Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Podkovski kovač

Kratek opis

Podkovski kovač je strokovnjak na področju podkovanja domačih rejnih živali, predvsem konj. Neguje in vzdržuje tudi parklje govedi in drobnice.
Kaj delavec običajno dela

Podkovski kovač je strokovnjak na področju podkovanja domačih rejnih živali, predvsem konj. Neguje in vzdržuje tudi parklje govedi in drobnice, koz in ovac. Nekoč je bilo kovano tudi govedo, ki so ga kmetovalci uporabljali za delo na kmetiji, vendar je to danes že prava redkost. Podkovski kovač pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev tako, da pravilno pristopi k živali. Najprej ugotovi temperament živali, spremlja in oceni njeno obnašanje in jo po potrebi umiri. Nato oceni stanje kopita oziroma parkljev na podlagi anatomsko-fizioloških značilnosti kopit oziroma parkljev. Obvlada prijeme in pripomočke za umiritev živali in pozna orodja in pripomočke za pregled in oskrbo kopit. Podkovski kovač izdela in dodela podkve iz sodobnih materialov, kot so mehko železo, baker ali aluminij.

Podkev za delovne konje, kasače, jahalne konje in govedo izkuje. Pri tem žival najprej razkuje, očisti, obreže in dodela kopito, pri čemer izvaja obrezovanje, ščipanje, piljenje in oblikovanje roževine. Nato opravi korekcijo kopita in preveri stojo živali. Umeri podkev, jo namesti in s kovaškimi žeblji pribije na kopito ter oblikuje kopito in opili žeblje. Po kovanju pregleda in oceni kopito, stojo in hod živali. Pravilno oblikovano in spodrezano kopito, pravilna namestitev podkve ter natančno podkovanje omogoča pravilno gibanje konja ter ga obvaruje pred poškodbami. Podkovski kovač zna izdelati različne tipe podkev, pozna materiale in orodja za izdelavo podkev. Pozna različne tehnike namestitve in snemanja podkev, kot sta hladno in vroče kovanje.

Pozna postopek umerjanja hladne in tople podkve ter kriterije za oceno kopita po podkovanju, kjer je pomembna pravilna stoja in da se žival lahkotno giba. Delo, ki ga podkovski kovač opravlja je zelo specifično in ne dopušča napak v podkovanju, saj je posledica lahko šepajoča in bolna žival. Zelo pomembno je pridobivanje izkušenj pri izkušenemu podkovskemu kovaču mentorju, ki novega kovača usmerja in mu predlaga rešitve problemov. Tako se izogne tudi morebitnim stroškom zaradi poravnave zdravljenja nepravilno podkovanih živali.
Delovna področja

Konje podkuje tako v športnih centrih kot na kmetijah, kjer imajo jahalne konje in konje za delo. Poleg tega zna negovati parklje in kopita drugih rejnih živali, kot so govedo, koze, ovce in osli. Poleg podkovanja in nege kopit tudi preoblikuje kopito s terapevtskim podkovanjem. Podkve lahko izdela in oblikuje sam ali pa zdravi bolna kopita.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki podkovskega kovača so kovaška oprema in orodje za izdelavo podkev. Uporablja pripomočke in orodje za podkovanje, nego in oblikovanje kopit, kot so: pile, nožki za kopita, klešče, kladiva, nakovalo, vrtalnik, podkve, žeblji, štole (ozobci) in razne dodatke za zaščito kopita. Med delovno opremo sodi še pečica za gretje ali razbeljenje podkev, zaščitna oblačila, kot so usnjene ojačane hlače, trpežni in ojačani čevlji in prevozno sredstvo, v katerem ima orodje in pripomočke. Tu je tudi oprema za prvo pomoč za konja in človeka, pripomočki za umiritev živali in mobilni telefon. Sodobni kovači v računalniku hranijo podatke o strankah, zapisujejo morebitne posebnosti pri kovanju in slikajo kritične primere za raziskovalne namene. Lahko imajo tudi dovoljene medicinske in laboratorijske pripomočke ter zdravila za umiritev živali in razkuževanje ran.
Izdelek in storitev

Izdelek podkovskega kovača je negovano, ozdravljeno, podkovano ali le spodrezano zdravo kopito, ki omogoča živalim normalno gibanje, dobro počutje, zdravje pa tudi večji prirast ali pridelek rejnih živali. Podkovano kopito aktivnega športnega ali delovnega konja je zaščita pred obrabo kopita, ki je ob rednem delu neizogibna. Redno in natančno delo podkovskega kovača zmanjšuje stroške zdravljenja rejnih živali.
Znanja in spretnosti

Podkovski kovač zna pristopiti k živali in jo umiriti. Poznati mora mimiko živali, govorico telesa v celoti in po posameznih delih ter znake napetosti, ki so posledica občutljivosti in bolečine. Znati mora pravilno odreagirati v določenih situacijah, oceniti stanje kopita oziroma parkljev ter stojo živali. Poznati mora anatomsko-fiziološke značilnosti kopit in parkljev ter pomen natančnega pregleda kopita pred podkovanjem. Obvladati mora dvigovanje in držanje nog ter prijeme in pripomočke za umiritev živali med posegom. Poznati mora zakonitosti nege ter oskrbe kopit in parkljev zdravih in bolnih živali ter biti natančen, potrpežljiv in odgovoren.
Psihofizične sposobnosti

Podkovski kovač mora biti umirjen, potrpežljiv, nežen, vendar odločen. Znati mora hitro odreagirati, če je potrebno, biti mora uren in se popolnoma posvetiti delu, da živali ni treba dolgo čakati na konec posega. Biti mora zdrav in fizično močan.
Interesi

Podkovski kovač je komunikativen in sodeluje s svojimi strankami na način, da jim razloži zdravstveno stanje kopit ali parkljev njihovih živali. Priporoča jim način kovanja ali dela in jih tudi sam opomni, ko je žival potrebna kovanja. Ima interes pridobiti čim več dobrih strank in se dodatno izobraževati pri podkovskih kovačih- mojstrih ter v tujini na seminarjih in pri tujih poklicnih kovačih. Vsekakor je pomembno sodelovanje z mojstri kovači, saj na ta način pridobi ogromno znanja, predvsem pa izkušenj. Pregleduje tudi literaturo o kovanju, konjih, revije, strokovno literaturo in spremlja nove smernice na tem področju. Koristna je udeležba na seminarjih o boleznih kopit in parkljev živali tako doma kot v tujini.
Razmere za delo

Delo je terensko, zelo dinamično, pogosto naporno in raznoliko. Kovač se srečuje tako z različnimi ljudmi, lastniki živali, kjer je pomembna komunikativnost, kot z različnimi karakterji živali. Vsaka žival ima svojo osebnost in je lahko mirna in potrpežljiva ali pa nervozna, lahko tudi nevarna. Pri nemirnih živalih mora biti kovač posebej potrpežljiv in preudaren, da žival pomiri oziroma si na drugačen način pridobi njeno zaupanje in spoštovanje, da lahko opravi svoje delo. Dela skozi celo leto, dolžina delavnika in delovni dnevi so odvisni od posameznika, kako si delo organizira.

Vremenski pogoji, predvsem zračni pritisk, lunine mene, hitre in nenadne spremembe vremena vplivajo tako na konje kot na ljudi. Če pogoji za delo niso primerni, je bolje delo preložiti na drug dan. S strankami se kovač običajno dogovori po telefonu, za delo potrebuje tudi avtomobil. Letnemu času primerno mora biti izdano ali poletno oblečen, da se izogne ozeblinam ali pretirani vročini.
Nevarnosti

Delo podkovskega kovača je zelo zahtevno, saj zahteva fizično moč in odločnost. Žival je ali lahko postane razdražena in nevarna, še posebej, če ni vajena stika z ljudmi. Možne so poškodbe, ki so posledica ugrizov, brc, sunkovitih reakcij in gibov živali, kot so zlomi, izvini, izpahi, ureznine, odrgnine, rane in bolečine v hrbtu zaradi nepravilnega ali nekaj urnega držanja nog živali. Kovač uporablja zaščitne usnjene hlače ter svoje znanje, da žival uspešno podkuje, ji neguje kopito ali parklje, ne da bi jo pri tem razdražil, zaradi česar bi lahko prišlo do poškodb človeka in živali.
Možnosti zaposlovanja

Podkovski kovač se zaposli na hipodromih, v večjih jahalnih centrih ali kot samostojni podjetnik, ki svoje delo opravlja terensko.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Podkovski kovač je lahko pridobil potrebno znanje v programu srednje poklicne izobrazbe Kmetijski mehanik, in sicer pri predmetih Podkovsko kovaštvo in Podkovstvo. Zdaj lahko pridobi potrdilo o kvalifikaciji v okviru sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Druge informacije

Pridobitev poklicne kvalifikacije podkovski kovač lahko pridobi v okviru sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube