Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oblikovalec kovin

Kratek opis

Oblikovalec kovin je poklic, ki se je razvil iz preproste ročne obdelave kovin za orodje (in orožje) do današnje računalniške obdelave različnih kovin in drugih materialov, ki omogočajo proizvodnjo visoko razvitih tehnoloških orodij in predmetov za vsakodnevno uporabo.
Kaj delavec običajno dela

Zgodovina obdelave in oblikovanja kovin je stara več kot 6 tisoč let. Glede na to, katera kovina je bila v določenem obdobju zgodovine najpomembnejša, so poimenovali cele epohe, od bakrene in bronaste do železne. Naša civilizacija temelji na železu in njegovih zlitinah. Z razvojem znanja, izkušnjami in novimi tehnologijami imajo današnji izdelki sodobne oblike in visoko uporabno vrednost. Poklic oblikovalec kovin je sprva temeljil na ročnih spretnostih in veščinah oblikovanja kovin, danes pa so z računalniško podprtimi stroji in napravami bolj pomembne umske sposobnosti in smisel za oblikovanje. Dela, ki so jih nekoč predvsem ročno opravljali rezkalec, brusilec ali strgar, opravlja danes oblikovalec kovin na računalniško vodenih strojih. Večina dela poteka pred ekranom, kjer delavec preverja natančnost parametrov in digitalnih podatkov za pripravo izdelka, ki je pogosto sestavljen iz strojnih elementov, hidravlike, senzorike in elektronike. Poklic, ki je soroden orodjarju mehatroniku, je nepogrešljiv v avtomobilski industriji. Ker delo oblikovalca kovin fizično ni naporno, je primerno tudi za ženske.
Delovna področja

Podobno kot orodjar, ki sestavi elemente, ki jih pripravi oblikovalec kovin, v enovito orodje, je tudi oblikovalec kovin pretežno zaposlen v industriji in v obrtni dejavnosti. Izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate in delovne stroje. Sodobna tehnološka proizvodnja v procese izdelave delovnih strojev in naprav vključuje tudi robotiko in kompleksne robotske stroje.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki oblikovalca kovin so različni stroji in naprave za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ročnih in strojnih orodij, obdelovalnih strojev idr. Načrtovanje proizvodnje povečini poteka računalniško s pomočjo ekranov, kjer oblikovalec kovin preveri parametre načrtovane proizvodnje in izvede simulacijo za prototip izdelka. Ko je program izbran, se ukaz o želeni izdelavi pošlje po mreži v računalnik, ki omogoči natančno pripravo izdelkov.
Izdelek in storitev

Oblikovalec kovin izdeluje raznolike izdelke praviloma na avtomatiziranih strojih, od preprostih predmetov za vsakodnevno uporabo do tako imenovanih pametnih orodij, ki imajo vgrajene številne mehatronske komponente. Uporaba teh orodij je zelo razširjena v avtomobilski industriji. Predvsem v obrtni dejavnosti izvaja tudi popravila posameznih strojnih elementov, unikatnih izdelkov in servis.
Znanja in spretnosti

Oblikovalci kovin, orodjarji in drugi profili na področju strojništva pridobijo temeljno znanje in praktične izkušnje že v času šolanja, kjer se v tretjem letniku usposabljajo pri izbranem delodajalcu. Spretnosti in veščine ročne obdelave strojnih elementov vse bolj nadomešča računalniško zasnovana proizvodnja. Zato so nujno potrebna znanja računalništva in obvladovanje novejših tehnologij, ki omogočajo delo na sodobnih avtomatiziranih strojih.
Psihofizične sposobnosti

Oblikovalec kovin mora imeti dober vid, prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo. Je komunikativen, iznajdljiv in pripraven za delo s kompleksnimi orodji, stroji in elektronskimi napravami.
Interesi

Oblikovalec kovin ima predvsem rad oblikovanje različnih predmetov, orodij in naprav. Pri delu mora biti natančen in umirjen. Ker se tehnologija strojništva hitro razvija, mora biti pripravljen na vseživljenjsko učenje.
Razmere za delo

Delo oblikovalca kovin poteka v urejenih zaprtih prostorih in delavnicah. Nekoč so bile razmere za delo oblikovalca kovin precej težje kot danes, ko se delovni načrt izdelka zasnuje na računalniku.
Nevarnosti

Stroj povezan z računalnikom pa natančno izvede načrtovano delovno operacijo. Zato se za ta poklic lahko odloča tudi več učenk.
Možnosti zaposlovanja

Oblikovalec kovin je deficitaren poklic, kar pomeni, da na trgu dela v Sloveniji teh poklicnih profilov primanjkuje. Dijaki spoznajo morebitne delodajalce že pri praktičnem delu v času šolanja, z vestnim delom pa si kmalu lahko najdejo podjetje, kjer se lahko zaposlijo.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oblikovalec kovin pridobi potrebno izobrazbo v šolski in dualni organizaciji srednjega poklicnega izobraževanja. V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja s priloženim potrdilom, ki dokazuje, da kandidat nima zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program. Izobraževalni program Oblikovalec kovin izvajajo na Srednji šoli za strojništvo in mehatroniko ter medijsko tehniko. Izobraževanje lahko dijak nadaljuje na diferencialnem programu 3+2 in pridobi izobrazbo Strojni tehnik. Izobraževanje lahko nadaljuje na visokošolskem strokovnem ali na univerzitetnem programu strojništva.
Druge informacije

Oblikovalci kovin se usposabljajo predvsem za poklice: strugar, brusilec in rezkalec. Na obdelovalnih strojih, kot so stružnice, rezkalni in brusilni stroji oblikujejo različne kovine in izdelujejo različne kovinske izdelke. Na srednjih strokovnih šolah za strojništvo in mehatroniko lahko zainteresirani dobijo informacije o tem, kako poteka izobraževanje in usposabljanje za ta poklicni profil.

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube