Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Monter vodovodnih naprav

Kratek opis

Monter ali inštalater vodovodnih naprav vzdržuje vodovodne napeljave, jih pregleduje, ugotavlja napake in jih odpravlja. Inštalira in popravlja tudi sanitarno opremo.
Kaj delavec običajno dela

Monter montira sanitarne in druge vodovodne naprave ter naredi dodatne priključke za vodovod in odtoke. Vzdržuje vodovodne napeljave, jih pregleduje, ugotavlja napake in jih odpravlja, inštalira in popravlja sanitarno opremo. Značilno za poklic je, da delavec stalno menja delovni prostor. Seli se iz objekta v objekt, kjer montira in popravlja napeljave ter priključuje sanitarno opremo, umivalnike, pipe, kadi in drugo sanitarno opremo. Delo monterja je raznoliko. Opravlja vse od temeljnih del, kot so polaganje cevovodov za vodovodno omrežje, rezanje, krivljenje, ravnanje, spajanje in oblikovanje cevi, zaščita oziroma izolacija cevovodov, montaža sanitarne opreme in iztočnih armatur, do montaže in priključitve sistemov za pripravo tople vode, solarnih sistemov, dezinfekcije omrežja ter polaganja in spajanja cevovodov za odvod odpadne vode.

Preden se loti inštalacije vodovodnega omrežja ali sanitarnih naprav pregleda načrte, kje poteka ali bo potekalo vodovodno omrežje, kje bo postavljena posamezna sanitarna oprema in pripravi posamezne dele inštalacij. Če opravlja dela vzdrževalca vodovodnih naprav, mora poznati celoten sistem inštalacij vodovodnega omrežja in način priključitve posameznih vodovodnih elementov, saj le tako lahko nadzoruje vodovodni sistem, ugotavlja napake in jih odpravlja.
Delovna področja

Monter vodovodnih naprav je zaposlen v industriji, v obrti ali gradbeništvu. Ne glede na to, kje dela, je njegovo delo zahtevno. Opravljati ga mora kakovostno in strokovno, ker lahko že manjša okvara na vodovodnem omrežju povzroči veliko škodo.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja različne pripomočke, orodja, stroje in naprave. Za pripravo posameznih delov inštalacije uporablja različno ročno orodje, klešče, primež, priprave za ravnanje in krivljenje cevi, za delo pa vrtalne stroje, spajkalnik, cevi različnih dimenzij, fitinge, objemke, ventile, pipe, vodne grelce, razno sanitarno opremo, kadi, umivalnike, WC školjke ter pomožne materiale za izolacijo. Uporablja tudi različne dokumente, račune, delovne naloge in garancijske liste. Kot vzdrževalec izpolnjuje različne obrazce, na katerih označi parametre delovanja posameznih naprav in popravila oziroma zamenjavo sanitarne opreme.
Izdelek in storitev

Monter vodovodnih naprav montira ali vgrajuje vodovodne inštalacije, polaga cevovode, montira sanitarno opremo in iztočne armature. Montira sisteme za pripravo tople vode, solarne sisteme, zamenja ali popravi dele vodovodne napeljave in dotrajane ali pokvarjene sanitarne opreme. Ugotavlja in odpravlja napake na vodovodnem sistemu in napravah. Za njegovo delo je pomembno, da so storitve kakovostne, saj lahko okvara povzroči veliko škodo, predvsem pa nezaupanje uporabnika, slabo voljo in reklamacije.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje dela je potrebna strokovna kvalifikacija inštalaterja vodovodnih naprav. Med šolanjem si kandidat pridobi praktična in teoretična znanja, ki so potrebna za opravljanje poklica. Ta znanja segajo od poznavanja osnov kovinarstva, kot je piljenje, sekanje, rezanje, žaganje, brušenje in kovičenje do poznavanja priprave in obdelave delov vodovodnih napeljav, zarisovanja in izmere teh napeljav, izbire in priprave materialov. Pozna načine inštalacij vodovodnega omrežja in polaganja cevi za vodovodno napeljavo, postopke varjenja, spajkanja, tesnjenja, zaščite in izolacije cevovodov, vgrajevanja zapornih ventilov in armatur, montaže in demontaže vodovodnih naprav in sanitarnih elementov, vzdrževanja, pregledovanja in popravljanja vodovodnih naprav in opreme.

Poleg tega pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, osnove tehnologije materialov, merjenja fizikalnih količin in regulacije sistemov. Spozna osnove termodinamike, elektrotehnike in računalništva, ekologijo in varstvo pri delu ter požarno-varstvene predpise.
Psihofizične sposobnosti

Monter vodovodnih naprav mora biti iznajdljiv, samoiniciativen in sposoben presoje v nepričakovanih okoliščinah. Zna ukrepati hitro, vendar ne nepremišljeno. Za njegovo delo so pomembne ročne spretnosti, usklajeni gibi in mišična občutljivost rok. Za ravnanje z napravami je potreben pravi občutek, da jih ne poškoduje. Razlikovati mora barve. Poleg splošne telesne spretnosti mora imeti tudi dober občutek za ravnotežje. Monter vodovodnih naprav dviga lažja in težja bremena, zato ne sme imeti okvarjene hrbtenice.
Interesi

Monter vodovodnih naprav je odgovoren za svoje delo, samoiniciativen, iznajdljiv, zmožen presoje in komunikativen. Znati mora presoditi, kaj stranka pričakuje. Biti mora pošten in svoje delo opraviti kakovostno in strokovno. Nestrokovno ali malomarno opravljeno delo ima lahko za posledico večjo škodo, nezaupanje uporabnika in reklamacije.
Razmere za delo

Monter vodovodnih naprav dela pogosto v nedograjenih objektih, kjer je izpostavljen temperaturnim spremembam, vlagi in prepihu. Dela lahko tudi v zaprtih prostorih, kjer se mora sprijazniti z neprijetnimi vonji (kanalizacija) in umazanijo. Dela stoje, se pripogiba in pogosto menja položaj telesa, se obrača, vzpenja, čepi in kleči. Občasno dela v utesnjenem prostoru, kjer je potrebna posebna spretnost in iznajdljivost, včasih pa dela tudi na dvignjenih mestih. Bremena vleče, nosi v višja nadstropja zlasti v nedograjenih objektih, potiska in dviguje. Dela samostojno ali v skupini in pogosto v izmenah, če je zaposlen v podjetjih kot vzdrževalec vodovodnih naprav.
Nevarnosti

Inštalater med delom pogosto menja položaj telesa in prenaša bremena, zato si lahko okvari hrbtenico. Zaradi dela v odprtih, nedokončanih objektih je izpostavljen prehladnim obolenjem. Možne poškodbe so tudi opekline zaradi vroče vode in varjenja ter udarnine pri prenašanju bremen ali z orodjem, ki ga pri delu uporablja. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora svoje delo opravljati strokovno po predpisih in mora uporabljati predpisana zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala pri varjenju, pri delu na višini varnostni pas, v mrazu pa zaščitni telovnik. Zaščitna sredstva mora uporabljati vedno, kadar se z njimi lahko zavaruje in prepreči poškodbo ali okvaro.
Možnosti zaposlovanja

Monter vodovodnih naprav je lahko zaposlen v industriji, v obrti ali gradbeništvu. Ne glede na to, kje dela, je njegovo delo zahtevno, opravljati ga mora kakovostno in strokovno, ker lahko že najmanjša okvara na vodovodnem omrežju povzroči veliko škodo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za monterja vodovodnih naprav se zahteva srednja poklicna izobrazba strojne smeri.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo srednje šole, ki izvajajo program inštalater strojnih inštalacij, in Gospodarska zbornica Slovenije- Združenje kovinske industrije Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube