Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

Kratek opis

Osnovna storitev vzdrževalca avtomobilskih pnevmatik in vulkanizerja je priprava avtomobila za varno vožnjo.
Kaj delavec običajno dela

Delo vzdrževalca pnevmatik in vulkanizerja je raznoliko in vsebuje različna opravila. Po pogostosti jih lahko razdelimo v naslednje skupine:
  • Demontaža in montaža kolesa z avtomobila in na avtomobil sta sicer enostavnejši opravili, ki pa morata biti zaradi varnostnih zahtev strokovno opravljeni. Pri teh opravilih sta pomembna dvig vozila z dvigalno napravo in pritrditev koles na vozilo. Pri dvigovanju avtomobila je treba upoštevati varnostne zahteve, da vozilo ne zdrsne z dvigala oziroma se pri dviganju ne poškoduje. Pri pritrjevanju kolesa na avtomobil pa mora biti uporabljeno ustrezno orodje in pritrditev opravljena po predpisanem postopku, da ni nevarnosti izgube kolesa med vožnjo.
  • Odstranjevanje in montaža pnevmatike je zahtevnejše opravilo, saj zahteva določeno spretnost in sposobnost upravljanja stroja za montažo in demontažo. Ker se pri tem opravilu pnevmatika lahko poškoduje, mora biti postopek izveden skrbno in v skladu z navodili.
  • Uravnoteženje koles sodi med zahtevnejše postopke, saj je najprej treba ugotoviti vzroke nemirnega teka kolesa. Za to je potrebno poznavanje podvozja vozila, tehnologije izdelave pnevmatik in vplivov uporabe na stanje pnevmatik. Za samo uravnoteženje kolesa mora biti delavec sposoben upravljanja stroja za uravnoteženje. Ugotovitev vzrokov nenormalne obrabe pnevmatike je zaradi tipičnih oblik obrabe dokaj enostavna. Zahtevnejša pa je njihova odprava, zlasti če je vzrok v podvozju avtomobila. V tem primeru običajno pride na pomoč avtomehanik, ki opravi meritve podvozja in odpravi napako.
  • Ugotavljanje vzrokov nastanka poškodb na pnevmatikah in določitev načina popravila je ena najbolj zahtevnih nalog. Za njeno uspešno izvršitev mora delavec poznati sestavo pnevmatike. Sposoben je oceniti možnost popravila napake in predvideti morebitne posledice popravila pri nadaljnji uporabi pnevmatike. Vsaka napaka pri tem delu ima lahko hude posledice za varnost.
  • Popravilo pnevmatike se opravi na osnovi navodil, ki jih izdelajo proizvajalci sredstev za popravilo pnevmatik. Ta navodila je potrebno dobro poznati in dosledno upoštevati.
  • Svetovanje o uporabi pnevmatik je opravilo, ki zahteva veliko znanja in tudi pravilni nastop delavca, da pri stranki vzbudi potrebno zaupanje. Poleg obvladovanja osnovnih znanj za opravljanje poklica delavec sledi novostim na področju zakonodaje in konstrukcije avtomobilov in pnevmatik.
Delovna področja

Delovna področja vzdrževalca pnevmatik in vulkanizerja so vezana na isto delo, razlike so lahko le, kje delavec ta dela opravlja. Srečamo ga v obrtnih delavnicah, običajno imenovanih vulkanizerstvo, lahko se zaposli tudi v transportnem podjetju ali v avtomehanični delavnici.
Delovni pripomočki

Pripomočki, kot so ročna orodja za menjavo koles in pnevmatik, so povečini enostavni. Pogosto vulkanizer uporablja zahtevna električna pnevmatska orodja in elektronske naprave, ki jih uporablja za uravnoteženje koles ali za meritve podvozja. Uporaba teh naprav zahteva dobro poznavanje navodil za delo in njihovo dosledno upoštevanje. Sicer storitev ne bo kakovostna opravljena, pa tudi naprave se z nepravilno rabo uničujejo. Poleg materialnih pripomočkov delavec uporablja kataloge podjetij, ki izdelujejo avtomobile in pnevmatike ter navodila za delo s stroji. Materiali, ki jih pri delu uporablja, so predvsem pnevmatike, avtoplašči, ventili, zračnice in ščitniki, kovinska kolesa in premazi. Delavec pri svojem delu uporablja dokumentacijo, kot so interna naročila, fakture, poročila o opravljenem delu in podobno.
Izdelek in storitev

Osnovna storitev vzdrževalca avtomobilskih pnevmatik in vulkanizerja je priprava avtomobila za varno vožnjo. Pri tem se srečuje tako s sodobnimi in dobro vzdrževanimi avtomobili, kjer vzdrževanje ne predstavlja posebnih problemov, kot tudi z manj vzdrževanimi avtomobili, kjer ustrezno stanje avtomobila velikokrat predstavlja za njegovega lastnika preveliko finančno breme. V tem primeru k storitvi spada tudi seznanitev lastnika vozila o nepravilnostih in možnih posledicah. S temi dodatnimi informacijami, ki jih posreduje stranki, omogoči, da bo stranka pnevmatike uporabljala in vzdrževala v skladu z njihovim stanjem, v dvomih pa pri njem poiskala dodatni nasvet oziroma storitev.
Znanja in spretnosti

Za poklic vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer je potrebna poklicna kvalifikacija vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer ali poklicna kvalifikacija avtomehanik z ustrezno strokovno dokvalifikacijo. Zaželen je tudi izpit vsaj B kategorije. Znanja, potrebna za opravljanje poklica, lahko razdelimo na tri področja:
  • prvo področje predstavlja poznavanje delovanja vozila, zlasti njegovega podvozja. To znanje bo delavcu dalo občutek za obnašanje vozila med vožnjo in s tem za vpliv pnevmatik na aktivno varnost vozila.
  • drugo področje predstavlja poznavanje pnevmatik, od njene zgradbe, lastnosti in izbire do uporabe. S tem znanjem bo delavec znal svetovati uporabnikom pri izboru, vzdrževanju in uporabi pnevmatik, prav tako pa bo znal oceniti vzroke poškodb.
  • tretje področje predstavlja poznavanje strojev in naprav, ki jih uporablja pri svojem delu.
Orodja in priprave so enostavna ročna, pnevmatska, električna ali zahtevna elektronska. Spretnosti in veščine, ki jih potrebuje pri svojem delu, so predvsem snemanje in pritrjevanje koles na vozilo, snemanje in namestitev pnevmatik na kolesa, uravnoteženje koles in manjša popravila pnevmatik. Zahtevnejše opravilo je meritev geometrije podvozja, ki ga praviloma opravi izučen mehanik.
Psihofizične sposobnosti

Za delo so potrebne normalne fizične sposobnosti z neokrnjenim vidom, ki je potreben za delo z merilnimi napravami in pri ugotavljanju stanja pnevmatik. Delavec mora biti sposoben normalne verbalne komunikacije s strankami. Stranki zna pojasniti posamezne postopke, utemeljiti ugotovljene nepravilnosti na pnevmatiki in dati nasvete za izbiro, vzdrževanje in uporabo pnevmatik. Delavec ne sme biti občutljiv na izpušne pline in ne sme imeti alergij na bencin, olja, smukec ali gumo.
Interesi

Priporočljivo je, če delavca zanimajo avtomobilizem in varnost v prometu. Z dobrim poznavanjem avtomobilov lahko uspešno svetuje uporabnikom, zanimanje za varnost v prometu pa mu poveča njegovo poklicno odgovornost.
Razmere za delo

Zaradi neposredne povezave delavnice z okoljem so klimatske razmere v delavnici odvisne od discipline zaposlenih. Če ustrezna disciplina ni zagotovljena, lahko poleti prihaja do prepiha in pozimi do nizkih temperatur. Ob ustrezni delovni disciplini so klimatske razmere ugodne. To velja tudi za delovna mesta na prostem, če so ustrezno zaščitena z nadstrešjem. Čistoča zraka v delavnicah je dobra, saj v delavnici ni prahu, hlapljivih kemikalij ali drugih zdravju škodljivih snovi. Nečistoče, ki z avtomobili pridejo v delavnico, se s skrbjo za red lahko zmanjša na minimum. Telesne obremenitve so zmerne, saj so delavnice opremljene z ustreznimi dvigali. Fizične obremenitve so prisotne pri kotaljenju koles in prenašanju oziroma kotaljenju avtoplaščev. Druga dela so mehanizirana in ne zahtevajo večjih naporov. Delavec med delom stoji ali čepi, prisiljenih položajev telesa praktično ni. Ritem dela je raznovrsten, saj je vsako opravilo sestavljeno iz več postopkov, ki se med seboj razlikujejo tako po fizični kot po umski zahtevnosti. Delovni čas je praviloma dvo-izmenski ali celodnevni.
Nevarnosti

Nevarnosti pri delu je relativno malo, zlasti ob upoštevanju navodil za varno uporabo ročnih, električnih in pnevmatskih orodij. Pri vulkanizaciji, popravilu avtoplaščev in zračnic, običajno uporablja grelne naprave, ki ob normalni uporabi ne predstavljajo nevarnosti za delavca.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je potrebna poklicna kvalifikacija vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer ali poklicna kvalifikacija avtomehanik z ustrezno strokovno dokvalifikacijo. Zaželen je tudi vozniški izpit vsaj B kategorije.
Druge informacije

Več informacij o poklicu lahko posreduje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube