Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tesar

Kratek opis

Tesar se ukvarja z ročno obdelavo lesa in postavitvijo različnih lesenih elementov in konstrukcij.
Kaj delavec običajno dela

Tesar pogosto sodeluje pri gradnji objektov, kjer izdeluje opaže za elemente iz armiranega betona. Načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije, lesene gradbene odre in ploščadi. Pri gradbenem delu tesno sodeluje z zidarji, krovci, stavbnimi kleparji in drugimi delavci na gradbišču. Tesar načrtuje in pozneje tudi izdela različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente, kjer je potrebna spretna ročna obdelava lesa.
Delovna področja

Tesar dela na področju gradbeništva, zlasti pri postavljanju različnih lesenih konstrukcij in na področju lesne industrije, kjer opravlja različne vrste del v procesu obdelave lesa. Lahko dela tudi v zasebni dejavnosti, kjer kot samostojni podjetnik strankam ponuja različne tesarske ali mizarske storitve.
Delovni pripomočki

Tesar pri obdelavi lesa uporablja različna orodja in naprave. Na prvo mesto zagotovo sodita verižna in krožna električna žaga, uporablja pa tudi sekiro, dleta različnih velikosti, kladivo in drugo ročno orodje. Pri izdelavi lesenih strešnih konstrukcij uporablja avtodvigalo za dvig večjih in težjih elementov ter varnostni pas za preprečevanje padca z objekta oziroma konstrukcije, ki jo gradi.
Izdelek in storitev

Glede na načrt tesar pripravi les in nato izdela različne vrste lesenih konstrukcij in elementov, kot so strešne konstrukcije, opaži, stopnišča in stebri. Na podlagi lastnega znanja in izkušenj nudi tudi storitve svetovanja glede oblike in postavitve konstrukcije, ustreznosti posamezne vrste lesa in načina obdelave.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica mora kandidat zaključiti triletni srednješolski program, smer tesar. Znanje, ki ga pridobi, mu ob uspešnem zaključku šolanja omogoča, da obvlada različne postopke ročne obdelave lesa. Spozna vrste in lastnosti lesa ter drugih materialov, ki jih uporablja pri delu. Razume osnove gradbeništva in pozna značilne tesarske konstrukcije in način spajanja posameznih elementov oziroma postavitve. Zna brati in računalniško izdelati tehnične risbe v različnih merilih in se izražati v terminologiji na področju tesarstva in gradbeništva. Lahko oceni nepravilne oziroma nevarne delovne postopke in se jim na ustrezen način izogiba. Poleg tega je seznanjen z osnovami podjetništva, z zagotavljanjem varnosti pri delu ter s pravilno in odgovorno uporabo orodij in zaščitnih sredstev. Preko delovne prakse se nauči učinkovitega obvladovanja lastnega telesa in umirjanja misli v stresnih situacijah, kar še posebno pride do izraza pri delu na višini.
Psihofizične sposobnosti

Tesar je močan, vzdržljiv in vztrajen. Ima dober občutek za natančnost gibov in hitro reagira na spremembe v delovnem okolju. Ima stabilno ravnotežje, dober vid, sluh in dober otip. Po naravi je ustvarjalen in pri reševanju tehničnih problemov zmore ponuditi več različnih rešitev.
Interesi

Tesarja zanimajo nove tehnologije in novitete na tesarskem in gradbeniškem področju. Po naravi je ustvarjalen, razmišljujoč in analitičen. Kritično presoja lastne rezultate dela in zavrača oblike dela, ki jih ocenjuje kot škodljive oziroma nevarne. Pri skupinskem delu se zaveda odgovornosti za lastno varnost in za varnost svojih sodelavcev.
Razmere za delo

Tesar dela pretežno na odprtem prostoru, kjer je izpostavljen soncu, vetru, mrazu in drugim vremenskim razmeram. Njegov delovni urnik je prilagodljiv, saj se ravna tudi po vremenskih razmerah. Izdelava strešne konstrukcije je na primer manj nevarna ob suhem in sončnem vremenu kot pa ob dežju in vlagi. Večinoma dela stoje, pogosto tudi v prisiljeni drži in ob sočasni obremenitvi, na primer, ko dviguje in prenaša lesene elemente.
Nevarnosti

Nevarnosti pri tesarskem poklicu so številne, vendar se jim je ob zaščiti in ustreznem ravnanju mogoče izogniti. Tesar uporablja veliko ostrih orodij, ki ob nepravilni, lahkomiselni ali malomarni uporabi lahko povzročijo močne ureznine. Nosi delovno obleko iz bolj robustnih materialov in zaščitne rokavice. Kadar dela na višini pri postavitvi strešne konstrukcije, stopnišč in stebrov, je vseskozi prisotna nevarnost padca z objekta, na katerem gradi leseno konstrukcijo. Nevarnost lahko zmanjša z uporabo varnostnega pasu in drugih varnostnih pripomočkov. Uporablja obutev, ki mu daje dobro oporo oziroma stabilnost in preprečuje zdrs s konstrukcije. Pred vremenskimi vplivi se varuje z naglavnim pokrivalom, sončnimi očali in z uživanjem večje količine tekočine, ki preprečuje dehidracijo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica tesar je potrebno zaključiti triletni srednješolski program, smer tesar.
Druge informacije

Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube