Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Antikorozist

Kratek opis

Antikorozist ali pleskar, ki različne materiale zaščiti pred rjo, dela na različnih področjih. Svoje delo lahko opravlja v delavnici, v zgradbah in na terenu.
Kaj delavec običajno dela

Vsak kovinski izdelek, ki ga bomo vgradili v stavbo, moramo zaščititi pred propadanjem. To velja posebno za izdelke iz jekla, kot so ograje, stopnice, galerije in inštalacijski cevovodi. Posebno področje so jeklene nosilne konstrukcije, pri katerih je potem, ko so dokončane, veliko nedostopnih površin. Najpomembnejše pleskarjevo delo je zaščita vseh teh kovinskih izdelkov in konstrukcij. Preden nanese končni zaščitni premaz, opravi še vrsto predhodnih del. Če je potrebno, elemente najprej toplotno zaščiti. Zato vgradi materiale za toplotno zaščito. Ne glede na to, kakšna bo zaščita elementa ali konstrukcije, mora najprej pripraviti podlago za nanos materiala za pleskanje in zaščito.
Pogosto mora odstraniti stare barve in nanose. Nosilne jeklene konstrukcije so posebno področje gradbeništva. Uporabljajo jih tako v visokih zgradbah kot tudi v mostogradnjah in pri vodnih zgradbah. Pleskarjevo delo je izdelava ustrezne in učinkovite zaščite vseh delov jeklenih konstrukcij. Vsi zaščitni premazi sčasoma propadejo, zato jih je potrebno stalno obnavljati in zaščititi pre korozijo.
Delovna področja

Pleskar antikorozist dela v delavnici, v zgradbi in na terenu. V delavnici izdela prvo temeljno zaščito, ki jo nato dopolnjuje in izpopolnjuje na objektu in na terenu po končani montaži.
Delovni pripomočki

Pred časom je bil glavno pleskarjevo orodje čopič. Danes lahko opleske nanaša z različnimi orodji, ki jih izbere glede na velikost ploskve in vrsto opleska. To so različni čopiči, valji, brizgalne pištole in orodja za odstranjevanje starih opleskov in podlog. Uporablja tudi različne barve, razredčila, odstranjevalce starih nanosov in lepila. Za nabavo materiala se ukvarja tudi z dobavnicami, z računi, garancijskim listi, navodili za uporabo, atesti in podobno.
Izdelek in storitev

Pleskar mora s svojim znanjem in spretnostjo zadostiti zahtevam načrta in naročnika. Njegov izdelek je popleskana in zaščitena stena, prostor ali predmet. Naročniku zna tudi pravilno svetovati.
Znanja in spretnosti

Za ta poklic je predpisana izobrazba po programu zaključnih dejavnosti v gradbeništvu. V program poklicnega in strokovnega usposabljanja za pridobitev poklicnega naziva pleskarski delavec, se vključijo kandidati, ki so končali najmanj 6 razredov osnovne šole. Delavec mora pripraviti načrte in jih zna brati. Seveda mora poznati tudi materiale, s katerimi dela. Obvladati mora ročne spretnosti, imeti mora občutek za natančno delo in poklicne veščine. To znanje zajemajo predmeti tehnično risanje, gradiva in poznavanje tehnoloških procesov. Ročne spretnosti, natančnost in druge veščine pridobi pri praktičnih vajah.
Psihofizične sposobnosti

Pleskar mora dobro razlikovati barve. Biti mora iznajdljiv, da bo hitro dojel želje in zahteve naročnika. Imeti mora smisel za pogovor z ljudmi.
Interesi

Delavec mora biti komunikativen, pri delu samostojen in se stalno strokovno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Pleskar dela v zaprtih prostorih, kjer je lahko tudi prepih. Pogosto se ne more ogniti umazaniji, neškodljivim vonjem pa tudi zdravju škodljivim vplivom. Na terenu dela v neugodnih in nevarnih položajih in tudi na višini. Delo opravlja pretežno stoje in se mora pogosto pripogibati. Dela na lestvah in delovnih odrih. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, včasih se delovni čas podaljša tudi v noč.
Nevarnosti

Delo poteka pretežno v neugodnih položajih, zato je nevarnost poškodb velika. Tudi nepravilno in neprevidno ravnanje z materiali je lahko nevarno. Temu se delavec izogne z upoštevanjem vseh navodil varstva pri delu in z uporabo zaščitnih sredstev, rokavic in oblačil.
Možnosti zaposlovanja

Pleskar antikorozist se zaposli v družbenih in zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli ali pa se samozaposli.
Izobraževanje

Aktualne informacije o možnostih rednega izobraževanja in za izobraževanje odraslih dobite v zadnjem razpisu na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Podrobnejše informacije o šolah so tudi na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube