Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zidar

Kratek opis

Zidar zida posamezne elemente zgradbe in jih med seboj povezuje v trdno stabilno konstrukcijo. Zato mora poznati različne vrste opečnih zvez, načine medsebojnega povezovanja in montaže elementov. Gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore.
Kaj delavec običajno dela

Zidarska dela spadajo med osnovna gradbeno izvajalska dela. Občudujemo jih pri starih kulturno zgodovinskih objektih in pri novih, pustolovsko drznih gradnjah. Zidarjevo strokovno delo zaznamo na avtocesti, pri prihodu v naselje, na ulici ali v zgradbi. Zidar zida posamezne elemente zgradbe in jih med seboj povezuje v trdno stabilno konstrukcijo. Gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore. Zna ometati zidove znotraj in zunaj zgradbe, polaga tlake in izdeluje jaške. Sodeluje pri gradnji temeljev globoko v gradbeni jami ali na dnu rečnih korit, kjer betonira temelje in jez nove hidroelektrarne. Stara zgradba bi bila razvalina, če ne bi bilo zidarjev, ki stavbo strokovno sanirajo in obnovijo ter dajo objektu nov sijaj.

Zidar pozna gradbene materiale in jih zna pripraviti ter gospodarno vgraditi. Veliko dela opravi ročno, vendar mu delo marsikdaj olajšajo stroji. Malto in beton pripravi v mešalcu ali pa mu beton pripeljejo z avtomešalci. Vgrajuje ga lahko ročno ali s črpalko. Transport je lažji z dvigalom ali z žerjavom. Imeti mora občutek za statiko, da lahko gradi stabilne, trdne in trajne objekte. Poznati mora gradbene predpise, da lahko delo strokovno opravlja. Večkrat opravi predizmere za potreben gradbeni material in ga nato naroči. Pri dobavah materiala ga pomaga razložiti in uskladišči ali transportira na delovno mesto.

Zidar običajno dela v skupini. Vsaka gradnja je nov izziv, ki ga je potrebno rešiti, zato pri zidarju vsekakor ne gre za monotono delo. Delo poteka v različnih vremenskih pogojih. Višina ali globina mu ne smeta predstavljati ovire. Večkrat dela nadure, sezonski delovni čas je običajen. Delovišče in večkrat tudi začasno bivališče se menja od ene gradnje do druge, zato spoznava vedno nove kraje in ljudi. Poznati mora predpise iz varstva pri delu, da z neprevidnostjo ne ogroža sebe in drugih delavcev pri delu. V tem poklicu je veliko možnosti, da kot kamen h kamnu zidar gradi tudi svoje poklicno znanje.
Delovna področja

Zidar običajno dela na prostem na gradbišču ali v obratu za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih elementov. Gradbišče je lahko le obnova dela zidu, vzidava novih vrat, popravilo ometa ali pa gradnja samostojne hiše, bloka ali stolpnice. Sodeluje pri gradnji novih sosesk z delovnimi, zabaviščnimi, stanovanjskimi objekti in urejenimi cestami ter drugimi infrastrukturnimi objekti. Delo opravlja na tleh, v gradbeni jami ali na lestvah, na odrih zunaj ali znotraj zgradbe. Zidarjevo delo se pogosto prepleta z delom drugih strokovnjakov v gradbeništvu in nemalokrat opravi tudi enostavna železokrivska ali tesarska dela.
Delovni pripomočki

Zidar uporablja načrte in tehnično navodilo kot vodilo za zidanje. Za izvedbo potrebuje delovno in merilno orodje, svinčnik, meter, vrvico, tehnico, grezilo, letev, kladivo, zidarsko žlico, zajemalko, gladilko in vedro. Pomaga si z ročnimi stroji za vrtanje in sekanje zidu. Za pripravo betona uporablja mešalec. Pri prevozu materiala potrebuje samokolnico, vozičke in dvigalo. Težja fizična dela mu olajša uporaba viličarjev, dvigal, žerjava, transportnega traku in črpalke za vgrajevanje betona. Pri delu uporablja načrte, skice in drugo tehnično dokumentacijo. Pripravlja predizmere potrebnega materiala in dela enostavnejše obračune. Pri naročanju in prevzemu blaga uporablja naročilnice oziroma dobavnice.
Izdelek in storitev

Zidarjev izdelek je lahko popravilo zidu, ometa, fasade ali stopnic, prezidava ali gradnja novega objekta v celoti.
Znanja in spretnosti

V času šolanja osvoji znanja o posameznih elementih zgradbe in njihovi soodvisnosti pri povezavi v trdno in trajno konstrukcijo. Spozna različne vrste gradenj in gradbene materiale, ki jih zna uporabljati pri zidanju, betoniranju ali ometavanju. Zna zidati zgradbo po načrtu od temelja do strehe. Zna urediti kanalizacijo in zunanje površine. Dobi občutek za statično stabilnost zgradbe in pravilno obremenitev posameznih elementov. Zidar znati prebrati gradbene načrte in drugo tehnično dokumentacijo. Iz načrta si predstavlja, kakšna bo zgradba, materiali, ki se bodo uporabljali, način gradnje, povezava med posameznimi deli zgradbe ter kako se bo zgradba vklopila v celoto z drugimi zgradbami. Zna svetovati pri rešitvi problemov pri gradnji in zahteve projektanta strokovno in kvalitetno uresniči.
Psihofizične sposobnosti

Zidar dela v različnih vremenskih razmerah. Dela v vlažnih gradbenih jamah, na vrhu tovarniškega dimnika, na delovnem odru in lestvah. Imeti mora občutek za višino, kjer se giblje gibčno in spretno. Hitro in točno mora oceniti posamezne razdalje, vertikalno in horizontalno. Je iznajdljiv in fizično vzdržljiv. Ne sme biti alergični na prah in kemikalije, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Kdor se odloči za poklic zidarja, mora vedeti, da bo pogosto menjal delovišče in se selil iz kraja v kraj. Danes bo ometaval hišo, jutri bo gradil predor pod hribom, nato elektrarno in zatem most. Vedno znova se bo izpopolnjeval in se učil.
Interesi

Zidar mora biti vztrajen, natančen in potrpežljiv. Ima smisel za ekonomičnost in estetiko. Vedno se morajo izpopolnjevati, spoznavati nove materiale in načine gradnje. Zna se prilagoditi delu v skupini.
Razmere za delo

Zidar opravlja svoje delo v vseh vremenskih razmerah, včasih v vodi, na vetru, na prepihu, v mrazu, dežju, na soncu in v vročini. Dela v zaprtih prostorih, še večkrat pa v neogrevanih odprtih zgradbah. Pogosto je na delovnih odrih, na lestvah in na višini ali pa v gradbeni jami. Delo v glavnem opravlja stoje, čepe ali na kolenih. Pogosto se mora sklanjati in dvigovati, potiskati in nositi težka bremena. Večkrat dela preko rednega delovnega časa, delo se prilagaja gradbeni sezoni.
Nevarnosti

Pri delu obstaja možnost padca v globino ali zasutja v gradbeni jami. Pri kopanju gradbenih jam so možne zastrupitve. Na gradbišču so večje možnosti poškodb zaradi nepravilno speljane električne napeljave. Pogoste so poškodbe zaradi udarcev ali prenašanja težkih bremen. Da se izogne poškodbam, uporablja varovalno opremo in upošteva predpise o varstvu pri delu z uporabo čelade, delovne obleke, zaščitnih čevljev in rokavic.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva končana poklicna srednja šola- program zidar. Zidar se med šolanjem nauči osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki so potrebna za opravljanje tega poklica. Možno je šolanje tudi kot vajenec na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana.
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube