Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mehatronik operater

Kratek opis

Mehatronik operater pripravlja delovna sredstva v proizvodnji, kar pomeni, da zažene robotizirano linijo, periodično vlaga material v robotske celice, nalaga in prazni stroj ter odvaža izdelke.
Kaj delavec običajno dela

V gospodarstvu so se začele pojavljati potrebe po kadru, ki je izobražen na treh sorodnih področjih: v strojništvu, elektrotehniki in računalništvu. Veda, ki združuje znanja vseh treh področij, se imenuje mehatronika. Mehatronik je izraz za mehanika, ki se ukvarja z mehanskimi komponentami in elektroniko na osnovi inteligentnega vodenja postopkov. Mehatronik operater je usposobljen za nego in vzdrževanje mehatronskih sistemov, njihov nadzor ter ugotavljanje in odpravljanje napak. Mehatornik operater pregleda kontrolne in krmilne funkcije na stroju ali proizvodni liniji, in sicer preveri nastavitve pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov (manometri) in stanje stroja. V primeru, da stroj na delo ni primerno pripravljen, ga očisti in odpravi morebitne napake na njem.

Mehatronik operater pripravlja delovna sredstva v proizvodnji, kar pomeni, da zažene robotizirano linijo, periodično vlaga material v robotske celice, nalaga in prazni stroj ter odvaža izdelke. Poleg tega nadzira delovanje mehatronskih sistemov, parametre toka, sile in pozicije, temperaturo hidravličnega fluida in kvaliteto obdelovanega materiala. Ko pride do okvare mehatronskega sistema, analizira vzroke ustavitve avtomatiziranih strojev in naprav ali robota in ugotavlja ter odpravlja napake na avtomatiziranih/robotiziranih linijah. Pri večjih okvarah zamenja pokvarjeno pnevmatično, hidravlično ali električno komponento z originalno.

V okvir njegovih delovnih nalog sodi tudi to, da ves čas spremlja sistem sinoptičnih prikazov (ekranov) krmilnikov (PLC), ki jih uporablja za iskanje napak ter morebitno spreminjanje stanj bitov. Po potrditvi pristojne osebe ali službe spreminja parametre stroja ter menja orodja na delovnih sredstvih. Opravlja preventivne preglede strojev in natančne nastavitve, nadzira kvaliteto pnevmatičnega in hidravličnega fluida ter poskrbi za mazanje strojev in naprav. Poleg tega pripravlja vsakodnevna poročila o stanju delovnih sredstev ter vodi dnevnik dela, v katerega vnaša podatke o zastojih stroja.
Delovna področja

Mehatronik operater se zaposli v industriji ali obrti, kjer so prisotni mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.
Delovni pripomočki

Dela v dinamičnem okolju z uporabo različnih pripomočkov merilne opreme, orodij in računalniške opreme. Pri delu uporablja različne mehatronske sisteme. Najbolj pogost delovni pripomoček so instrumenti za merjenje električnih in elektronskih parametrov.
Izdelek in storitev

Mehatronik operater skrbi za nego in vzdrževanje mehatronskih sistemov, jih nadzira in ugotavlja napake ter odkrite napake odpravlja.
Znanja in spretnosti

Mehtaronik operater uporablja računalniške aplikacije, upravlja in nastavlja procesne, električne ter mehanske parametre strojev in naprav. Nadzira zahtevnejše parametre delovnega procesa ter obvlada krmilnik stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnih krmilnih elementov. Pozna obremenitve strojnih elementov in njihove funkcije v stroju. Mehatronski sistem pripravi v stanje zagona, odkriva in lokalizira napake na stroju, popravlja poškodbe na njem in menja pokvarjene komponente z originalnimi rezervnimi deli. Zna vpenjati in vlagati material v stroj, kontrolira delovni proces, odpravi enostavne zastoje delovnega procesa in opravi osnovna vzdrževalna dela.
Psihofizične sposobnosti

Oseba, ki se odloči za poklic mehatronika operaterja, ne sme imeti težav z vidom ali sluhom. Potrebno je dobro psihofizično zdravje.
Interesi

Mehatronik operater mora imeti občutek za sredstvo, s katerim dela, in ga zna vzdrževati, negovati in opravljati preventivne preglede. Ima občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in strank. Ker večkrat sodeluje v ekipi oziroma pri projektu, so želene sposobnosti za skupinsko delo, kooperativnost in prilagodljivost. Mehatronik operater mora dobro razlikovati barve, zaželene lastnosti so vztrajnost, vestnost in natančnost.
Razmere za delo

Delo mehatronika operaterja lahko poteka na višini, na prostem, v vročini ali v hrupnem okolju.
Nevarnosti

Do večjih poškodb pri delu ne prihaja, če delavec svoje delo opravlja v skladu z varnostnimi predpisi. Sicer lahko zaradi nepazljivosti pride do poškodb pri delu s stroji in napravami.
Možnosti zaposlovanja

Mehatronik operater se zaposli v industriji ali obrti, kjer delujejo mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.
Možno je šolanje tudi v sistemu vajeništva na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube