Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Umetnostni kovač

Kratek opis

V Sloveniji je središče izdelovanja umetno kovanih izdelkov Kropa, kjer kovaška dela v podjetju UKO (Umetno KOvaštvo) Kropa večinoma opravljajo priučeni kovači. V preteklosti je bila Kropa poznana po proizvodnji žebljev, ki so jih izvažali v druge Evropske države in v Afriko.
Kaj delavec običajno dela

Umetnostni kovač dela pretežno v skladu z delovno dokumentacijo. Najprej izdela delavniško risbo in pripravi peč, stroje, naprave in orodje za kovanje. Posamezne elemente kuje, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira. Kovaške izdelke in orodje tudi popravlja in jih vzdržuje. Vodi postopke izdelave, zaščite in montaže kovanega izdelka. Nabavlja in skladišči material, orodje in prodaja izdelke. V sodelovanju z arhitektom, projektantom, restavratorjem in drugimi zunanjimi sodelavci stranki svetuje o uporabi, namestitvi, zaščiti in vzdrževanju kovanega izdelka.
Delovna področja

Kovanje je najstarejši postopek preoblikovanja kovin. Vse od najzgodnejše antike je veljalo za skrivnost in posebno varovano mojstrsko znanje, ki se je prenašalo iz roda v rod. Kovaštva se je bilo treba enostavno izučiti, nekdo je skrivnost zaupal naprej in omogočil učenje. Umetno kovaštvo sega v čase prvega oblikovanja nakita, pripomočkov in orožja. Umetnost je bila prefinjeno vtkana v gravure na kovanih izdelkih, kot so npr. ključavnice, viteška kovana oblačila in skrinje. Z nastankom meščanstva so kovani izdelki postali predmeti, po katerih se meri premožnost. Vrh umetniškega izražanja predstavljajo izdelki iz začetka 20. stoletja. Z uporabo novejših tehnologij in materialov so kovani umetnostni izdelki izgubili nekdanji pomen. Danes se zanimanje za polpreteklo tradicijo umetnostnega kovaštva spet oživlja in prinaša nove izzive mladim oblikovalcem kovačem.
Delovni pripomočki

Značilni delovni pripomočki in materiali umetnostnega kovača so: tehnična dokumentacija, različna jekla in kovine, stroji in stružnice, brusila, elementi za spajanje, barvanje in lakiranje, merila in merilni pripomočki. Kovač zna narediti predračun in račun materiala in dela ter vodi evidence ter drugo dokumentacijo.
Izdelek in storitev

Značilni izdelki umetnostnega kovača so: stopniščne, vrtne ali balkonske ograje, okenske mreže, drogovi za zunanjo razsvetljavo, lestenci in svečniki. Poleg tega popravlja in vzdržuje kovaške izdelke in orodje ter servisira kovaške stroje.
Znanja in spretnosti

Umetnostni kovač dobro pozna delovno opremo, stroje, naprave in instrumente za kovaško delo. Ima osnovna znanja elektrotehnike in elektronike. Pozna merilne, kontrolne, varilne in avtomatizirane naprave, še posebej tehniko cnc. Obvlada postopke in tehnike obdelave kovin, zlasti tehnike varjenja. V procesu praktičnega izobraževanja pri mojstru pridobi znanja in spretnosti za samostojno strokovno delo. Nauči se brati in uporabljati tehnične načrte, skiciranja in predstavljanja kovinskih izdelkov na papirju ali z modelom. Spozna kako izvajati delovne postopke ob upoštevanju varnostnih in ekoloških predpisov in standardov. Nauči se izdelovanja in popravljanja kovaškega orodja in restavriranja in konzerviranja starih kovinskih izdelkov. Pri mojstru spozna izdelovanje ograj in rešetk vseh vrst, kot tudi kovinske konstrukcije in gradbeno montiranje ter možnosti za površinsko obdelavo in zaščito kovanih izdelkov. Stranki zna svetovati in ji predstaviti svoje izdelke.
Psihofizične sposobnosti

Kovač mora imeti dobro psihofizično zmogljivost za delo v kovaški delavnici, kjer pripravlja peči, stroje, naprave in orodje za kovanje. Imeti mora dober vid in mirno roko, da kovani izdelek natančno odseva načrt oziroma predlogo, po kateri je bil izdelan.
Interesi

Značilni interesi za delo v umetnostnem kovaštvu so: zanimanje za oblikovanje in tradicijo ter čut za podrobnosti in estetiko. Kovač spremlja razvoj sodobnih tehnologij, je vztrajen in potrpežljiv.
Razmere za delo

Razmere za delo v kovaški delavnici so podobne razmeram v delavnicah strojne ali mehanske dejavnosti, kjer se modelira izdelek, pili, struga in brusi različne elemente. Delavec uporablja ročna orodja ter stroje in naprave za kovanje. Hrup in vonj po laku in barvah je spremljevalec pri nastanku izdelka.
Nevarnosti

Umetnostni kovač pri delu uporablja osebno varovalno opremo ter pozna postopke za varno kovanje. Izvaja ukrepe za varovanje sebe, sodelavcev in okolja ter je posebej pozoren na varstvo pred požarom. Možne so poškodbe, opekline in udarnine, ki jih z izvajanjem predpisov o varnem delu lahko prepreči.
Možnosti zaposlovanja

UKO Kropa je edino podjetje v srednji Evropi, ki ohranja tradicijo ročnega kovanja. Ta ima v Kropi, kjer mojstri po lastni zamisli ali po predloženih načrtih kujejo balkonske, vrtne in stopniščne ograje, okenske mreže in lestence, več kot 500-letno tradicijo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

S sprejemom poklicnega standarda so izpolnjeni pogoji za pripravo izobraževalnega programa, ki bo, podobno kot na avstrijskem Koroškem, kjer je kovaška tradicija zelo dobro razvita, trajal 3 leta. Poleg znanj, ki jih kandidat pridobi v šoli, je ključnega pomena praktično izobraževanje pri mojstru. Danes delajo na tem področju pretežno priučeni kovači.
Druge informacije

Obiščite spletno stran podjetja UKO ali pa se podajte v prestolnico kovaštva v Kropo.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube