Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Avtoserviser

Kratek opis

Delo avtoserviserja vključuje prevzem vozila z delovnim nalogom in preizkusno vožnjo, proučitev tehnološke dokumentacije ter tehničnih navodil za zahtevnejša popravila oziroma za uporabo računalnika. Pri tem oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napake in okvare ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke. Postavi standardne diagnoze o stanju vozila ter izdela merilne in kontrolne protokole.
Kaj delavec običajno dela

Sodobna avtomobilska industrija izdeluje vozila, ki zahtevajo uporabo sodobnih servisnih pripomočkov. Zelo pomembna je kakovostno opravljena servisna storitev, skrb za stranko in svetovanje. Stranke bodo v prihodnosti dale prednost avtomobilom tistih proizvajalcev, ki bodo imeli dobro organizirano in usposobljeno servisno službo. Uspešen avtoserviser bo uporabljal informacijsko tehnologijo, sodobne diagnostične naprave in vdeloval dodatno komfortno opremo (radio, video, mobilno telefonijo). Razumel bo delovanje avtomobilskega računalnika, svetoval strankam, skupinsko reševal zahtevne naloge in se sporazumeval v vsaj enem tujem jeziku.

Delo avtoserviserja vključuje prevzem vozila z delovnim nalogom in preizkusno vožnjo, proučitev tehnične in tehnološke dokumentacije ter navodil za zahtevnejša popravila oziroma za uporabo računalnika. Pri tem oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napake in okvare. Z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke, postavi standardne diagnoze o stanju vozila ter izdela merilne in kontrolne protokole.

Nato pripravi predlog za odpravo poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar, za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov. Avtoserviser izvaja redna vzdrževalna dela na motornih vozilih (predpisani servisi). Sistematično lokalizira mesta napak in motenj pri delovanju motorja oziroma uporabi vozila s poudarkom na mehaničnih, električnih in elektronskih, hidravličnih in pnevmatičnih sklopih. Nastavi parametre po tehničnih podatkih proizvajalca, popravi dele, sklope in sisteme motorja, prenosnih naprav in podvozja vozila. Oceni stanje pnevmatik in platišč, premontira ter uravnoteži kolesa, vzdržuje pnevmatike in platišča na motornih vozilih. Montira tudi dodatno opremo in pribor na motorna vozila (prtljažnik, spojler ali vlečno kljuko).

Pri tekočem vzdrževanju se ravna po navodilih izdelovalca. Zamenja oziroma dopolnjuje ustrezne tekočine, kontrolira in naravnava delovanje posameznih mehanizmov. Menjava iztrošene dele, zateguje vijake in maže gibljive dele. Kadar gre za okvare ali napake v delovanju avtomobila, najprej ugotovi, kaj jih je povzročilo, nato s primernim orodjem razstavi posamezne sklope in odpravi okvaro.

Okvaro odpravi z zamenjavo izrabljenega dela ali z nastavitvijo pokvarjenega mehanizma. Pri generalnih popravilih pregleda in razstavi vse sklope. Posamezne dele očisti, pregleda njihovo iztrošenost in preveč obrabljene dele popravi ali zamenja. Po končanem pregledu in popravilu najprej preizkusi delovanje motorja v prostem teku. Še neodkrite napake ugotovi s poslušanjem in merilnimi instrumenti. Preden izroči vozilo lastniku, ga preizkusi še na poskusni vožnji. Če vozilo deluje brezhibno, je avtoserviserjevo delo končano.

Avtoserviser tudi naroča in skladišči rezervne dele in opremo. Kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu. Ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke ter uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja.
Delovna področja

Avtoserviser se zaposli v avtomehaničnih ali avtoelektričnih delavnicah, v proizvodnji vozil, v avtoservisih in na tehničnih pregledih vozil.
Delovni pripomočki

Pripomočki, ki jih uporablja avtoserviser, so različni: komplet avtomehanskega in osnovnega ključavničarskega orodja, specialni pripomočki in orodja za izbrane vrste in tipe vozil, obdelovalni stroji (stružnica, vrtalni, rezkalni, brusilni stroj) s pripadajočimi napravami, pripomočki in orodji. Uporablja obdelovalne stroje za popravila avtomobilskih delov (za obdelavo glave, ventilskih sedežev, zavornih bobnov oz. diskov), komplet merilnega in kontrolnega orodja, avtomobilsko dvigalo (stebrno, škarjasto).

Tu je še računalniško vodena testna naprava za testiranje podvozja motornih vozil (kontrola učinka zavor, hitra kontrola stekanja koles in kontrola vzmetenja in amortizerjev), računalniško vodena merilna naprava za merjenje geometrije vozila (tudi optična merilna naprava), linija za vzdrževanje in popravilo pnevmatik (premontažni stroj, računalniško voden stroj za uravnovešenje koles, vulkanizacijski aparat s priborom in stojalom ali nosilcem ter vulkanizerskimi orodji in pripomočki), univerzalni mototester za bencinski motor z izpisom protokola za diagnostiko delovanja motorja.

Uporablja naprave, kot so: vžigalne in vbrizgalne naprave električnega sistema na motorju, osciloskop, univerzalni mototester za dizel motor z izpisom protokola za diagnostiko delovanja motorja, vbrizgalne naprave električnega sistema na motorju, testiranja dimljenja, univerzalni prenosni diagnostični aparat, testne naprave in pripomočke za posamezne parametre na motorju oziroma motornem vozilu (npr. merjenje in kontrola kompresije, temperature, tesnosti, delovanje sonde lamba). Pri delu ima na voljo komplet orodja za elektrotehniko in elektroniko, kjer so še električni merilni instrumenti, digitalni meter z merilnim priborom, naprava za kontrolo nastavitve svetilnih teles, preskuševalniki električnih naprav na motornem vozilu in diagnostični aparat za pregled električne opreme na motornem vozilu.

Izvaja hitro testiranje akumulatorja, test zagonskih tokov, porabe, pregled upornosti, napetosti, tokov, preverja delovanja kontaktov. Ugotavlja fantomske porabe, naprave za preizkus in nastavljanje dizelskih črpalk, sistemske testne naprave za elektronske sisteme, npr. abs/asr in zračne blazine. Osnovni materiali so rezervni deli, izdelavni materiali (kovine, nekovine), maziva, lepila, antikorozijska zaščitna sredstva in tekočine za oskrbo avtomobila (hladilna in zavorna tekočina).

Pomožna sredstva so sredstva za pranje in čiščenje ter brusilna sredstva. Kot dokumente pri svojem delu avtoserviser uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste, A - teste in podobno. Uporablja tudi zbirko tehnične literature za izbrano znamko motornega vozila in računalnik s programsko opremo za spremljanje dela v delavnici (delovni nalog, skladišče rezervnih delov).
Izdelek in storitev

Izdelek avtoserviserja je popravljeno in vzdrževano vozilo.
Znanja in spretnosti

Avtoserviser pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja in skiciranje osnov tehnologije materialov. Nauči se merjenja in računanja fizikalnih količin, zgorevanja goriv in regulacije avtomobilskih sistemov. Pozna osnove termodinamike, elektronike in računalništva, ekologije in varstva pri delu ter požarne varnosti.
Psihofizične sposobnosti

Avtoserviser svoje delo opravlja odgovorno, dosledno in natančno po predpisih, ker je malomarno ali nestrokovno delo lahko vzrok za nesreče. Biti mora iznajdljiv, ukrepati mora preudarno. Imeti mora smisel za reševanje tehničnih in mehanskih problemov, kadar se odloča o popravilu različnih delov avtomobilskih motorjev in mehanizmov. Razlikovati mora barve in vonje, da pravi čas zazna plin, kar je zelo pomembno v zaprtih prostorih. Imeti mora spretne roke pri montaži in demontaži.
Interesi

Poklic je povezan z interesom za motorna vozila in željo po natančnem poznavanju delovanja in funkcije električnih ter elektronskih naprav. To je povezano z izpopolnjevanjem znanja o novostih, ki se pojavljajo na sodobnih vozilih. Vsekakor je potrebna natančnost, doslednost in vztrajnost pri delu ter odgovorno ravnanje, saj gre pogosto za posege na vozilih, od katerih je neposredno odvisna varnost vožnje. Potrebna je sposobnost komuniciranja s sodelavci in s strankami. Pomembne lastnosti so še iznajdljivost, iniciativnost in samostojnost.
Razmere za delo

Delo poteka pretežno v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah, kjer so delovne razmere, ki zadevajo hrup, vročino in druge pogoje, urejene s pravilniki. Praviloma ni potrebno nositi protihrupnih zaščitnih sredstev, pri delu tudi ni velikih temperaturnih nihanj. Potrebna je pazljivost in uporaba zaščitnih sredstev pri ravnanju z akumulatorjem (zamenjava, dolivanje elektrolita), ker je elektrolit nevarna kislina.

Delo opravlja v različnih položajih telesa, kjer praviloma ni dvigovanja težkih bremen. Delo poteka običajno v eni dnevni izmeni, razen ob posebnih dežurstvih. Nujne intervencije na prostem, npr. odprava napak, zaradi katerih je vozilo obstalo na cesti, so krajši posegi, daljši in zahtevnejši pa se opravljajo v servisih.
Nevarnosti

Nevarnosti, ki pretijo pri delu avtoserviserja, so poškodbe, predvsem rok. Povzročijo jih lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, kislina iz akumulatorja, plamen in vroči predmeti. Nevarnost udara električnega toka je majhna, možna le ob nepravilni rabi električnega orodja ali opreme, ki je priključena na omrežno napetost.
Možnosti zaposlovanja

Avtoserviser se zaposli v avtoservisni dejavnosti v Sloveniji ali v širšem evropskem prostoru. Ob izpolnjevanju nekaterih dodatnih pogojev bo lahko odprl svojo obrtno dejavnost.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje po programu Avtoserviser traja tri leta. Program avtoserviser je evropsko primerljiv. Vsi, ki ga bodo uspešno dokončali, bodo izpolnjevali pogoje za zaposlitev na delovnih mestih za avtoserviserje ne le v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru. Izobraževanje se lahko nadaljuje v dveletnih izobraževalnih programih poklicno- tehniškega izobraževanja na smereh: Strojni tehnik, Logistični tehnik, Rudarski tehnik in Avtoservisni tehnik. Po opravljeni poklicni maturi se študij lahko nadaljuje tudi na višjih ali visokih strokovnih šolah.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube