Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ključavničar

Kratek opis

Danes ključavničar le redko naredi izdelek, ki je poklicu dal ime. Ključavnice, ključe in zapahe namreč izdelujejo z avtomatskimi stroji. Danes so njegovi izdelki razna ročna orodja, preprosti strojni deli, omarice, vrata, stopnice, kovinske ograje in drugo.
Kaj delavec običajno dela

Ključavničar je eden osnovnih poklicev kovinarske stroke. Njihova skupna značilnost je predvsem ročna obdelava kovin. Zaradi raznovrstnosti je težko našteti vse delovne postopke, ki jih mora ključavničar obvladati. Vsak ključavničar zna brati načrte in razume tehnično dokumentacijo. Kadar dobi delovno nalogo brez tega, mora sam narisati skico in izbrati ustrezen material. Po predloženem ali lastnem načrtu nariše na izbrani material oblike in mere, ki jih potem ročno ali strojno odreže. Tako grobo oblikovane predmete nato s piljenjem, vrtanjem, rezanjem navojev in žaganjem oblikuje v končne izdelke.
Delovna področja

Ključavničar dela predvsem v strojegradnji, v kovinsko predelovalni industriji in v obrti pa tudi v drugih industrijskih panogah, kjer imajo obrate za vzdrževanje strojev in naprav.
Delovni pripomočki

Poleg ročnih orodij uporablja ključavničar tudi preprosta strojna orodja, kot so mehanična dleta, strojne škarje in enostavni vrtalni stroji. Osnovni materiali, ki jih potrebuje, so jekla, les in jeklene litine. Uporablja tudi pomožne materiale, kot so olja, maziva, zaščitna in hladilna sredstva. Njegovi dokumenti so risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti.
Izdelek in storitev

Izdelki ključavničarja so razna ročna orodja, preprosti strojni deli, omarice, vrata, stopnice, kovinske ograje in drugo.
Znanja in spretnosti

Strokovna znanja ključavničarja obsegajo temeljna znanja kovinarstva: piljenje, sekanje, žaganje, brušenje in kovičenje. Ključavničar je s pridobljenimi znanji usposobljen za samostojno delo. Seznanjen je z različnimi načini struženja, rezkanja in podobno. Za spajanje delov mora obvladati tudi osnove varjenja.
Psihofizične sposobnosti

Psihofizične sposobnosti ključavničarja so: splošna telesna spretnost in spretnost rok, ostro in točno razlikovanje črt in oblik, razlikovanje barv in smisel za reševanje mehanskih problemov.
Interesi

Ključavničar ima nagnjenje za ročne spretnosti, njegovi odliki sta natančnost in smisel za estetiko. Pri svojem delu mora biti komunikativen.
Razmere za delo

Razmere, v katerih ključavničar dela, so raznovrstne, kot so raznovrstni njegovi delovni postopki, opravila in izdelki. Dela v zaprtih, dobro razsvetljenih in zračnih prostorih ali pa v slabše razsvetljenih, vlažnih in zaprašenih prostorih. Prav tako je mnogo opravil, ki jih mora opraviti na prostem ob vsakršnem vremenu.
Nevarnosti

Delo ključavničarja zahteva pogoste menjave položaja telesa. Ker dela pretežno stoje, z obračanjem, dviganjem in pripogibanjem, so možne poškodbe, če delo rok ne spremlja pozorno opazovanje. Da se ključavničar izogne poškodbam, mora delo opravljati strokovno in natančno po predpisih.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic ključavničar je potrebna srednja poklicna izobrazba kovinarske smeri.
Druge informacije

Dodatne informacije o poklicu posredujejo na srednjih šolah, ki izobražujejo za ta program, ter na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in
Gospodarski zbornici Slovenije - Združenje kovinske industrije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube