Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Urar

Kratek opis

Urar servisira, vzdržuje, popravlja in obnavlja ročne, stenske in druge ure. Pri delu uporablja občutljiva in natančna orodja ter elektronsko opremo.
Kaj delavec običajno dela

Čas od rojstva do smrti nam meri ura. Ura je eden izmed najlepših izdelkov, ki jih je ustvarila človeška roka. Človek je ravno z njimi dosegel vrh svoje natančnosti v mehaničnih zmogljivostih. Ura mora nenehno tiktakati in če se ustavi, mora biti na voljo mojster, ki povrne življenje tej vsakdanji spremljevalki našega zapestja. Urar ure popravlja in vzdržuje, ugotavlja napake in zamenjuje poškodovane ali izrabljene dele. Izdeluje posamezne sestavne dele, sestavlja urne mehanizme in jih vgrajuje v ohišja. Opravlja meritve, testiranja in regulacijo mehanskih in elektronskih ur. Obnavlja stare ure, ure gravira, jih servisira in zagotavlja rezervne dele ter prodaja in svetuje kupcem.
Delovna področja

Urar se zaposli na naslednjih delovnih področjih: servisiranje, popravljanje in svetovanje kupcem, izdelovanje in sestavljanje ur, restavriranje starih ur, servisiranje in popravila merilnih instrumentov.
Delovni pripomočki

Urar uporablja zelo drobno in precizno orodje: pincete, urarske vijačnike, lupe in druga specialna urarska orodja, saj dela z najmanjšimi sestavnimi deli. Stroji za obdelavo, preoblikovanje in spajanje materialov so miniaturne izvedbe in prilagojeni urarskemu poklicu. Ugotavljanje napak, meritve in regulacijo mehanskih, električnih in elektronskih ur izvaja z preciznimi instrumenti in specialnimi elektronskimi napravami. Pri delu se srečuje z različnimi kovinskimi in nekovinskimi materiali, dragimi in okrasnimi kamni ter mazivi in čistilnimi sredstvi. Uporablja tudi servisno in tehnično dokumentacijo izdelovalcev ur in računalniško opremo.
Izdelek in storitev

Najpogostejši izdelki in storitve, ki so plod urarjevega dela, so:
  • izdelava posameznih delov ure
  • popravilo
  • čiščenje in mazanje ure
  • zamenjava izrabljenih ali poškodovanih delov
  • servis, testiranje in umerjanje ur ter
  • prodaja in svetovanje.
Znanja in spretnosti

Izobraževanje za poklic urarja sodi v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja in traja tri leta. Poklic je primeren za fante in dekleta. Udeleženec si z izobraževanjem pridobi temeljna praktična in teoretična strokovna znanja ter potrebne spretnosti in veščine. Spozna urarsko tehnično in tehnološko dokumentacijo, obvlada in razume splošne principe v strojništvu. Zna načrtovati in pripraviti potek dela, kot tudi kontrolirati in oceniti rezultate dela. Spozna materiale, ki se najpogosteje uporabljajo v urarstvu, tehnologijo izdelave mehanskih in elektronskih ur. Spozna in razlikuje kovinske prevleke ohišij ur. Spozna principe delovanja mehanskih, električnih in elektronskih ur. Zna brati vezalne sheme električnih in elektronskih modulov.

Usposobi se za odkrivanje napak in njihovo odpravljanje. Pozna dele, sklope in sisteme urnih mehanizmov ter principe njihovega delovanja. Obvlada meritve ur in njihovo umerjanje. Zna popraviti mehanske, električne in elektronske merilnike časa. Zna izdelati posamezne sestavne dele mehanizma ure, ugotavlja napake ter zamenja poškodovane ali izrabljene dele. Spozna postopke za restavriranje starih ur, psihologijo prodaje in osnove ekonomike, osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij ter obvlada varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela.
Psihofizične sposobnosti

V poklicu je potreben oster vid, smisel za tehniko, dobra prostorska predstavljivost ter dobro razvite spretnosti prstov in rok. Pri delu namreč uporablja drobno in precizno orodje in dela z najmanjšimi sestavnimi deli. V tem poklicu se znanje strojništva vse bolj prepleta z elektroniko, računalništvom in optiko.
Interesi

Pri delu je urar natančen, samoiniciativen, ustvarjalen, inovativen in vztrajen. Za opravljanje poklica je pomembna sposobnost hitrega presojanja, zmožnost ustvarjalnega razmišljanja, zbranost in komunikativnost.
Razmere za delo

Delo urarja poteka večinoma v sedečem položaju. Delovni prostor mora biti dobro osvetljen in zračen.
Nevarnosti

Pri delu urarja ob upoštevanju varnosti pri delu ni posebnih nevarnosti za poškodbe. Zaradi specifičnosti urarskega poklica so najbolj obremenjene oči in prsti rok.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje za poklic urar sodi v okvir programa srednjega poklicnega izobraževanja in traja tri leta.
Druge informacije

Minutka.si

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube