Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Finomehanik

Kratek opis

Finomehanik ročno ali strojno izdela precizni stroj ali instrument na podlagi skice ali vedno pogosteje na podlagi računalniškega izpisa, ki ga skonstruirajo inženirji.
Kaj delavec običajno dela

Najpogostejše delo finomehanika je izdelovanje in vzdrževanje finomehanskih naprav. To so optične in fotomehanične naprave, instrumenti, aparati za fizikalne in kemične poskuse, medicinski instrumenti, merilne naprave, precizne tehtnice, različne naprave za merjenje in podobno. Finomehanik izdela precizni stroj ali instrument na podlagi skice ali na podlagi računalniškega izpisa, ki ga skonstruirajo inženirji. Izdela ga ročno ali strojno.
Delovna področja

Najpogosteje se finomehanik zaposli v podjetju kovinske industrije, včasih tudi v elektroindustriji in seveda v različnih področjih obrti. Njegova delovna področja zajemajo izdelavo in popravilo fotomehanskih in finomehanskih naprav. V podjetjih, kjer se ukvarjajo z izdelavo in uporabo medicinskih instrumentov, se pogosto zaposli tudi finomehanik. Zna brati tehnične risbe in načrte in si natančno predstavlja vsak posamezni del in celoto naprave.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja jekla, barvaste kovine in zlitine, umetne mase, les, steklo in gumo. Delo finomehanika ne more več potekati brez izjemno natančnih računalniških merilnih naprav. Dokumenti, ki spremljajo njegovo delo, so tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi, atesti in podobno.
Izdelek in storitev

Izdelek finomehanika je precizen stroj ali instrument. Lahko opravlja tudi popravila na teh preciznih strojih in napravah.
Znanja in spretnosti

Finomehanik potrebuje znanja, ki ga učinkovito in kakovostno vključujejo v delo, kar pomeni, da je usposobljen za samostojno delo. To je delo, ki je povezano z ustvarjalnostjo ter veliko zmožnostjo koncentracije. Značilno za poklic finomehanika je, da je odprt za nova strokovna znanja in spretnosti, ki jih zna uporabiti v novo nastalih situacijah in tako povezati teorijo s prakso.
Psihofizične sposobnosti

Finomehanik delo opravlja odgovorno in dosledno po predpisih. Hkrati mora biti iznajdljiv, samoiniciativen in sposoben samostojnih odločitev. Delo fizično ni zahtevno in je zato priporočljivo tudi za dekleta. Imeti mora zdrave roke in dober vid, kajti njegov poklic zahteva ostro in točno razlikovanje majhnih detajlov, veliko preciznost in spretnost ter smisel za drobno mehansko delo. Nujna je tudi zmožnost prostorske predstave načrtovanih naprav.
Interesi

Finomehanik je za svoje delo odgovoren in je sposoben presoje v novo nastalih situacijah. Zna komunicirati s strankami in pričakuje se, da svoje delo kvalitetno opravi.
Razmere za delo

Finomehanik dela v zaprtem prostoru pri normalni temperaturi in osvetlitvi. Delo je le izjemoma povezano z ropotom in zelo redko z umazanijo. Lahko rečemo, da je delo finomehanika čisto. Opravlja ga samostojno v navzočnosti drugih, pogosto tudi v dveh izmenah. Poznati mora pomen zdravstvenega varstva in obvladati telesne aktivnosti, ki so pomembne za dobro opravljanje njegovega natančnega dela.
Nevarnosti

Delo fizično ni zahtevno, vendar mora finomehanik imeti zaradi njegove natančnosti normalen vid, normalen sluh, zdrave roke, saj dela izjemno veliko z rokami. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, saj večino časa vztraja v rahlo upognjeni drži. Za delo je potrebna ročna spretnost, natančnost in smisel za ličnost. Zaščitna sredstva se uporabljajo le izjemoma, kadar to delovne razmere posebej zahtevajo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica finomehanik je treba pridobiti srednjo poklicno izobrazbo.
Druge informacije

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije iz Celja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube