Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Livar

Kratek opis

Livar je delavec v livarski industriji, ki sodeluje v procesu vlivanja različnih predmetov iz kovine, plastike in drugih materialov.
Kaj delavec običajno dela

Livar na osnovi modela, ki je pogosto iz lesa ali gline, sestavi kalup za kovinski odlitek. Kalup izdela s pomočjo livarskega peska, orodnega jekla, mavca in podobnih snovi, ki jih je mogoče oblikovati in so odporne na visoke temperature. Ko je kalup dokončan in pridobi trdno obliko, vanj vlije raztaljeno kovino, plastiko ali katero drugo snov in počaka, da se ta ohladi. Zatem kalup razdre ali razpre in tako dobi ulitek, ki ga pošlje na nadaljnjo finejšo površinsko obdelavo. Delovne naloge livarja se razlikujejo glede na vrsto in obseg livarske proizvodnje, v kateri dela. Nekateri livarji sodelujejo le pri pripravi kalupa, naloge ulivanja pa prevzamejo talilci. Pri serijski proizvodnji ulitih izdelkov kalup izdela orodjar, livar pa sodeluje predvsem pri vlivanju staljene kovine ali druge snovi v kalup.
Delovna področja

Livar dela v livarskih podjetjih, ki izdelujejo serijske ali izredne ulite izdelke. Pogosto dela tudi na umetniškem področju, kjer sodeluje s kiparji, ki želijo svoje kipe uliti v kovino, plastiko in druge materiale.
Delovni pripomočki

Livar uporablja številne pripomočke, s katerimi oblikuje kalup. Za izdelavo kalupa pri unikatnih izdelkih uporablja livarski pesek, livarsko smolo (furan) in orodje za izdelavo in oblikovanje kalupa - mešalec za livarski pesek, livarske modelirke različnih velikosti, zidarske žlice, vodno tehtnico za določanje vodoravnega položaja površin in meter. Pri vlivanju serijskih izdelkov livar izdelavo kalupa za ulivanje naroči pri orodjarju. Takšen kalup je običajno iz kovine in livar vanj lahko večkrat zaporedoma vliva staljeno snov, ne da bi kalup pri tem uničil.
Izdelek in storitev

Livar je usposobljen, da na podlagi izdelanega modela oziroma kalupa iz kovine ali druge snovi ulije izbrani predmet, katerega oblika in velikost sta določena s kalupom.
Znanja in spretnosti

Livar z dokončano poklicno šolo pridobi tehnična znanja, kot so branje in uporaba tehničnih risb, poznavanje lastnosti različnih talin in materialov ter orodij, ki jih uporablja pri delu. Usposobljen je za samostojno izdelovaje kalupov in vlivanje različnih vrst izdelkov, izbiro in uporabo ustreznih metod vlivanja talin in prepoznavanje neustreznih, nevarnih ali škodljivih načinov dela.
Psihofizične sposobnosti

Livar je telesno vzdržljiv, ima dober vid, otip in mirne gibe rok. Dobro zaznava prostor in ima zelo dobro prostorsko predstavljivost. Livarj večjih unikatnih ulitkov, ki dela v globokih livarskih jaških, ne sme imeti vrtoglavice, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do nesreče. Pri delu je natančen, ima razvite sposobnosti abstraktnega mišljenja in smisel za umetniško oblikovanje materialov. Kadar dela v skupini z drugimi livarji, je komunikativen in sposoben organiziranega skupinskega dela.
Interesi

Livar je natančen, marljiv, zanimajo ga novitete na njegovem delovnem področju in na področju oblikovanja materialov. Zaveda se svoje vloge in odgovornosti, ki jo ima v procesu nastajanja ulitka.
Razmere za delo

Delovno okolje livarja je zaprt in dokaj hrupen prostor. Delo pogosto poteka ob umetni razsvetljavi, ob ventilaciji in zvišani temperaturi. Pri taljenju kovin ali drugih snoveh nastajajo različni plini, ki jim je livar ob ulivanju izpostavljen. Pri večjih izdelkih med postopkom ulivanja ne sme priti do napak, saj je v nasprotnem primeru delo, ki je bilo narejeno pred postopkom ulivanja, zaman. Od velikosti ulitka je odvisno, ali livar dela sam ali pa v skupini. Večji kot je končni izdelek, več ljudi sodeluje pri gradnji kalupa in poznejšem ulivanju. Delo je zaradi vseh naštetih lastnosti fizično in psihično naporno.
Nevarnosti

Livarsko delo je lahko ob neustrezni zaščiti lahko zelo nevarno, zato je livar temu primerno opremljen. Nosi zaščitno delovno obleko, čevlje z kovinsko zaščito za stopali, zaščitne rokavice, najpogosteje usnjene, in po potrebi zaščitna očala. Seznanjen je s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu, in z delovanjem različnih naprav, ki jih pri svojem delu uporablja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Livar z dokončano 3-letno strokovno šolo pridobi osnovna tehnična znanja, ki jih potrebuje pri delu.
Druge informacije

Društvo livarjev Slovenije, Lepi pot 6, 1001 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube