Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Varilec

Kratek opis

Osnovna naloga varilca je spajanje kovin, včasih tudi nekovin. Varilec je usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja.
Kaj delavec običajno dela

Varilec mora najprej poskrbeti za pripravo varilnega mesta. Pregleda delovanje osnovnih sredstev, si priskrbi osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbi za zaščito in varnost pri delu. Pri delu na terenu zagotovi, da so vremenski vplivi na spajanje čim manjši. Priprava zvarnih žlebov, obdelava, brušenje, čiščenje in razmastitev varjenih mest je zelo pomembno opravilo. Sam proces varjenja pomeni uspešen spoj dveh elementov. Na kakovost spoja v največji meri vpliva varilec sam. Zato je pravilna usposobljenost varilca, ki je potrjena z atestom o sposobnosti opravljanja varilskih del, ključnega pomena za kakovost varjenega spoja. Kadar se zgodi, da so določeni deli varjenega spoja neustrezne kakovosti, mora var zbrusiti ter postopek varjenja ponoviti. Včasih je na območjih varjenja, kjer je možnost požara ali eksplozije, potrebna tako imenovana požarna straža, ki lahko traja tudi do 24 ur po zaključku varilskih del.
Delovna področja

Varilec se lahko zaposli na različnih delovnih področjih. Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu. Klasična področja izvajanja varilskih del so:
  • varilske delavnice za manjše elemente in objekte
  • večje jeklene konstrukcije in cevovodi, ki se običajno varijo na terenskem delovišču
  • različne instalacije, ki se varijo v prostorih, kjer so nameščene in
  • razna vzdrževalna dela.

    Pri delu se varilec srečuje z različnimi delovnimi postopki (TIG, MAG, MIG in EPP postopek ter ročno obločni postopek), različnimi tehnikami varjenja ter različnimi materiali, ki jih vari.
Delovni pripomočki

Plamenski varilec uporablja plinske jeklenke, gorilnik in cevni paket. Delo si olajša s pripomočki, kot so transportna sredstva, dvigalo, drobno orodje, lestve, delovna miza in pritrdilna sredstva. Redno se srečuje tudi s papirnatimi dokumenti, kot so delovni nalogi, normirni in operativni listi, tehnoloških postopki in načrti za izvedbo del. Osnovni, dodajni in pomožni material za izvedbo del priskrbi varilcu delovodja ali pa ga nabavi sam.
Izdelek in storitev

Naloga varilca, je da po navodilih delovodje, varilskega specialista izvede varjenje in naredi var ustrezne kakovosti, kot jo določajo predpisani standardi. Za varilska dela na nekaterih izdelkih, kot so jeklene konstrukcije, tlačne posode in cevovodi, mora dodatno preveriti svoje sposobnosti. Za ta dela s strani preizkusne ustanove (Institut za varilstvo) pridobi atest o sposobnosti opravljanja zahtevnih varilskih del.
Znanja in spretnosti

Izobraževalni programi so razdeljeni v tri zahtevnostne stopnje. Na vsakem posameznem tečaju se udeleženec usposobi le za eno tehniko dela. Če narava dela zahteva širše znanje, mora varilec pridobiti dodatno znanje. V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let. Učni načrt sestavljajo strokovno teoretični predmeti s področja varilstva, zaščite in varstva pri delu ter praktični pouk varjenja. Vsak udeleženec izobraževanja ima na voljo opremljeno delovno mesto ter zadostno količino osnovnega in dodatnega materiala.
Psihofizične sposobnosti

Pogoj za dobrega varilca so odlične ročne spretnosti. Gibanje rok mora biti mirno, enakomerno, natančno ter lahkotno. Potrebne so dobre telesne spretnosti, saj je včasih položaj varjenja neugoden. Druge zahteve so še: oster vid, dobro razlikovanje barv, dobre dihalne sposobnosti, nemoteno ravnotežje in sposobnost dela na višini ter v tesnih prostorih.
Interesi

Delo zahteva od varilca visok nivo kakovosti opravljenega dela. Sposobnost za varilska dela se zato vsako drugo leto preverja z atestiranjem. Varilec mora biti natančen, skrben in vztrajen. Imeti mora smisel za reševanje tehničnih problemov.
Razmere za delo

Varilec opravlja svoje delo v zaprtem prostoru ter na prostem. V zaprtih prostorih je zaradi prezračevanja pogostokrat na prepihu, na terenu pa se srečuje z različnimi vremenskimi razmerami. Postopki varjenja potrebujejo izvor toplote, zato je varilec izpostavljen vročini. S tem delom je povezana tudi nekoliko večja stopnja umazanije. Delo se opravlja v različnih položajih: stoje, sede, kleče in leže. Včasih je potrebno prenašati, držati, vleči ali dvigovati težja bremena. Delo je lahko eno- ali dvoizmensko, delo ponoči pa je prej izjema kot pravilo.
Nevarnosti

Ker obstaja možnost opeklin ter poškodb oči, uporablja varilec pri delu osebna zaščitna sredstva: predpasnik, rokavice, kapo in zatemnjena očala. Upošteva ukrepe za zaščito pred požarom. Pri delu s plinskimi napravami obstajajo nevarnosti, kot so zastrupitev, zadušitev in eksplozija. Zato so potrebni posebni ukrepi, zlasti pri delu v zaprtih prostorih. Na terenu izvaja tudi dela, ki potekajo na višini.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

V usposabljanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let. Učni načrt sestavljajo strokovno teoretični predmeti s področja varilstva, zaščite in varstva pri delu ter praktični pouk rezanja. Vsak udeleženec ima na voljo opremljeno delovno mesto ter zadostno količino osnovnega materiala. Na tečaju se udeleženec usposobi le za eno tehniko dela na eni stopnji. Če narava dela zahteva širše znanje, se mora udeležiti dodatnih tečajev.
Druge informacije

Institut za varilstvo, d.o.o., Ptujska ulica19, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube