Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Izolater

Kratek opis

Izdelki in storitve izolaterja so: hidroizolacija v hišah, kleteh, stavbah, zvočna izolacija v stavbnih stenah, stropih, predelnih stenah, toplotna izolacija hiše, stavb, poslovnih prostorov, predelne stene, obloge sten in stropov, obloge v podstrešjih in suhi ometi. Sodeluje pri gradnji vsega, kar zahteva toplotno, požarno, zvočno ali hidroizolacijo.
Kaj delavec običajno dela

Izolater je gradbinec, ki se ukvarja z izolacijami v gradbeništvu. Poznamo več vrst izolacij: hidroizolacijo, toplotno, zvočno in požarno izolacijo. Izolacija je pomemben dejavnik pri gradnji. Morebitne nevšečnosti v zvezi s hrupom, temperaturnimi spremembami, segrevanjem, ohlajanjem in porabo toplote ter vlago je treba upoštevati že, ko razmišljamo o gradnji. Dobra rešitev konstrukcijskih elementov zahteva razmišljanje o tem že pri izdelavi načrtov. Ko so stene, tla, stropi in strehe narejeni ter vodovodne instalacije in centralna kurjava napeljane, je vsak poskus izboljšati izolacijo zahteven in drag, pri hidroizolaciji temeljev stavb pa nemogoč. Zato mora izolater sodelovati že na začetku gradnje objekta.

Začne z hidroizolacijo ter toplotno izolacijo temeljev stavbe. Pravilno izdelana hidroizolacija, ki preprečuje vdor talne vlage, je pogoj za dolgo življenjsko dobo zgradbe. Ustrezna toplotna izolacija bo preprečevala izgube toplote v hladnem obdobju leta, s tem pa znatne prihranke pri porabi energije. Podobno velja poleti, ko se notranjost zgradbe ne bo pretirano segrevala. Mnogokrat pri gradnji nismo dovolj pozorni na probleme prenašanja zvoka med dvema stenama, kar je pozneje lahko prav tako neprijetno in moteče. Zvok in s tem povezan hrup se prenaša po zraku ali po materialu. Izolater pred pričetkom dela pripravi material, orodja, prebere tehnično in projektno dokumentacijo, pri čemer upošteva želje naročnika. Pri delu na višini postavi delovni, zaščitni in premični oder. Pri postavljanju izolacijskih predelnih sten v stanovanjskih ali drugih objektih najprej zariše stene ali pregleda načrt postavitve sten.

Nato postavi ustrezne kovinske ali lesene profile, obloži prve strani stene, položi materiale za toplotno in/ali zvočno izolacijo, po potrebi inštalacijske cevi in obloži drugo stran. Izdeluje tudi ustrezne presledke ali dilatacije predelnih sten med predelno steno in nosilno konstrukcijo. Pri izdelavi stropov najprej izravna -nivelira stropni del, montira obešala ali viseče odre. Montira kovinske konstrukcije, položi toplotne izolacije in parne zapore. Izdeluje dilatacije stropov, montira obloge, stropna polnila, kovinske strope, strope iz mineralnih vlaken ali lahkega mavca. Pri izdelavi tal nivelira, polaga toplotno in hidroizolacijo in talne podloge. Vgrajuje tudi izolacijo v vratne podboje in vrata ter polaga izolacijo pod strešne kritine.

Izolater je usposobljen tudi za izboljšave izolacij, predvsem v notranjih prostorih za izboljšano toplotno in zvočno izolacijo. Pri tem postavlja izolacijske predelne stene. Sodeluje tudi pri gradnji cest in v industrijskih področjih. Cestnoprometni in industrijski hrup je izredno moteč in zdravju škodljiv. Zaradi vsesplošnega naraščanja prometa in industrije je v najbolj ogroženih in s hrupom preobremenjenih območjih potrebno postaviti protihrupno zaščito. Pri svojem delu mora komunicirati s sodelavci, projektanti in naročnikom.
Delovna področja

Izolater je potreben v gradbenih podjetjih pri gradnji kakršnihkoli objektov, poslovnih prostorov in stanovanjskih enot ter obnovi in popravilu le-teh. Izolater je pomemben tudi pri postavljanju protihrupne zaščite v industrijskih predelih in obratih ter pri protihrupni zaščiti zaradi prometnega hrupa.
Delovni pripomočki

Glavni dokumenti, ki jih uporablja izolater pri izolaciji, so projektna tehnična gradbena dokumentacija, načrti, tabele, standardi in merila za zvočno jakost različnih vrst prostorov in okolja, standardi za toplotno izolacijo in porabo energije ter požarno izolacijo. Osebna oprema so rokavice, očala in zaščitna oprema. Pri delu uporablja različne gradbeno izolacijske materiale, vijačni in pritrdilni material. Najpogosteje uporabljeni materiali za izolacijo sten so mineralna volna, polistiren in stiropor. Udarni zvok na tleh izolater uduši s pohodnimi izolacijskimi ploščami (npr. novoterm, trdi tervol, kaširan stiropor).

Uporablja tudi različna električna orodja, kot so vrtalke, kotne brusilke, vijačniki, kabli ter ročna orodja, kladiva, žage, noži, nivelirno - merilne naprave, barvne vrvice za označevanje, merilnike zvoka, toplote in vlage. Pri delu na višini potrebuje delovne in zaščitne ali pomične odre. Njegovi pripomočki so še lestve, vozički in priklopniki za prevoz materiala.
Izdelek in storitev

Izdelki in storitve izolaterja so: hidroizolacija v hišah, kleteh, stavbah, zvočna izolacija v stavbnih stenah, stropih, predelnih stenah, toplotna izolacija hiše, stavb, poslovnih prostorov, predelne stene, obloge sten in stropov, obloge v podstrešjih, suhi ometi, suhi estrihi ali talne obloge. Lahko vgrajuje tudi vratne podboj ali strešna okna. Potreben je pri gradnji vsega, kar zahteva toplotno, požarno, zvočno ali hidroizolacijo.
Znanja in spretnosti

Izolater mora dobro poznati gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav, osnove gradbeništva, fiziko, predvsem na področju termodinamike in zvočnega valovanja. Pozna standarde za požarno izolacijo, standardne za jakost zvoka v različnih vrstah okolja, standarde za porabe energije pri različnih toplotnih izolacijah, varstvo pri delu, tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi.
Psihofizične sposobnosti

Delo bi težko opravljala oseba, ki se boji višine ali zaprtih prostorov. Ker se veliko dela opravlja stoje oziroma na nogah ali v klečečem položaju, ne sme imeti težav z nogami. Zaradi srednje težkega fizičnega dela mora imeti dobro fizično kondicijo in biti telesno zdrav, zmogljiv in vzdržljiv. Alergije na prah, lepila in topila so lahko ovira za delo.
Interesi

Izolaterja zanima področje gradbeništva ter gradbenih materialov. Zanima ga tudi fizika, termodinamika in mehanika. Ima veselje z gradnjo novih objektov in obnovo starih. Rad ima ročna dela in hitro vidne ter koristne rezultate svojega dela. Sposoben mora biti timskega dela, saj pri gradnji ali izolaciji sodeluje več ljudi. Biti mora natančen in potrpežljiv.
Razmere za delo

Izolater dela tako v zaprtem prostoru kot tudi na prostem v različnih vremenskih pogojih. Dela so fizično srednje težka. Delovni čas je odvisen od podjetja, kjer je zaposlen, in od naročil in želja naročnikov. Kadar naročnik zahteva izvedbo del v zelo kratkem roku, dela tudi nadure, ob vikendih in čez praznike. Največkrat pa izolater, kadar dela na prostem, upošteva vremenske razmere, če mu le čas in naročilo to dopuščata. Pri svojem delu je izpostavljen prepihu in prahu ter različnim kemikalijam.
Nevarnosti

Delo lahko poteka na višini ali v zaprtih prostorih. Ker se pri delu uporabljajo različni materiali, ki so lahko alergeni ali povzročajo občutljivost, mora izolater uporabljati zaščito (očala, rokavice, delovno obleko in čevlje). Pri delu mora upoštevati varnostne predpise ter biti pazljiv in upoštevati varnostna določila na kemičnih topilih, ki jih uporablja pri delu. Nevarnosti so padec z višine, udarci, ureznine, politje in opekline z raznimi kemičnimi topili.
Možnosti zaposlovanja

Izolater se lahko samozaposli, odpre svoje podjetje in išče svoje stranke sam preko oglasov ali preko poznanstev in zadovoljnih strank. Lahko pa se zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli. Pri tem je velika možnost sezonskega dela v tujini, saj gradbince, gradbenike in delavce za preprosta gradbena opravila potrebujejo velikokrat samo za določen čas in obdobje, ko ima podjetje sklenjeno določeno pogodbo za obnovo ali gradnjo novega objekta.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic izolaterja je potrebna triletna srednja poklicna šola.
Druge informacije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

Gospodarska zbornica Slovenije Ljubljana - Zbornica za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube