Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pečar

Kratek opis

Kakovostna izgradnja ali prenova peči je izdelek pečarja. Že pred začetkom del naročniku svetuje pri izbiri materiala, velikosti peči, videzu in stroških ter zagotovi, da bo izdelek kakovosten in ogrevanje varno.
Kaj delavec običajno dela

Pečarska obrt se je razvila iz lončarstva in je bila pomembna za razvoj slovenskega podeželja (od priprave preprostega kurišča do črne kuhinje in štedilnika), kot tudi za razvoj gradov in meščanskih hiš, kjer so kurili (pogosto okrašene z ornamenti) peči in kamine. Pečarjev izdelek so izdelane pečnice za peči, postavljanje krušnih in lončenih peči, kaminov ali štedilnikov. S pojavom centralnega ogrevanja sredi sedemdesetih let 20. stoletja je poklic pečarja začel zamirati, marsikje so tedaj odstranili stare lončene peči. Številni pečarji so svojo dejavnost preusmerili v polaganje keramičnih ploščic. Zanimanje za zidane peči v zadnjem času spet narašča.
Delovna področja

Delovna področja pečarja vključujejo: pripravo pečnic, izdelavo, postavitev in vzdrževanje kaminske peči na drva ali pelete, postavitev lončene peči in montaža akumulacijskega kamina ali akumulacijske peči. Pomembno delovno področje za pečarje je tudi restavratorstvo, saj ni obnove gradu, kjer ne bi potrebovali pečarja, ki zna primerno urediti nekdanje, pogosto estetsko okrašene ogrevalne naprave.
Delovni pripomočki

Pečar mora ob novogradnji peči poznati arhitekturni načrt, tehnično dokumentacijo in razvod dimovodov, da zagotovi varno in učinkovito ogrevanje. Poznati mora tudi bližnje instalacije v načrtu gradnje, da zagotovi požarno varnost. Pri delu uporablja zidarska orodja, lepila, rezalne naprave, različne vrste in oblike pečnic, kuriščne vložke ter orodja za vgradnjo in demontažo peči. Porabo materiala in morebitno izdelavo manjkajočih elementov peči vestno beleži in ob zaključku del izda račun za opravljeno delo.
Izdelek in storitev

Kakovostna izgradnja ali prenova peči je izdelek pečarja. Že pred začetkom del naročniku svetuje pri izbiri materiala, velikosti peči, videzu in stroških ter zagotovi, da bo izdelek kakovosten in ogrevanje varno.
Znanja in spretnosti

Znanja pečarja so raznovrstna: poleg materialov in postopkov postavitve ali obnove peči, mora poznati ekološke predpise ter posebej predpise o požarnem varstvu ter zna svetovati strankam. Pozna različne vrste izolacij in zidanja peči, ometov in pleskarskih del kot tudi načine zaščite arhitekturne dediščine. Znanja za svoje delo pečar pridobi v okviru poklicno- tehniškega izobraževanja. Nadaljevanje izobraževanja mu omogoča delovodski ali mojstrski izpit, kjer prikaže tudi svoje praktične spretnosti, in pridobi naziv pečarski mojster/ pečarska mojstrica (srednja strokovna izobrazba).
Psihofizične sposobnosti

Pečar mojster mora imeti dobre psiho-fizične sposobnosti za delo v zaprtem prostoru in pogosto prašnem okolju. Biti mora dovolj močan in spreten za prenos materiala in opreme. Med čutili je pomemben voh, saj morebitne napačne povezave pri preizkusu peči zazna najprej prav z nosom. Prav tako mora imeti dober vid in otip.
Interesi

Pečar, ki vgrajuje sodobne lončene peči, kamine in štedilnike, spremlja razvoj na področju novogradenj in uporabe sodobnih materialov, medtem ko pečar restavrator dobro pozna ogrevalne naprave iz preteklosti in zna izdelati manjkajoči ornament ali pečnico, da ustvari ustrezno rekonstrukcijo peči.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od vrste pečarjevega delovišča. Če obnavlja staro lončeno peč na gradu, bo potreboval dodatna oblačila in opremo, saj je v starih grajskih prostorih pogosto mrzlo, peči pa visoke. Če izdeluje pečnice, bo okolje bolj segreto, pri čemer bo tudi žagal, rezal in oblikoval izdelke. Pri zidavi ali popravilu keramične peči v sodobni hiši, kjer je pogosto drugotni vir ogrevanja, so razmere za delo za pečarja še najbolj prijazne.
Nevarnosti

Požarna varnost je pomembna pri vseh ogrevalnih napravah, pri lončenih pečeh in kaminih je pomemben tudi pravilen razvod cevi, ki odvajajo pline, nastale pri gorenju. Pečar pozna ukrepe za preprečevanje onesnaženja zraka, do katerih lahko pride pri nenadzorovanem gorenju v peči. Praviloma uporablja delovno obleko, rokavice in po potrebi zaščitna očala.
Možnosti zaposlovanja

Pečar dobi zaposlitev v gradbenem podjetju, lahko dela tudi kot obrtnik ali podjetnik.
Izobraževanje

Pečar- polagalec keramičnih ploščic se izobražuje v okviru srednjega poklicnega izobraževanja. Ko opravi delovodski ali mojstrski izpit lahko nadaljuje izobraževanje na višji šoli.
Druge informacije

Izobraževanje za poklic Pečar- polagalec keramičnih ploščic izvaja Šolski center Celje, in druge srednje šole oziroma šolski centri v Kranju, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija izvaja mojstrske izpite za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za poklicni profil Pečarski mojster
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube