Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzdrževalec cest

Kratek opis

Vzdrževalec cest ali delavec za preprosta dela pri vzdrževanju cest, čisti prometne površine, brežine, prometno signalizacijo in opremo. Delo poteka v skupini.
Kaj delavec običajno dela

Vzdrževalec cest vzdržuje ceste, jih izboljšuje, na primer s širjenjem cestišča, in popravlja luknje in razpoke na cestišču. Delo poteka v skupini, vsak delavec pa ima svoje zadolžitve. Vzdrževalna dela potekajo na različnih tipih cest, od lokalnih do avtocest. Velikost skupine je odvisna od vrste dela. Za manjše popravilo ceste lahko poskrbita dva delavca, za obsežnejša dela je skupina večja. Vzdrževalec očisti in izkoplje del cestišča, ki bo asfaltiran. Pri tem uporablja različna orodja, mehanske kopače in ročna orodja, krampe, grablje in lopate. Ko je površina očiščena, pripravi materiale za asfaltiranje in jih v slojih nanese na cestišče. Ko se sloji usedejo, zgladi površino z mehaničnimi ali ročnimi valjarji. Pri delu popravlja tudi cestne ograje. Postavlja znake, sadi in vzdržuje živo mejo in vegetacijo. Kjer je potrebno, cesto opremi z barvnimi oznakami in pozimi v primeru poledice na cestišča trosi pesek ali sol. Na mestu vzdrževalnih del poskrbi za zavarovanje cestišča.
Delovna področja

Delovna področja vzdrževalca cest so različne vrste cest, pločniki, podvozi in okolica cestišč, ki mora biti pregledna in urejena. Popravila cestišča in asfaltiranja so njegova najpogostejša delovna opravila poleti, pozimi pa poskrbi za zaščito pred poledico in za čiščenje cestišč.
Delovni pripomočki

Vzdrževalec cest uporablja različna ročna in električna orodja in opremo. Pripravlja asfalt za zapolnitev lukenj na cestišču, sodeluje pri asfaltiranju cest in pri prenovi cestnih površin.
Izdelek in storitev

Izdelek vzdrževalca cest je urejeno in vzdrževano vozišče. Poskrbi za odvodnjavanje in sodeluje pri sanaciji cestišča po nezgodi. Ceste in poškodovane dele cest asfaltira, odstranjuje odvečno vegetacijo in ureja okolico cestišč.
Znanja in spretnosti

Vzdrževalec cest pozna sestavne dele cestišča, zna urediti cesto po poškodbi, jo asfaltirati in jo pripraviti za varen promet. Na delovišču zna zavarovati območje popravila s prometno signalizacijo. Zna uporabljati lahko gradbeno mehanizacijo, motorno žago in sredstva za zatiranje plevela ob cestišču.
Psihofizične sposobnosti

Delo je fizično zahtevno. Delavec se pogosto sklanja, obrača in dviguje predmete. Imeti mora dober vid in sluh.
Interesi

Vzdrževalec cest ima občutek za skupinsko delo in za urejanje cestišča in okolice. Po končanem delu poskrbi za urejen odvoz odpadnih materialov. Za delo mora biti pripravljen v vseh vremenskih razmerah.
Razmere za delo

Vzdrževanje in popravilo ceste se običajno začne zgodaj zjutraj. Poleti ob asfaltiranju poškodovanih cest in čiščenju vegetacije delo spremlja gost avtomobilski promet in poletna vročina. Pozimi poskrbi za zaščito pred poledico in za odstranitev padlih dreves in vejevja na cestišče zaradi snega in drugih vremenskih okoliščin.
Nevarnosti

Delavec mora poznati prometne pasti in pred popravilom vozišča poskrbeti za ustrezno prometno signalizacijo. Med delom uporablja zaščitno opremo, čelado, rokavice in zaščitni kombinezon.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic vzdrževalca cest ni predvidena posebna izobrazba. Običajno ima delavec končano osnovno šolo in opravljeno usposabljanje za vzdrževalca cest ali nižjo poklicno izobrazbo gradbene smeri.
Druge informacije

Usposabljanje za vzdrževalca cest izvajajo v okviru ljudskih univerz, kot je na primer Ljudska univerza Jesenice.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube