročina. V enoti, kjer na keramične izdelke nanaša poseben premaz ali lošč, dela tudi s kemikalijami. V oddelku, kjer slika ali opremlja keramiko z nalepkami, je delo normirano, kar zahteva poleg natančnosti tudi zmerno hitrost.
Nevarnosti

Pri delu je keramik izpostavljen nevarnosti opeklin, poškodb z orodji ali obolenjem zaradi dela s kemikalijami. Z doslednim upoštevanjem navodil o varstvu pri delu je možnost, da pride do poškodb, zelo majhna.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja tečaje in delavnice, kjer udeleženci spoznajo različne postopke in načine dela s keramiko.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube