Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Strugar

Kratek opis

Strugarjeva osnovna dejavnost je izdelava kovinskih predmetov okroglega prereza, to je valjastih, kroglastih in stožčastih oblik, drsnih ležajev in preš.
Kaj delavec običajno dela

Skoraj ni industrijske panoge, kjer obdelujejo kovine, v kateri se ne bi srečali s strugarjem. Področje dela obsega predvsem obdelavo kovin s struženjem, z najrazličnejšim orodjem in pripravami na stružnicah vseh vrst. Izdelovanje različnih strojnih delov, ki jih izdeluje strugar s struženjem, se pojavlja v različnih dejavnostih gospodarstva. Strugar dela pri stružnici, od tod tudi ime poklica. Njegova osnovna dejavnost je izdelava predmetov okroglega prereza, to je valjastih, kroglastih in stožčastih oblik, drsnih ležajev, preš, razna okrogla ohišja in podobno. Strugar najprej natančno pregleda risbo in tehnološko dokumentacijo. Nato iz tega prevzame obliko predmeta in materiala, iz katerega bo predmet narejen, ter izbere orodje in stružnico.

Ko material vpne v stroj in nastavi primerno število vrtljajev, ga s premikanjem noža oblikuje v želeno obliko. Med obdelovanjem mora z raznimi merili stalno preverjati točnost obdelave. V serijski proizvodnji strugar nadzira in ureja stružne avtomate, ostri rezalna orodja in kontrolira izdelke.
Delovna področja

Delo strugarja v podjetjih je proizvodnega značaja in se pojavlja v proizvodnji raznih kovinskih izdelkov in strojnih delov. Dela kot strugar pri karuselski stružnici, kot strugar ravnalec, strugar valjev, strugar kalibrer, navojni rezalec za serijsko struženje ali strugar specialist. Poleg tega je tipično delo strugarja kontrola in merjenje stružnih izdelkov: merjenje z merili, z merilnimi aparati, s kalibri in šablonami. Strugar vzdržuje stroje, orodja in naprave. Čisti in maže stružnice, kontrolira in brusi orodja.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. To so stružnice različnih dimenzij, rezkalno-kopirni stroji, koordinatno vrtalni stroji, vpenjalne naprave, stružni noži, šablone, brusilni stroji, spiralni svedri, različna merila, brusilni koluti, pripomočki za mazanje ter drugo strugarsko orodje. Osnovni materiali, ki jih uporablja, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, bele kovine, specialna jekla, les, plastične mase ter jeklene litine. Pri svojem delu uporablja tudi pomožne materiale, olja, maziva, zaščitna antikorozijska in hladilna sredstva ter zaščitna sredstva, kot je delovna obleka in pokrivalo, delovni čevlji, rokavice in zaščitna očala. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste.
Izdelek in storitev

Izdelek strugarja je izdelava izdelka s struženjem. Kot storitev šteje strugarsko popravilo in različna vzdrževalna dela.
Znanja in spretnosti

Strugar potrebuje tehnična znanja, da delo učinkovito in kakovostno opravlja. Poznati mora osnove kovinarstva: piljenje, sekanje, vrtanje, krivljenje, klepanje, kovičenje, ročno rezanje navojev, merjenje in zarisovanje ter brušenje osnovnega ključavničarskega orodja. Poleg tega se nauči postopkov struženja, rezkanja, koordinatnega vrtanja in podobno. Ima strokovno teoretična znanja iz matematike, strojnega risanja ter strojnih elementov, tehnologije materiala in mehanike.
Psihofizične sposobnosti

Za delo strugarja je potrebna spretnost rok pri upravljanju stružnice, gledanje iz bližine in natančno razlikovanje majhnih črt. Nadalje je pomembno tipanje pri nastavljanju meril in ugotavljanju obdelave površine, ocenjevanje hitrosti in smeri gibanja pri struženju. Pomembna je tudi sposobnost razlikovanja barv pri obdelavi raznobarvnega materiala, mišična občutljivost udov pri vpenjanju obdelovancev in splošna telesna pripravljenost za gibanje okoli stroja. Strugar mora imeti zdravo hrbtenico zaradi rahlo upognjene drže ob stroju.
Interesi

Strugar ima občutek za ročne spretnosti, natančnost in smisel za estetiko. Pri delu mora biti komunikativen. Zna presoditi, kaj se od njega pričakuje, svoje delo pa kakovostno opravi.
Razmere za delo

Delo poteka v zaprtih prostorih pri primerni svetlobi in temperaturi. Ker dela pri strojih, delo fizično ni težko. Le pri stružnicah, kjer se obdelujejo izredno veliki in težki predmeti, je potreben večji telesni napor. Strugar dela samostojno, v prisotnosti drugih, pogosto v dveh ali celo v treh izmenah. Obvlada telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela, in pozna metode ter postopke za racionalna uporaba energije, materiala in časa. Delo zahteva koordinirano neodvisno delo rok z istočasnim opazovanjem. Strugar občasno pri delu hodi ter dviga, nosi in potiska različne predmete obdelave.
Nevarnosti

Delo strugarja zahteva menjavanje položaja telesa. Ker dela pretežno stoje, z obračanjem, dviganjem in pripogibanjem, so možne poškodbe, če delo rok ne poteka z istočasnim opazovanjem. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora delati natančno po predpisih in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba kovinarske smeri.
Druge informacije

Informacije o izobraževanju dobite na srednjih šolah, ki izobražujejo ta program, ter na Gospodarski zbornici Slovenije- Združenje kovinske industrije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube