Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Dimnikar

Kratek opis

Dimnikar s čiščenjem vseh vrst dimnikov, kurilnih naprav in centralnih kurišč izvaja ukrepe za varnost pred požarom.
Kaj delavec običajno dela

Poklic dimnikarja nas spominja na črno obleko s čepico in gumb za srečo. Včasih je bilo delo dimnikarja zelo težavno in le redki so se odločali za ta poklic. Danes temu ni več tako. Sicer je dimnikar še vedno oblečen v črno uniformo, a delo si olajša z raznimi pripomočki in pomagali. S strokovnim znanjem sodeluje pri plinifikaciji, postavitvi kurilnih naprav in dimnikov, prav tako nadzira pravilno delovanje dimnikov, kurilnih naprav in različnih kurišč. S čiščenjem vseh vrst dimnikov, kurilnih naprav, kotlov in z odstranjevanjem smolnatih površin v centralnih kuriščih skrbi za čim večjo požarno varnost in obenem prispeva k čistejšemu okolju.
Dimnikar čisti, ometa vse vrste centralnih kurilnih naprav, dimovodnih naprav, odprtih ognjišč in prekajevalnic, etažnih peči, pekovskih peči in peči v slaščičarstvu, do ozkih in plezalnih dimnih kanalov, glinastih peči in štedilnikov, železnih peči in kotlov.
Delovna področja

Dimnikar dela na terenu, v stavbah, na strehah, dimnikih, v dimnih kanalih ali na tovarniških dimnikih. Preden začne z delom, pripravi material za izžiganje saj v dimnikih in kurilnih napravah ter material za mazanje glinastih peči in oblaganje smolnatih površin dimovodov. Pravilno mora ugotoviti podpih in navzočnost ogljikovega dioksida v dimnih kanalih in v stanovanjskih prostorih, odkriti mora vzroke za nepravilno odvajanje dima in plinov. Pri izžiganju izžge saje v dimnikih in dimovodih.
Osnovne naloge dimnikarske službe so: varstvo pred požarom, varstvo ljudi pred zadušitvijo in zastrupitvijo, varčevanje z energijo in varstvo zraka pred onesnaženjem. Ker so prav kurišča med največjimi onesnaževalci zraka, so dimnikarji vključeni v splošno prizadevanje za zmanjševanje tovrstnega onesnaževanja okolja.
Delovni pripomočki

Dimnikar svojega dela ne more opravljati brez številnega orodja, pribora in zaščitnih sredstev. Poleg ročnega dimnikarskega orodja uporablja merilne naprave za ugotavljanje jakosti podpiha, aparate za izžiganje, naprave za odkrivanje napak v dimniku, naprave za oblaganje dimnikov in prebijanje dimniških sten, za odkrivanje zamašenih dimnikov ter za ugotavljanje sajavosti kurilnih naprav. Vsa orodja in naprave mora pravilno in strokovno vzdrževati. Pri delu uporablja pomožni material, to je pesek, apno, glino, špirit, petrolej, nafto in butan. Vsa opažanja si zapiše, po potrebi tudi grafično prikaže tehnične in gradbene napake v izvedbi kurišč in dimnikov. Izračuna lahko zmogljivost ogrevanja v prostoru. Svojo storitev dimnikar zaračuna na osnovi kalkulacije.
Izdelek in storitev

Dokaz za strokovnost dimnikarjevih storitev je pravilno delovanje peči, kurilnih naprav, dimnikov in različnih kurišč.
Znanja in spretnosti

Delo poteka na terenu, zato dimnikar uporablja tudi avto. Osnovna znanja, ki jih potrebuje za svoje delo, pridobi že v času šolanja. Obvladati mora osnove dimnikarstva, osnove konstrukcij dimnikov in dimovodnih naprav. Dobro je seznanjen s temeljnimi predpisi o organizaciji in opravljanju dimnikarske službe, predpisi iz preventivne higiene, s predpisi o požarni varnosti, pravilnikom o uporabi tekočih plinov in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih ter s temeljnim zakon o varstvu pred požarom. Delo poteka na višini, zato so potrebne gibalne in plezalne veščine. Ker delo zahteva tudi hojo, dviganje in vzpenjanje, mora biti dimnikar gibčen in fizično zmogljiv ter telesno odporen. Zaradi dela z ljudmi mora biti tudi komunikativen.
Psihofizične sposobnosti

Za dimnikarja je v prvi vrsti potrebna splošna spretnost telesa in rok, predvsem pa razvit čut odgovornosti za opravljanje poklica. Dela stoje z obračanjem, kleče, čepe in z rokami. Ker pogosto dela sam in samostojno, mora hitro reagirati v vsaki situaciji. Pogosto dela na strehi zato mora stalno vzdrževati ravnotežje in ne sme imeti vrtoglavice.
Interesi

Dimnikar je prijazen do ljudi in ima smisel za red in natančnost.
Razmere za delo

Dimnikar dela v zaprtih prostorih in zunaj na prostem, kjer je izpostavljen vremenu. Dela stoje z obračanjem, kleče, čepe, z rokami, občasno tudi pleza.
Nevarnosti

Delo dimnikarja je povezano z nevarnostmi: od padca z višine do poškodbe nog in rok. Zaradi vpliva različnih vremenskih razmer in nenehnega stika s sajami, dimom in plini je delo tudi zdravju škodljivo. Vendar z natančnim, opreznim ravnanjem in poznavanjem ter upoštevanjem varstva pri delu in osebne higiene ter nošenjem zaščitnih sredstev (delovna obleka, oglavnica, ustna ruta, maska, usnjene in azbestne rokavice ter varnostni pas) se tem nevarnostim zvečine lahko tudi izogne.
Možnosti zaposlovanja

Poklic dimnikar je izrazito obrtni poklic. V dimnikarstvu je možna samozaposlitev. Interesenti lahko obiščete območno obrtno zbornico v vašem kraju. Informacije dobite tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Strokovna sekcija, Celovška 71, Ljubljana, ter v reviji Obrtnik.

Dimnikarska služba sodi med obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja. Interes mladih za ta izobraževalni program je pičel, zato delajo v poklicu pretežno starejši, ki so se pripravljeni še dodatno usposabljati.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Dimnikar mora imeti končano poklicno srednjo šolo. Program izvaja Srednja gradbena šola Maribor.
Druge informacije

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor

SPOT, Slovenska poslovna točka, Dimnikar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube