Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Monter ogrevalnih naprav

Kratek opis

Delo monterja ali inštalaterja ogrevalnih naprav je montaža ogrevalnih sistemov, vzdrževanje, nadzor delovanja in servis teh sistemov in naprav.
Kaj delavec običajno dela

Monter ogrevalnih naprav je poklic, ki obsega montažo ogrevalnih sistemov, vzdrževanje, nadzor delovanja in popravljanje oziroma servis ogrevalnih sistemov in naprav. Ogrevalnih sistemov je več vrst. Glede na sistem gretja centralnega grelnega telesa so to toplovodni, vročevodni, parni ali zračni in solarni sistemi. Značilno za poklic je stalno menjavanje delovnega prostora. Inštalater se seli iz objekta v objekt, kjer montira, ureja ogrevalne inštalacije ter naprave za centralno ogrevanje. Preden začne z delom, pregleda načrte, skicira podrobnosti in pripravi elemente inštalacij za rezanje, krivljenje, ravnanje, varjenje cevi in rezanje navojev. Nato izdela loke in segmente grelnega telesa, izdela vezi grelnih teles, nosilne konzole in pripravi centralna grelna telesa ali kotle.

Polaga cevovode za ogrevanje, reže in spaja cevovode grelnih naprav in montira elemente centralnega ogrevanja, posode, črpalke, varnostne in mešalne ventile in poskrbi za odzračevanje. Nato vgradi armature, montira kotle za ogrevanje in naprave za regulacijo ogrevalnih naprav. Nastavi gorilnike, montira sisteme za pripravo tople vode in naprave za solarne sisteme ter izolira cevovode. Preden priklopi naprave, naredi tlačni preizkus kotlov in montira prezračevalne, hladilne in klimatske naprave. Kot vzdrževalec pregleduje in nadzira delovanje naprav. Preprečuje in odpravlja napake, zamenjuje posamezne dele naprav ali napeljave. Tudi kot obrtnik ali serviser ogrevalnih naprav opravlja vsa našteta dela.
Delovna področja

Monter ogrevalnih naprav dela v industrijskih podjetjih za montažo notranjih gradbenih inštalacij, v obrtnih podjetjih pa tudi v drugih dejavnostih industrije, kjer opravlja delo vzdrževalca ogrevalnih in klimatskih inštalacij in naprav ali vzdrževalca oziroma upravljavca energetskih naprav. V vseh primerih je njegovo delo zahtevno, saj so centralna grelna telesa napolnjene z vročo vodo 110 stopinj Celzija ali paro. Nestrokovno ali malomarno delo lahko povzroči eksplozije, hujše opekline in večjo škodo. Zato mora biti delo strokovno in kvalitetno opravljeno, ne glede na to, na kakšnem področju ga opravlja.
Delovni pripomočki

Monter ogrevalnih naprav uporablja različne pripomočke, orodja, stroje in varilne aparate. Uporablja naprave za obdelavo materialov, kot so pile, žage, ključe, izvijače, kladivo, dleto, tehnico in kotnike. Uporablja tudi različne cevi, tesnila, črpalke, raztezne posode, kotle, radiatorje, armature, grelce in pomožne materiale, predivo, firnež in elektrode. Ne more tudi brez različnih dokumentov, računov, garancijskih listov, atestov in delovnih nalogov.
Izdelek in storitev

Monter ogrevalnih naprav svoje storitve izvede po predpisih in zna svetovati naročniku, kakšne vrste storitev so primerne za njegove potrebe.
Znanja in spretnosti

Za poklic je zahtevana strokovna kvalifikacija inštalaterja ogrevalnih naprav. Med šolanjem se kandidat seznani s potrebnimi praktičnimi in teoretičnimi znanji, od osnov kovinarstva (piljenje, rezanje, krivljenje, ravnanje cevi, tesnjenje, izolacija in spajkanje), prek tehnične dokumentacije do osnov tehniškega risanja, kjer spoznava osnove dimenzioniranja in tehnologijo materialov. Usposobi se za obdelavo materialov, spoznava fizikalne transportne lastnosti ogrevalnih medijev, načine merjenja fizikalnih količin in sisteme zgorevanja goriv in odvajanja plinov. Usposobi se za regulacijo energetskih sistemov, zna izračunati toplotne izgube in zna narediti preprosto kalkulacijo.

Spozna tudi način montiranja ogrevalnih naprav, vročevodnih, parnih, zračnih in solarnih naprav za ogrevanje, vse do vgrajevanja kotlov, armatur, radiatorskih baterij in razteznih posod. Nauči se preizkušati ogrevalne naprave, spozna, kako ogrevalne naprave vzdrževati, regulirati in servisirati. Njegova strokovno teoretična znanja segajo od osnov termodinamike, elektrotehnike, računalništva, skladiščenja in transporta goriv do ekologije, zakonodaje, varstva pri delu in protipožarnega varstva.
Psihofizične sposobnosti

Monter je iznajdljiv, samoiniciativen in sposoben presoje v novo nastalih situacijah. Ukrepati mora hitro in strokovno. Njegovo delo je ročna obdelava elementov, inštalacija naprav, montaža in vgrajevanje, reguliranje in vzdrževanje naprav. Za to delo so potrebne ročne spretnosti, usklajeni gibi, mišična občutljivost rok, kajti pravi občutek, kadar regulira naprave, mu pomaga, da se ne poškoduje. Razlikovati mora barve in zaznavati vonje plinov. To je pomembno zlasti v zaprtih prostorih, da pravočasno zazna morebitno navzočnost plinov in prepreči eksplozijo ali zastrupitev. Inštalater dviga lažja in težja bremena, grelna telesa, armature in cevi, zato ne sme imeti okvarjene hrbtenice.
Interesi

Pri delu s strankami je takten, komunikativen in zna presoditi, kaj stranka pričakuje. Biti mora pošten in svoje delo kvalitetno opraviti.
Razmere za delo

Monter ogrevalnih naprav svoje delo pogosto opravlja v nedograjenih objektih, pri čemer je izpostavljen temperaturnim spremembam, vlagi in prepihu. Dela lahko tudi v zaprtih prostorih, včasih v umazaniji in ob neprijetnih vonjavah. Dela stoje, pogosto menja položaj telesa, se obrača, pripogiba, se vzpenja ali čepi. Kadar dela v utesnjenem prostoru, mora biti spreten, da se lahko premika. Občasno dela tudi na dvignjenih mestih. Bremena potiska, vleče, dviguje in nosi v višja nadstropja zlasti pri montiranju naprav v nedograjenih objektih. Svoje delo lahko opravlja samostojno ali v skupini. Če je vzdrževalec naprav v proizvodnih podjetjih, poteka njegovo delo v izmenah.
Nevarnosti

Zaradi pogostega menjavanja položaja telesa in prenašanja bremen je možna okvara hrbtenice. Neprijetna posledica dela v nedograjenih objektih so prehladna obolenja. Možne so tudi zastrupitve s plini, opekline in vreznine pri delu z ostrimi orodji. Udarnine lahko povzročijo padci bremen, ki jih prenaša. Opekline lahko dobi pri varjenju in pri delu s posodami, v katerih je vroča voda, para ali plin. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora delati strokovno in po predpisih. Delo lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba s predpisanimi zaščitnimi sredstvi, kot so delovna obleka in čevlji ali škornji, rokavice, zaščitna očala, plinska maska, dihalni aparat, indikatorji plinov, pri delu na višini varnostni pas, pri delu zunaj na mrazu pa telovnik in dežni plašč.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je zahtevana srednja poklicna izobrazba strojne smeri- monter strojnih inštalacij.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo srednje šole, kjer izvajajo programe strojne usmeritve, in Gospodarska zbornica Slovenije- Združenje kovinske industrije Slovenije, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube