Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kamnosek

Kratek opis

Kamnosek z ročnim ali strojnim orodjem izbrani kamen najprej grobo in nato še precizno obdela. Velike industrijsko izdelane plošče montira na fasade javnih zgradb.
Kaj delavec običajno dela

Kamnosek z orodjem in stroji obdela katerokoli vrsto kamna v načrtovani izdelek. Kamnosek sodeluje že v fazi načrtovanja izdelka, saj lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomaga projektantu in naročniku, da lažje pravilno izbereta najprimernejšo vrsto kamna in obliko izdelka. Izdelani kamniti element tudi vgradi in ga primerno zavaruje pred škodljivimi vplivi okolja. Dobro pozna lastnosti vseh vrst kamnin. Zna pravilno vrednotiti ateste in rezultate preizkusov na kamninah, ki jih izdajajo pristojni zavodi. Kamen je naravni material in ima vrsto lastnosti, ki jih ne moremo spoznati drugače kot z dolgotrajno ročno obdelavo. Brez tako pridobljenih izkušenj tudi strojna obdelava kamna ne more biti uspešna.

Stroj kamnoseku olajša delo in mu prihrani čas, vendar je na koncu le roka kamnoseka tista, ki da izdelku končno obliko in plemenit videz. Uporaba ročnega orodja je temeljno znanje vsakega kamnoseka. Kamen najprej grobo obdela, mu da osnovno obliko in s postopnim odvzemanjem materiala in vedno bolj fino obdelavo izdelek dokonča. Kdor dobro obvlada ročno obdelavo, lahko na površini kamna izdela ornament ali izkleše napis. Zelo nadarjen kamnosek lahko sodeluje tudi s kiparji pri izdelavi spomenikov. Posebno zahtevna kamnoseška dela so restavratorski posegi na spomeniško zaščiteni stavbni dediščini. En sam nepremišljen udarec lahko naredi neprecenljivo škodo. Zato je potrebno vrhunsko znanje ročne obdelave.

Poleg obdelave izpolnjuje tudi delavniško dokumentacijo, vgrajuje kamnoseške izdelke, izvaja nego izdelkov in že vgrajenih elementov ter transportira in skladišči elemente. Industrijski način obdelave kamna je deloma avtomatiziran. Ker pri tem kamen režejo v vedno tanjše plošče, ki jih nato pritrdijo na vedno drznejše konstrukcije, je še posebej pomembno kamen pravilno izbrati in ga na primeren način razrezati in obdelati. Industrijsko rezane plošče kamnoseki pritrdijo v velikih površinah predvsem na tlake in fasade velikih poslovnih in javnih stavb. V industrijski in obrtni proizvodnji kamnosek izdeluje tudi masivne in ploskovne elemente notranje opreme.
Delovna področja

Kamnosek se zaposli v obrti ali v industrijski delavnici. Za obe področji potrebuje enaka znanja, saj izvaja vse vrste del v kamnoseštvu. Razlika med njima je predvsem v organizaciji dela, saj morajo v obrtni delavnici "vsi vse znati", v industrijski pa se delavci usmerijo na ožja področja dela, npr. razrez kamna, poliranje plošč in montažo.
Delovni pripomočki

Pri pridobivanju kamna se uporabljajo: vrtalni stroji, diamantne žične žage, pnevmatske blazine, kompresorji, klini in kladiva za lomljenje kamna in pnevmatska orodja za grobo površinsko obdelavo robnikov. Delovni pripomočki za ročno obdelavo kamna so: kladiva, jeklene konice, dleta, kladiva, brusi, polirna sredstva, pnevmatska ročna orodja, kotna rezalka, kotna brusilka, vrtalni stroj in merilna orodja. Stroji za obdelavo kamna so: stroji za razrez blokov, stroji za obrezovanje (freze), stroji za površinsko obdelavo ter specialni stroji - stružnica, gravirni in CNC stroj. Naprave za premikanje in transport kamna so: viličarji, ročni vozički in dvigala. Pri montaži kamna uporablja: malte, lepila, vijake, sidra, zagozde, fugirne mase in sredstva za površinsko zaščito kamna. Tehnična dokumentacija obsega načrte, delovne skice, delovni nalog s kosovnico materiala, gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik, transportne dokumente, naročilnice in račune.
Izdelek in storitev

V kamnoseštvu izdelujejo masivne elemente, kot so stopnice, zidovi, ograje, strehe, okenski in vratni okvirji, venci, cokle, podstavki, kamini, spomeniki, vrtna ter notranja oprema. Med ploskovne elemente štejemo tlake ter stenske obloge.
Znanja in spretnosti

Za delo v kamnoseštvu je potrebna poklicna kvalifikacija kamnoseka, ki si jo pridobi na srednji poklicni šoli. Kamnosek mora samostojno prebrati načrt izdelka in pripraviti šablone, modele ali oblikovnike v merilu 1: 1. Delo prilagodi izbrani tehnologiji, pri čemer lahko izbira med ročno, strojno ali kombinirano izdelavo. Manj zahtevne elemente mora tudi sam oblikovati in načrtovati. O izdelku in izbranem materialu se pogovori z naročnikom. Poznati mora tradicionalne in sodobne načine izdelave ter jih v praksi uporabiti. Imeti mora občutek za lepoto in za kombinacijo materialov. Poznati mora delovanje celotne konstrukcije, da med montažo ne bo povzročal poškodb na drugih materialih. Sledi novostim v stroki in se jim sproti prilagaja.
Psihofizične sposobnosti

Delo v kamnoseštvu kljub sodobnim pripomočkom in strojem ni lahko. Kamnosek mora biti posebno pazljiv pri ročnem in strojnem premikanju bremen zaradi izjemne teže materiala. Poklic ni primeren za ljudi z obolelo hrbtenico ali astmatike. Precejšen delež opravil v kamnoseštvu se izvaja na terenu ali na gradbišču v vseh vremenskih razmerah, zato mora imeti kamnosek dobro telesno zmogljivost.
Interesi

Kamen je material, ki zahteva skrbno presojo pri izbiri ter veliko časa za obdelavo. Posameznih stopenj obdelave ni mogoče preskočiti, zato mora biti kamnosek vztrajen, potrpežljiv. Zna dobro opazovati in poslušati, da lahko pravočasno in skrbno odmeri moč udarcev ali delovanje stroja. Kamnosek, ki dela na objektih kulturne dediščine, mora imeti smisel za umetnost in zna spoštovati že narejeno.
Razmere za delo

V sodobno opremljenih kamnoseških delavnicah so delavci izpostavljeni predvsem hrupu in vlagi. Zaradi uporabe vode pri skoraj vseh postopkih dela ni več nevarnosti nenehnega prašenja. Kamnosek dela pretežno stoje, včasih v neugodni, rahlo sklonjeni drži, ki obremenjuje hrbtenico. Pri delu dalj časa ritmično ponavlja enake gibe, zato je pomembno, da pazi na pravilnost izvajanja le teh, da se izogne bolečinam v sklepih in mišicah. Poškodbam zaradi preobremenitev se izogne tako, da dosledno upošteva predpise o varstvu pri delu.
Nevarnosti

Najnevarnejši vpliv na zdravje je pri kamnosekih povečan hrup, pred katerim je ustrezna zaščita uporaba ušesnih varoval. Zelo hrupne stroje delavec upravlja iz zavarovane kabine. Pnevmatska orodja povzročajo tresljaje. Z njimi kamnosek lahko dela le 4 ure na dan, da se izogne okvaram na sklepih. Nevarna so tudi ostra rezila in vrteči se stroji.
Možnosti zaposlovanja

Kamnosek se zaposli v obrti ali v industrijski delavnici. Za obe področji potrebuje enaka znanja, saj opravlja vse vrste del v kamnoseštvu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo kamnoseka je predvidena zaključena srednja poklicna šola po programu za kamnoseka, tudi kot vajenec.
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne enote

Aktualne informacije o možnostih rednega izobraževanja in za izobraževanje odraslih dobite v zadnjem razpisu na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Podrobnejše informacije o šolah so objavljene na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube