Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Spajalec kovin

Kratek opis

Osnovna naloga spajalca ali varilca je spajanje kovin in včasih tudi nekovin. Spajalec je usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja.
Kaj delavec običajno dela

Spajalec kovin je usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja. Delo varilcev ni samo raznovrstno po delovnih postopkih, ampak je pestro tudi glede na okolje, v katerem se opravlja. Spajalec mora najprej poskrbeti za pripravo varilnega mesta. Pregledati mora delovanje osnovnih sredstev, si priskrbeti osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbeti za zaščito in varnost pri delu. Istočasno mora poskrbeti, da ne bodo zaradi njegovega dela v nevarnosti bližnji sodelavci. Pri delu na terenu mora poskrbeti, da so vremenski vplivi na spajanje materiala čim manjši. Priprava zvarnih žlebov, njihova obdelava, brušenje, čiščenje in razmastitev je zelo pomembno opravilo spajalca. Sam proces spajkanja je osnovni del spajanja dveh elementov.

Na ustrezno kakovost spoja v največji meri vpliva sam. Zato je pravilna usposobljenost spajalca, ki je potrjena z atestom o sposobnosti opravljanja varilskih del, ključnega pomena za kakovost spoja. Velikokrat se zgodi, da so določeni deli spoja neustrezne kakovosti. Spajalec mora v takem primeru spajko odstraniti ter postopek spajkanja ponoviti. V območjih spajkanja, kjer je možnost požara ali eksplozije, je potrebna tako imenovana "požarna straža", ki lahko traja tudi do 24 ur po zaključku varilskih del.
Delovna področja

Spajalec se lahko zaposli na različnih delovnih področjih. Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu. Klasična področja izvajanja varilskih del so: varilske delavnice za manjše elemente in objekte, hišne instalacije in cevovodi, ki se običajno varijo v prostorih, kjer so nameščene, in razna vzdrževalna dela. Pri delu se srečuje z različnimi delovnimi postopki, tehnikami varjenja ter materiali, ki jih vari.
Delovni pripomočki

Plamenski spajalec uporablja plinske jeklenke, gorilnik in cevni paket. Delo si olajša s pripomočki, kot so različna transportna sredstva, dvigalo, razno drobno orodje, lestve, delovna miza in pritrdilna sredstva. Vsakodnevno se srečuje s papirnatimi dokumenti, kot so delovni nalogi, normirni listi, operativni listi, tehnološkimi postopki in načrti za izvedbo del. Potreben osnovni, dodajni in pomožni material za izvedbo del mu priskrbi delovodja ali pa si ga priskrbi sam.
Izdelek in storitev

Naloga spajalca, je da po navodilih delovodje, varilskega specialista izvede spajkanje in naredi spoj ustrezne kakovosti, kot jo določajo predpisani standardi. Za varilska dela na nekaterih izdelkih, npr. jeklene konstrukcije, tlačne posode in cevovodi mora varilec dodatno preveriti svoje sposobnosti. Za taka dela s strani preskusne ustanove, Instituta za varilstvo, pridobi atest o sposobnosti opravljanja zahtevnih varilskih del.
Znanja in spretnosti

Na tečaju se udeleženec usposobi le za eno tehniko spajanja. Če narava dela zahteva širše znanje, se mora udeležiti dodatnih tečajev. V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let. Učni načrt sestavljajo strokovni teoretični predmeti s področja varilstva, zaščite in varstva pri delu ter praktični pouk spajanja. Vsak udeleženec ima na voljo opremljeno delovno mesto ter zadostno količino osnovnega in dodajnega materiala.
Psihofizične sposobnosti

Pogoj za dobrega spajalca so odlične ročne spretnosti. Gibanje rok mora biti mirno, enakomerno, natančno ter lahkotno. Potrebne so tudi dobre telesne spretnosti, saj je včasih položaj spajkanja izredno neugoden. Ostale zahteve so še: oster vid, dobro razlikovanje barv, dobre dihalne sposobnosti, nemoteno ravnotežje, sposobnost dela na višini ter v tesnih prostorih.
Interesi

Delo zahteva od spajalca visok nivo kakovosti opravljenega dela. Zato je potrebno spajalčevo sposobnost za varilska dela preverjati z atestiranjem vsaki dve leti. Da doseže visoko stopnjo kakovosti dela, mora biti natančen, skrben in vztrajen.
Razmere za delo

Spajalec opravlja svoje delo v zaprtem prostoru ter na prostem kot terensko delo. V zaprtih prostorih je zaradi prezračevanja pogostokrat izpostavljen prepihu, pri terenskem delu pa se srečuje z najrazličnejšimi vremenskimi razmerami. Postopki spajkanja potrebujejo močen izvor toplote, zato je spajalec izpostavljen vročini. S tem delom je povezana tudi nekoliko večja stopnja umazanije. Delo poteka v različnih položajih, stoje, sede, kleče in leže. Včasih je potrebno tudi prenašati, držati, vleči in dvigovati težja bremena. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, delo ponoči pa je prej izjema kot pravilo.
Nevarnosti

Pri delu se plamenski spajalec srečuje z močnim izvorom toplote in svetlobe, zato obstaja možnost opeklin ter poškodb oči. Zaradi tega uporablja spajalec pri delu osebna zaščitna sredstva: predpasnik, rokavice, kapo in zatemnjena očala. Upošteva ukrepe za zaščito pred požarom. Obstajajo tudi nevarnosti zaradi plinov in dima, ki nastaja pri spajanju, kot so: zastrupitev, zadušitev in eksplozije. Da bi se jim spajalec izognil, so potrebni posebni ukrepi, zlasti pri delu v zaprtih prostorih. Na terenu delo poteka tudi na višini. Pri varilskih delih so najbolj pogoste poškodbe oči in dihal.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let. Učni načrt sestavljajo strokovni teoretični predmeti s področja varilstva, zaščite in varstva pri delu ter praktični pouk spajkanja.
Druge informacije

Institut za varilstvo, d.o.o., Ptujska 19, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube