Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Operater na CNC-stroju, kovinarstvo

Kratek opis

Operater ali upravljalec CNC stroja dela v proizvodnji na stroju, ki je računalniško vodeni stroj za izdelavo različnih izdelkov. Proizvodnja izdelka je lahko serijska ali pa se material uporabi za izdelavo različnih izdelkov, ki jih operater nato sestavi v celoto.
Kaj delavec običajno dela

Delavec ob prihodu na delo najprej pripravi delovno mesto, merilne inštrumente, delovno orodje in CNC stroj. Nato prevzame delovni nalog, tehnično, skladiščno in delovno dokumentacijo od kontrolorja v proizvodnji. Na delovnem nalogu je točno določeno, kaj se bo izdelovalo in po kakšnem vrstnem redu. V tehnični in tehnološki dokumentaciji je določen material in postopki dela. V skladu s skladiščno dokumentacijo delavec pripravi material. Operater zna upravljati viličarja, s katerim prevzame material iz skladišča in ga pripelje ob stroj za nadaljnjo obdelavo.

CNC stroj pripravi tako, da vnese program, po katerem bo stroj material obdeloval in nastavi orodja na stroju. Program mu predhodno pripravi programer, za enostavne izdelke ga pripravi tudi sam. Po vklopu nadzoruje, da stroj pravilno dela. Stalno je prisoten ob krmilniku in opazuje, da ne bi prišlo do napake. Stroj se sicer samodejno izklopi, kadar se kakšen material zlomi ali zmečka, vendar mora operater, če se le da, to preprečiti in stroj predhodno izklopiti ter napako popraviti.

Upravljalec menja orodja na stroju, ko se le ta izrabijo. Medtem pripravlja orodja in material za izdelavo drugih izdelkov, ki so določeni na delovnem nalogu. Vse spremembe v procesu izdelave vpisuje v tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo. Na koncu izdela poročilo o zaključenem delu. Skrbi tudi za čistost delovnih prostorov v okolici stroja, čisti delovno orodje, stroje in naprave ter pozna procedure postopkov vzdrževanja stroja. Manjše okvare stroja zna popraviti sam. Pri delu upošteva predpise s področja varnosti pri delu.
Delovna področja

Upravljalec CNC stroja se lahko zaposli v proizvodnji lesne, kovinske, avtomobilske, plastične in steklarske industrije.
Znanja in spretnosti

Operater CNC stroja mora opraviti izpit iz varnosti pri delu, ki ga obnavlja vsake pol leta, in izpit za voznika viličarja. Obvladati mora računalniško tehniko, oblikovati pisno dokumentacijo, poznati osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij, osnove konstruiranja in dimenzioniranja. Pozna tehnično in mehansko upravljanje strojev v industriji.
Interesi

Je natančen, vzdržljiv ter ima dobro koncentracijo tudi ob rutinsko ponavljajočem delu.
Razmere za delo

Delo v proizvodnji poteka v dveh ali v treh izmenah, tudi za konec tedna, ob stalnem in zelo močnem hrupu v notranjih prostorih proizvodnje ali skladišč. Operater dela pretežno stoje.
Možnosti zaposlovanja

Upravljalec CNC stroja dela v proizvodnji lesne, kovinske, avtomobilske, plastične in steklarske industrije.
Izobraževanje

Operater CNC stroja pozna računalniško podprte tehnologije. To znanje pridobi na različne načine. Predmeti, ki poučujejo uporabo CNC stroja, se izvajajo v sklopu programov srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva ali lesarstva. Naziv, ki ga pridobi oseba po končanem poklicnem šolanju, je strojni mehanik, na področju lesarstva pa mizar ali tesar. Operater CNC stroja je lahko oseba, ki je zaključila srednje strokovno izobraževanje in je na področju strojništva pridobila naziv strojni tehnik ali na področju lesarstva naziv lesarski tehnik. Nekateri centri poklicnih srednjih šol in nekatere strojniške srednje šole izvajajo 50-urne tečaje za upravljalca CNC stroja za odrasle, ki se želijo prekvalificirati iz drugih poklicev. Stopnja izobrazbe, ki jo zahteva delovno mesto, je odvisna od tega, koliko samostojnega programiranja v programih CAD pričakuje podjetje od upravljalca CNC stroja. Z višjo izobrazbo zaposleni lažje sodeluje tudi pri procesu načrtovanja izdelkov, ki se bodo izdelovala na CNC stroju, kar je predvsem pomembno v manjših podjetjih z manj zaposlenimi.
Druge informacije

Podjetja, ki izdelujejo in prodajajo CNC stroje ali programsko opremo za CNC krmilnike, prirejajo izobraževalne seminarje za uporabo različnih CNC strojev ter softverskih programov.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube