Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Menedžer finančne podružnice

Kratek opis

Menedžer finančne podružnice ali direktor banke odgovarja za učinkovito in dobičkonosno poslovanje svoje podružnice. To vključuje kadrovsko vodstvo, povezovanje s strankami, nadzor računov, posojila in druge bančne storitve.
Kaj delavec običajno dela

Menedžer finančne podružnice je zaposlen v vodstvu enote ali oddelka banke, v nekaterih oblikah specializiranega bančništva se lahko ukvarja s podporo podružnicam. Menedžer finančne podružnice sledi ciljem, ki jih je določilo vodstvo banke in skrbi za dobičkonosno poslovanje. Poskuša ugotoviti, kakšne bančne storitve stranke potrebujejo. To vključuje obračunavanje plač za podjetja, svetovanje o pokojninskih skladih ter svetovanje o investicijah, zavarovanju in davkih fizičnim osebam. Sicer je lahko zaposlen v področni ali vodilni službi, ki se ukvarja z investicijami, marketingom, usposabljanjem ali kadrovskim svetovanjem. Na višjih stopnjah sodeluje pri oblikovanju politike banke in se ukvarja z ekonomsko-raziskovalnim delom.
Delovna področja

Menedžer finančne podružnice lahko dela na različnih področjih. Ta so med drugim: komercialno in poslovno bančništvo, programi s področja informatike ali zagotavljanje finančnih storitev.
Delovni pripomočki

Menedžer finančne podružnice uporablja vse sodobne pripomočke in metode dela za vodenje in nadzor poslovanja banke.
Izdelek in storitev

Njegova storitev je uspešno vodenje in pozitiven poslovni rezultat banke ali njene podružnice.
Znanja in spretnosti

Kdor želi postati direktor banke, mora biti komunikativen, imeti dobre poslovne sposobnosti in zna načrtno reševati probleme. Pomembno je, da dobro pozna računalniške bančne sisteme.
Psihofizične sposobnosti

Menedžer finančne podružnice mora imeti dobro psihofizično zmogljivost in skrbi za redno rekreacijo .
Interesi

Menedžer finančne podružnice ali predstavništva banke v tuji državi spremlja in na svojem področju izvaja poslovne načrte banke. Zanima se za novosti v bančništvu in spremlja denarno finančne tokove. Zna voditi skupino zaposlenih in jih motivirati za bolj učinkovito delo.
Razmere za delo

Poleg dela v svoji pisarni obiskuje posamezne bančne službe, druge banke in sodeluje na poslovnih sestankih. Pretežno dela samostojno, pogosto preko rednega delovnega časa.
Nevarnosti

Zaradi odgovornosti za pravočasno pripravo finančnih poročil in usklajenost finančnega poslovanja z zakoni je delo pogosto stresno.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Direktor banke je običajno univerzitetni diplomirani ekonomist ali magister ekonomije.
Druge informacije

Ekonomska fakulteta , Univerza v Ljubljani

Ekonomsko poslovna fakulteta , Univerza v Mariboru

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube