Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Avtoklepar

Kratek opis

Avtoklepar dela pri izdelavi in montaži delov avtomobilskih karoserij, predvsem za specialna vozila. V servisni dejavnosti popravlja pokvarjene dele karoserij in jih nadomešča z novimi.
Kaj delavec običajno dela

Avtomobilska industrija je v zadnjih desetih letih naredila izjemen napredek v svojem razvoju. Ker se avtomobilski klepar zaposluje v avtomobilski industriji, v obrtni ter servisni dejavnosti, je razumljivo, da so večje potrebe po avtomobilskih kleparjih nastale prav v tem času. Delo avtomobilskega kleparja se glede na to ali je zaposlen v industriji ali v servisni dejavnosti nekoliko razlikuje.

V avtomobilski industriji dela pri izdelavi in montaži delov avtomobilskih karoserij, predvsem za specialna vozila. Na okvir karoserije, ki je iz profilnega železa, jekla ali aluminija, montira kose pločevine, ki jih je prej oblikoval na stiskalnicah ali v zadnjem času bolj poredko z ročnim klepanjem. Dele karoserije med seboj spaja oziroma jih pritrjuje na okvir z vijačenjem, kovičenjem, točkastim in avtogenim varjenjem. V servisnih dejavnostih klepar popravlja pokvarjene dele avtomobilskih karoserij in jih nadomešča z novimi.
Delovna področja

Avtomobilski klepar je zaposlen v velikih remontnih in servisnih delavnicah, kjer se ukvarja samo z določenimi avtokleparskimi deli. V manjših delavnicah take delitve dela ni. Zato mora sam odstraniti s poškodovane karoserije različne mehanske in električne naprave, ki so tam pritrjene, in jih pri končni montaži znova vstavi na ustrezna mesta. Lahko dela tudi kot samostojni obrtnik. Njegovo delo je pripravljanje in izdelovanje pločevinastih elementov. Posamezne dele spaja, sestavlja in popravlja z varjenjem, kovičenjem in drugimi postopki.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu avtomobilski klepar uporablja različna orodja, stroje in naprave. Sem sodi delovna miza s paralelnim primežem, osnovno in specialno avtomehanično orodje, stroji in tudi numerični stroji za popravilo karoserij. Uporablja merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih karoserij ter stroje, naprave in pripomočke za preizkušanje opravljenih del. Materiali, ki jih potrebuje, so predvsem profilno železo, jeklo in aluminij. Dokumenti, ki jih uporablja, so tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti.
Izdelek in storitev

Izdelek avtomobilskega kleparja je popravljeno vozilo ter izdelava in montaža delov avtomobilskih karoserij.
Znanja in spretnosti

Avtomobilski klepar ima osnovna strokovna znanja, da lahko svoje delo opravlja učinkovito in kakovostno. To pomeni, da razume tehnično dokumentacijo, zna izdelati načrt popravila in obvlada opisno geometrijo in osnove kalkulacij ter računalništva. Pozna tehnologijo in obdelavo materialov, ki jih uporablja pri svojem delu. Osvoji tudi znanja s področja varstva pri delu s poudarkom na delu z materiali iz kovin. Praktično se nauči uporabljati osebna in tehnična zaščitna sredstva.
Psihofizične sposobnosti

Avtoklepar pri svojem delu potrebuje dobro telesno gibčnost in spretnost rok. Imeti mora tudi dober sluh in vid.
Interesi

Za uspešno delo avtokleparja se zahteva dobra zmogljivost za delo v različnih krajih in v različnih položajih ter iznajdljivost v novo nastalih situacijah. Imeti mora izostren vid, da lahko natančno razlikuje tudi najmanjše posameznosti pri oblikovanju karoserij. Znati mora dobro komunicirati s strankami.
Razmere za delo

Avtomobilski klepar opravlja svoje delo v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da je delovni prostor dobro prezračen.
Nevarnosti

Zaradi pogostih menjav položaja telesa so možne okvare rok in hrbtenice, saj dela pretežno s pripogibanjem in pogostim obračanjem. Delo zahteva neodvisno koordinirano gibanje rok in sočasno opazovanje. Potrebna je dobra telesna pripravljenost. Zaščitna sredstva, ki jih mora pri svojem delu uporabljati, so delovna obleka in rokavice, zaščitna očala, med varjenjem mora upoštevati vsa predpisana varnostna navodila.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževalni program Avtoklepar (in Avtoličar) je nadomestil program Avtokaroserist. Novost tega programa je, da so vsebine izobraževanja osredotočene na poklicne kompetence. Dijaki in vajenci osvojijo tudi vsebine, ki jih predlagajo bodoči delodajalci.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube