Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Polagalec podov

Kratek opis

Polagalec podov je strokovnjak za polaganje talnih oblog (razen lesenih in keramičnih). S svojo storitvijo izboljša funkcionalnost, poveča udobje in poudari estetski videz tal in stopnic v stanovanjih.
Kaj delavec običajno dela

Polagalec podov je strokovnjak za polaganje talnih oblog. Prekrivanje tal opravlja v skladu s standardi svoje stroke in navodili izdelovalcev talnih oblog. Načini polaganja so dveh vrst: talne obloge lepi ali polaga prosto na podlago. Posamezne kose polaga ali sestavlja skupaj in vari vmesne stike med njimi. Posamezne kose tudi obrezuje, da se lepo prilegajo. Za konec izdela obrobne zaključke in poskrbi za ustrezno zaščito. Preden začne talne obloge polagati, preveri njihovo kvaliteto, odmika pohištvo in drugo opremo iz prostorov ter odstrani stare talne obloge. Tudi podlago najprej pregleda, jo popravi, kjer je to potrebno, ter z nje odstrani ves prah in umazanijo. Njegovo delo je tudi merjenje vlage v tlaku in zračne vlage ter površin za polaganje. Šele po teh izmerah nakupi potrebne količine materialov, če jih nima na zalogi.

Ko od stranke prejme naročilo, si prostore najprej ogleda. Stranki svetuje pri izbiri talne obloge in jo seznani z izvedbenim rokom in stroški dela. Ko je delo končano, obračuna svojo storitev in izda račun, pri čemer zagotavlja določeno garancijo. O svojem delu vodi poslovno dokumentacijo. Kar nekaj dela ima z izdelavo tehnične dokumentacije, skic in načrtov. Svojo storitev tudi oglašuje v različnih medijih. Nova znanja in izkušnje si nabira tako, da se udeležuje sejmov, seminarjev in dodatnih izobraževanj iz svoje stroke.
Delovna področja

Polagalec podov dela v večjih gradbenih podjetjih in v obrtnem gradbeništvu kot samozaposlen obrtnik ali pri drugem obrtniku oziroma v obrtnem podjetju. Dela lahko tudi za manjšega trgovca s talnimi oblogami. Poleg operativnega dela tudi načrtuje, organizira, svetuje in opravlja administrativno-komercialno delo.
Delovni pripomočki

Polagalcu podov so v pomoč različna specialna orodja in pripomočki, kot so poseben nož, železno ravnilo, valjček, zobata lopatica, meter, vlagomer, varilni sušilnik, omelo oziroma sesalec za prah in samohodni varilni stroj. Talne obloge, ki jih polaga, so tekstilne, gumijaste, linolejske in vinilne. Polaga tudi talne obrobne letve in robljene obloge. Za pritrjevanje in zaščito uporablja različna lepila, lepilne trakove, žebljičke in zaščitne premaze. Uporablja tudi izravnalne mase, varilne vrvice, kite in čistila. K delu polagalca podov sodijo dokumenti, kot so delovne skice, tehnična navodila, predračuni in računi. V pomoč so mu strokovne revije, katalogi in prospekti.
Izdelek in storitev

S svojo storitvijo izboljša funkcionalnost, poveča udobje in poudari estetski videz tal in stopnic v stanovanjih. Pode polaga predvsem v dnevnih in otroških sobah in spalnicah, v poslovnih prostorih, športnih dvoranah, zdravstvenih ustanovah, v šolah in drugod.
Znanja in spretnosti

V prvi vrsti mora obvladati tehnologijo svojega dela, načine dela in izdelke ter poznati gradiva oziroma materiale, s katerimi dela. Poleg tega pozna tehnično risanje z branjem in izdelavo načrtov, izdelavo kalkulacij ter pravila za varno delo. Za obrtno delo mora uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in pridobiti obrtno dovoljenje, s katerim dokazuje, da je registriran v obrtnem registru polagalcev. Dobro mora poznati pravne vidike svojega dela v zvezi s pravno zaščito potrošnikov. Imeti mora vozniški izpit in možnost lastnega prevoznega sredstva, npr. kombi.
Psihofizične sposobnosti

Polagalec podov potrebuje telesno moč in vzdržljivost pri polaganjih, ki so lahko zahtevna. Imeti mora spretne roke in prste, kadar ravna z delovnim orodjem in materiali. Pri razvrščanju materialov in sestavljanju vzorcev in okrasnih figur je nujno, da ima dober vid in da zna dobro razlikovati barve. Zelo pomembna je tudi prostorska predstavljivost. Ne sme imeti alergij na prah ali na lepila in zaščitne premaze. Velika ovira za delo so obolenja rok, nog in hrbtenice ter moteno ravnotežje.
Interesi

Polagalec podov mora imeti smisel za estetiko in za kombiniranje materialov. Poleg tega mora biti natančen, potrpežljiv in iznajdljiv. S strankami je prijazen in vljuden ter dosleden v sklenjenih dogovorih.
Razmere za delo

Polagalec podov dela v zaprtem prostoru, pri normalni temperaturi in svetlobi ter v slabšem zraku, kjer so umazanija, prah in hlapi lepil in premazov. Med delom pretežno kleči in se pripogiba. Material pripravlja ročno in dviguje različno težke predmete. Večinoma dela sam ali s pomočnikom, lahko tudi ob koncu tedna. Svoja delovišča stalno menjava in potuje tudi v bolj oddaljene kraje. Velikokrat ima podaljšan delovni čas ali pa je kar daljši čas zdoma.
Nevarnosti

Pri dolgotrajnem delu se lahko pojavijo bolečine v hrbtu in sklepih ali odrgnine kože na kolenih. Tem poškodbam se izogne tako, da uporablja zaščitne pripomočke, npr. ščitnike za kolena in delovno obleko, in je dobro telesno pripravljen. Upoštevati mora predpise o varstvu pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Polagalec podov ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo gradbene usmeritve.
Druge informacije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije- Sekcija lesnih strok, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

revija Obrtnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube